EDU Plus InterRisk Szkolne NNW grupowe - Ubezpieczenia

Arkadiusz Kamiński — Pośrednictwo Ubezpieczeniowo–Finansowe
Przejdź do treści

EDU Plus InterRisk Szkolne NNW grupowe

Ubezpieczenia > oferty > InterRisk Grupowe
EDU Plus InterRisk Szkolne NNW grupowe
rok szkolny 2021-2022

Na podstawie OWU EDU PLUS zatwierdzonych uchwałą nr  01/3/03/2020 Zarządu InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z dnia 03 marca 2020 roku.
Ubezpieczenie EDU Plus - OPCJA PODSTAWOWA Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 Wariant 4
ZAKRES ŚWIADCZENIA WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA

SKŁADKA roczna dla uczniów szkół:

Kliknij cenę wybranego wariantu aby przejść do zakupu.

SKŁADKA dla dzieci ze żłobków, przedszkoli:

Użyte skróty: NW – nieszczęśliwy wypadek,; SU- suma ubezpieczenia.
Uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW (w tym również na skutek omdlenia, ataku epileptycznego, zawału serca, udaru mózgu) 100 % SU 15 000 zł 20 000 zł 30 000 zł 40 000 zł
Poniżej 100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW za każdy 1% uszczerbku - 1% SU 1% - 150 zł 1% - 200 zł 1% - 300 zł 1% - 400 zł
Śmierć Ubezpieczonego w NW (w tym również omdlenia, atak epileptyczny, zawał serca, udar mózgu) 100% SU 15 000 zł 20 000 zł 30 000 zł 40 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW na terenie placówki oświatowej dodatkowo 100% głównej SU 15 000 zł 20 000 zł 30 000 zł 40 000 zł
Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie do 30% SU 4 500 zł 6 000 zł 9 000 zł 12 000 zł
Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych do 30% SU 4 500 zł 6 000 zł 9 000 zł 12 000 zł
Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki jednorazowo 1% SU 150 zł 200 zł 300 zł 400 zł
Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy jednorazowo 20% SU 3 000 zł 4 000 zł 6 000 zł 8 000 zł
Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego w następstwie NW jednorazowo 10% SU 1 500 zł 2 000 zł 3 000 zł 4 000 zł
Pogryzienie przez psa, pokąsania, ukąszenie/użądlenie jednorazowo 1% SU 150 zł lub 300 zł 200 zł lub 400 zł 300 zł lub 600 zł 400 zł lub 800 zł
Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW jednorazowo 1% SU 150 zł 200 zł 300 zł 400 zł
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego 100% dodatkowej SU 5 000 zł
Pobyt w szpitalu w wyniku NW (świadczenie od pierwszego dnia pobytu, przy minimum 2 dniach pobytu) 1% SU za każdy dzień 40 zł za dzień 50 zł za dzień 60 zł za dzień
Pobyt w szpitalu w wyniku choroby (świadczenie od 2 dnia pobytu) 1% SU za każdy dzień 40 zł za dzień 50 zł za dzień 60 zł za dzień
Poważne Choroby – 14 zachorowań zgodnie z OWU 1 500 zł 2 000 zł
Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego bąblowicy, toksoplazmozy, wścieklizny jednorazowo 5 % SU 750 zł 1 000 zł 1 500 zł 2 500 zł
Pakiet KLESZCZ i rozpoznanie boleriozy do 100% SU do 1 500 zł
Zatrucie pokarmowe, nagłe zatrucie gazami, porażenie prądem/piorunemł jednorazowo 5 % SU 750 zł 1 000 zł 1 500 zł 2 500 zł
Koszty operacji plastycznych po NW do 100% SU 1 500 zł 2 000 zł 3 000 zł
Koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku do 100% SU,
w tym na rehabilitację 1 000 zł
1 800 zł 2 000 zł 3 200 zł 3 500 zł
Czasowa niezdolność Ubezpieczonego do nauki i/lub pracy w wyniku NW 1% SU za każdy dzień 10 zł za dzień 15 zł za dzień 20 zł za dzień
Operacje wyniku nieszczęśliwego wypadku wg tabeli Nr 8 OWU do 4 000 zł do 4 500 zł do 5 000 zł
Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego wypadku *nie dotyczy żłobków i przedszkoli 1 000 zł
Uciążliwe leczenie w wyniku NW 2% SU 150 zł 200 zł
Zwrot kosztów zakupu leków po wypadku zgodnie z OWU 500 zł
TELEMEDYCYNA – 12 ekonsultacji zgodnie z OWU do 5 000 zł
eRehabilitacja – NOWOŚĆ tylko dla uczniów szkół zgodnie z OWU do 5 000 zł
ASSISTANCE EDU Plus Usługi zgodnie z OWU do 5 000 zł
Arkadiusz Kamiński
Pośrednictwo
Ubezpieczeniowo-Finansowe
tel.: (+48) 694-49-49-53
Ul. Jagiellońska 30C/9, 80-367 Gdańsk.
Wróć do spisu treści