__ - Ubezpieczenia

Arkadiusz Kamiński — Pośrednictwo Ubezpieczeniowo–Finansowe
Przejdź do treści

__

archiwum
Indywidualne Ubezpieczenia NNW dzieci, młodzieży szkolnej i akademickiej
- dla wychowanków żłobków i przedszkoli
- dla uczniów szkół podstawowych, zawodowych oraz szkół średnich
- dla studentów
- dla pracowników placówek oświatowych.
Grupowe Ubezpieczenia NNW dzieci, młodzieży szkolnej i akademickiej
- dla wychowanków żłobków i przedszkoli
- dla uczniów szkół podstawowych, zawodowych oraz szkół średnich
- dla studentów
- dla pracowników placówek oświatowych

Pracownicy placówek oświatowych, dla których wystawiono polisy grupowe NNW mogą zapłacić tą samą składkę co młodzież i być ubezpieczonymi od następstw nieszczęśliwych wypadków. Mogą również ubezpieczyć swoje dzieci spoza szkoły, uczące się lub studiujące.
Ubezpieczenia na życie dla klientów indywidualnych
- IKE, IKZE, umowy emerytalne
- na życie i dożycie z gwarantowaną wypłatą świadczenia emerytalnego, posagowego, stypendialnego, umowy rentowe, polisy w funduszami kapitałowymi
- polisy z cesją na rzecz banku – ochronne i terminowe ubezpieczenia na życie
- związane z ochroną z tytułu poważnych zachorowań i nowotworów
- pakiety indywidualne/rodzinne z zakresem podobnym do ubezpieczeń grupowych
Grupowe ubezpieczenia na życie dla pracowników, stowarzyszeń i innych podmiotów
- Pakiety dla mikro przedsiębiorstw zatrudniających od 3-15 osób
- Dla grup pracowniczych powyżej 20 osób
- Ubezpieczenia zdrowotne
Ubezpieczenia majątkowe dla klientów indywidualnych i biznesowych
- pakiety ubezpieczeń komunikacyjnych: OC, AC, NNW, Assistance, ochrony prawnej
- „Bezpieczny na Drodze”
- Ubezpieczenia mieszkań i majątku
- Polisy Assistance i kosztów leczenia za granicą
Ubezpieczenia OC, ochrony prawnej, na życie i majątkowe dla branży medycznej
- dla placówek medycznych NZOZ, szpitali, aptek itp.
- dla lekarzy
- dla pielęgniarek
- dla fizjoterapeutów
- dla innych zawodów medycznych takich jak: ratownicy medyczni
Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego
Podsumowanie korzyści wynikających z zawarcia IKZE:
- ulga podatkowa – można odliczyć nawet 2 007,19 zł od podatku
- w przypadku wspólnego rozliczania się współmałżonków – możliwość podwojenia ulgi podatkowej
- dowolna częstotliwość i wysokość wpłat na IKZE
- cel inwestycji – oszczędzanie na dodatkową emeryturę lub inne cele średnio i długookresowe, alternatywa dla lokaty
- dziedziczenie środków – w przypadku przedwczesnej - śmierci Oszczędzającego uposażony otrzymuje je na preferencyjnych warunkach
- prosta i czytelna struktura kosztów
Bezpieczny na Drodze
Proszę pomyśleć, często przecież jeździmy samochodem i korzystamy z innych środków komunikacji…
W 2017 roku odnotowano: 32 715 wypadków komunikacyjnych, 39 394 osób zostało rannych, 2810 to wypadki śmiertelne.
„Bezpieczny na Drodze” to uniwersalny program ubezpieczeniowy skierowany do wszystkich użytkowników ruchu drogowego. Na niezwykle dogodnych warunkach gwarantuje ochronę finansową na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń komunikacyjnych. W kompleksowy sposób zabezpiecza interesy Ubezpieczonego i jego bliskich.
Terminale do kart płatniczych
Współpraca jako Partner z Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A.,

szczegóły na stronie www.terminale-akceptacja-kart.com.pl
Stowarzyszenie Edukacyjne PSZCZÓŁKA
Stowarzyszenie zostało zawiązane na spotkaniu założycielskim w marcu 2020 roku. Pomysł narodził się nieco wcześniej, z jednej strony jako efekt rosnącego zainteresowania działalnością Rejonowego Koła Pszczelarzy w Pszczółkach, o ponad sześćdziesięcioletniej historii działalności, a z drugiej, potrzebą stworzenia formy organizacyjnej, pozwalającej na szerokie spektrum działań społecznych. W statucie znajdują się liczne cele, które pozwalają na realizację różnych inicjatyw kulturalnych, sportowych, oświatowych a nawet ubezpieczeniowych. Mamy nadzieję, że każdy znajdzie tam interesujący temat i włączy się aktywnie w naszą działalność jako wolontariusz, osoba wspierająca lub pełnoprawny członek stowarzyszenia.
Arkadiusz Kamiński
Pośrednictwo Ubezpieczeniowo-Finansowe
tel.: (+48) 694-49-49-53
Ul. Jagiellońska 30C/9, 80-367 Gdańsk.
Wróć do spisu treści