TU INTER Polska S.A - Ubezpieczenia

Arkadiusz Kamiński — Pośrednictwo Ubezpieczeniowo–Finansowe
Przejdź do treści

TU INTER Polska S.A

Ubezpieczenia > oferty > TU INTER Polska S.A > Medyczne
Ubezpieczenia Ochrony Prawnej
dla Osób Wykonujących Zawód Medyczny
Zawód Medyczny: student/praktykant Suma gwarancyjna (€) na jedno i na wszystkie zdarzenia
Składka roczna zależna od liczby ubezpieczonych
OSOBY FIZYCZNE oraz PRAKTYKI ZAWODOWE nie będące PODMIOTEM LECZNICZYM, udzielające świadczeń zdrowotnych poza kontraktem NFZ - WARIANT B według § 3 ust. 1 OWU 12.500 / 25.000 (€)
Ubezpieczenie zawarte na podstawie Ogólnych Warunków Dobrowolnego Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Podmiotu Udzielającego Świadczeń Zdrowotnych zatwierdzonych uchwałą Zarządu TU INTER Polska S.A. nr 71/2016 z dnia 25.10.2016 r. wraz z Aneksem nr 1 zatwierdzonym uchwałą Zarządu TU INTER Polska S.A. nr 94/2016 z dnia 30.12.2016 r.
Arkadiusz Kamiński
Pośrednictwo Ubezpieczeniowo-Finansowe
tel.: (+48) 694-49-49-53
Ul. Jagiellońska 30C/9, 80-367 Gdańsk.
Wróć do spisu treści