Generali - Ubezpieczenia

Arkadiusz Kamiński — Pośrednictwo Ubezpieczeniowo–Finansowe
Przejdź do treści

Generali

Ubezpieczenia > oferty > Generali
PAKIET DLA DZIECKA
ZAKRES OCHRONY OSZCZĘDNY OPTYMALNY MAKSYMALNY PRESTIŻ
Sumy Ubezpieczenia
SKŁADKA ROCZNA ZA OSOBĘ
do 8 lat
(ubezpieczony nie ukończył 8. roku życia)
38 zł 67 zł 101 zł 197 zł
od 9 do 15 lat
(ubezpieczony ukończył 8. rok życia i nie ukończył 15. roku życia)
38 zł 68 zł 105 zł 207 zł
powyżej 15 lat
(ubezpieczony ukończył 15. rok życia i nie ukończył 26. roku życia)
40 zł 71 zł 109 zł 207 zł
Użyte skróty: NW – nieszczęśliwy wypadek,; SU- suma ubezpieczenia.
Śmierć Ubezpieczonego wskutek NW 15 000 zł 25 000 zł 35 000 zł 55 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego 5 000 zł 15 000 zł 25 000 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek NW z progresją 10 000 zł 20 000 zł 30 000 zł 50 000 zł
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek NW 4 000 zł 4 500 zł 6 000 zł 10 000 zł
Wypożyczenie lub zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych wskutek NW 3 000 zł 6 000 zł 9 000 zł 10 000 zł
Koszty leczenia Ubezpieczonego wskutek NW 2 000 zł 2 500 zł 5 000 zł 10 000 zł
Koszty operacji plastycznych Ubezpieczonego wskutek NW 2 000 zł 2 500 zł 5 000 zł 10 000 zł
Koszty rehabilitacji Ubezpieczonego wskutek NW 2 000 zł 2 500 zł 5 000 zł 10 000 zł
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek zatrucia pokarmowego 1 000 zł 1 500 zł 2 000 zł 3 000 zł
Wstrząśnienie mózgu Ubezpieczonego 500 zł 750 zł
Uciążliwe leczenie Ubezpieczonego – następstwa NW 500 zł 750 zł 1 000 zł
Koszty odbudowy stomatologicznej niezbędnej wskutek NW 1 500 zł
Pogryzienie Ubezpieczonego przez zwierzęta 200 zł 250 zł 300 zł
Osierocenie Ubezpieczonego wskutek NW 2 000 zł 2 500 zł 3 500 zł 5 000 zł
Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy 1 000 zł 1 500 zł 2 000 zł 3 000 zł
Zwrot kosztów leków wskutek choroby - 200 zł 300 zł 500 zł
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek choroby (w tym COVID-19) - 300 zł
Czasowa niezdolność Ubezpieczonego do pracy lub nauki wskutek NW - 3 000 zł
Uraz niepowodujący trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego (złamanie, zwichnięcie, skręcenie) 10 000 zł 20 000 zł
Nowość - Zwrot kosztów wycieczki szkolnej 500 zł
Nowość - Pomoc psychologiczna 600 zł
Nowość - Poważne zachorowanie Ubezpieczonego 1 000 zł 2 000 zł
Wyczynowe uprawianie sportu (dla osób, które nie ukończyły 18 roku życia)

NOWOŚĆ – Ubezpieczenie OC Studenta

Oferta dostępna jako opcja dodatkowa do oferty NNW w przypadku ubezpieczenia studenta w wieku do 26 roku życia.
ZAKRES OCHRONY SUMY UBEZPIECZENIA
Dodatkowa składka roczna 10 zł 15 zł 25 zł
Odpowiedzialność cywilna deliktowa studenta z tytułu szkód wyrządzonych w związku z czynnościami życia prywatnego oraz nauką na uczelni lub odbywaniem praktyk 30 000 zł 40 000 zł 50 000 zł
Arkadiusz Kamiński
Pośrednictwo Ubezpieczeniowo-Finansowe
tel.: (+48) 694-49-49-53
Ul. Jagiellońska 30C/9, 80-367 Gdańsk.
Wróć do spisu treści