Generali - Ubezpieczenia

Arkadiusz Kamiński — Pośrednictwo Ubezpieczeniowo–Finansowe
Przejdź do treści

Generali

Ubezpieczenia > oferty > Generali
PAKIET DLA DZIECKA
Generali z myślą o Następstwach Nieszczęśliwych Wypadków
ZAKRES OCHRONY OSZCZĘDNY OPTYMALNY MAKSYMALNY PRESTIŻ
Sumy Ubezpieczenia
SKŁADKA ROCZNA ZA OSOBĘ
do 8 lat
(ubezpieczony nie ukończył 8. roku życia)
39 zł 71 zł 107 zł 215 zł
od 9 do 15 lat
(ubezpieczony ukończył 8. rok życia i nie ukończył 15. roku życia)
41 zł 76 zł 118 zł 244 zł
powyżej 15 lat
(ubezpieczony ukończył 15. rok życia i nie ukończył 26. roku życia)
42 zł 77 zł 125 zł 250 zł
Użyte skróty: NW – nieszczęśliwy wypadek,; SU- suma ubezpieczenia.
Śmierć Ubezpieczonego wskutek NW 15 000 zł 25 000 zł 35 000 zł 55 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego 5 000 zł 15 000 zł 25 000 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek NW z progresją 10 000 zł 20 000 zł 30 000 zł 50 000 zł
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek NW 4 000 zł 4 500 zł 6 000 zł 10 000 zł
Wypożyczenie lub zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych wskutek NW 3 000 zł 6 000 zł 9 000 zł 10 000 zł
Koszty leczenia Ubezpieczonego wskutek NW 2 000 zł 2 500 zł 5 000 zł 10 000 zł
Koszty operacji plastycznych Ubezpieczonego wskutek NW 2 000 zł 2 500 zł 5 000 zł 10 000 zł
Koszty rehabilitacji Ubezpieczonego wskutek NW 2 000 zł 2 500 zł 5 000 zł 10 000 zł
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek zatrucia pokarmowego 1 000 zł 1 500 zł 2 000 zł 3 000 zł
Uciążliwe leczenie Ubezpieczonego – następstwa NW 500 zł 750 zł 1 000 zł
Koszty odbudowy stomatologicznej niezbędnej wskutek NW 1 500 zł
Pogryzienie Ubezpieczonego przez zwierzęta 200 zł 250 zł 300 zł
Osierocenie Ubezpieczonego wskutek NW 2 000 zł 2 500 zł 3 500 zł 5 000 zł
Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy 1 000 zł 1 500 zł 2 000 zł 3 000 zł
Zwrot kosztów leków wskutek choroby - 200 zł 300 zł 500 zł
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek choroby (w tym COVID-19) - 300 zł
Czasowa niezdolność Ubezpieczonego do pracy lub nauki wskutek NW - 3 000 zł
Zwrot kosztów wycieczki szkolnej 500 zł
Nowość - Pomoc psychologiczna 600 zł
Nowość -Wycięcie wyrostka robaczkowego ze wskazań nagłych 200 zł 250 zł 300 zł 350 zł
Nowość - Poważne zachorowanie Ubezpieczonego 1 000 zł 2 000 zł
Nowość - Druga opinia medyczna - TAK
Nowość - Organizacja i pokrycie kosztów badań profilaktycznych BRCA1 i BRCA2 dla rodzica ubezpieczoengo - TAK
Wyczynowe uprawianie sportu (dla osób, które nie ukończyły 18 roku życia)

NOWOŚĆ – Ubezpieczenie OC Studenta

Oferta dostępna jako opcja dodatkowa do oferty NNW w przypadku ubezpieczenia osoby powyżej 13-tego roku życia.
ZAKRES OCHRONY SUMY UBEZPIECZENIA
Dodatkowa składka roczna 11 zł 17 zł 28 zł
Odpowiedzialność cywilna deliktowa w życiu prywtanym (w tym w szkole, na uczelnioraz w związku z nauką lub odbywaniem praktyk przyuczających do zawodu. 30 000 zł 40 000 zł 50 000 zł
Arkadiusz Kamiński
Pośrednictwo Ubezpieczeniowo-Finansowe
tel.: (+48) 694-49-49-53
Ul. Jagiellońska 30C/9, 80-367 Gdańsk.
Wróć do spisu treści