Aktualności - Ubezpieczenia

Arkadiusz Kamiński — Pośrednictwo Ubezpieczeniowo–Finansowe
Przejdź do treści

“Bezpieczny na Drodze”

Chciałbym zaprosić Państwa do zapoznania się ze szczegółami propozycji ubezpieczenia „Bezpieczny na Drodze”, firmowanego przez „Polisa – Życie” TU S.A. VIG.
To bardzo dobry i niedrogi sposób na uzupełnienie zakresu indywidualnej polisy życiowej (albo grupowej w pracy) o ochronę finansową w związku z wypadkiem komunikacyjnym.
16 Mar 2020

Oferta dla szkół

Szanowni Państwo
Od kilku już lat głównym nurtem moich zainteresowań ubezpieczeniowych jest dział ubezpieczeń grupowych od następstw nieszczęśliwych wypadków, tzw. NNW, kierowanych do różnego typu placówek oświatowych: żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich i wyższych.
15 Mar 2020

IKZE – Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

IKZE czyli Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego wprowadziła Ustawa z 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 75, poz. 398), umożliwiając założenie, obok funkcjonującego już indywidualnego konta emerytalnego (IKE), dodatkowego indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE).
W ten sposób katalog produktów związanych z dobrowolnym oszczędzaniem na emeryturę od dnia 1 stycznia 2012 r. został poszerzony o nowy produkt.
14 Mar 2020

Fuzja Compensy Życie i Polisy-Życie

W dniu 30.05.2018 r. zakończyliśmy proces połączenia spółek Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group i „POLISA-ŻYCIE” Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group.
12 Mar 2020
Arkadiusz Kamiński
Pośrednictwo Ubezpieczeniowo-Finansowe
tel.: (+48) 694-49-49-53
Ul. Jagiellońska 30C/9, 80-367 Gdańsk.
Wróć do spisu treści