Compensa TU S.A. VIG - Ubezpieczenia

Arkadiusz Kamiński — Pośrednictwo Ubezpieczeniowo–Finansowe
Przejdź do treści

Compensa TU S.A. VIG

Ubezpieczenia > oferty > Compensa > Compensa Grupowe
NNW SZKOLNE V - typ 184
OFERTA SPECJALNA GRUPOWA
dla uczniów Placówek Oświatowych
na rok szkolny 2023/2024
Zakres terytorialny ubezpieczenia obejmuje cały świat,
z zastrzeżeniem postanowień określonych dla poszczególnych klauzul

ZAKRES ŚWIADCZENIA Wariant A Wariant B Wariant C Wariant D*
Sumy / limity

Składka roczna dla dzieci i młodzieży do lat 20:

Z dniem 13.10.2023 r. zakończono zapisy do grupowych polis NNW. Zapraszam do ofert indywidualnych

Składka dla studentów - nie ubezpieczamy uczących się osób dorosłych (szkoły dla dorosłych):


*


HASŁO od AGENTA:

323022

ZAKRES DODATKOWY
OC w życiu prywatnym*


+20 PLN
Użyte skróty:
NW – nieszczęśliwy wypadek;
SU – suma ubezpieczenia;
trwały uszczerbek – trwałe uszkodzenia ciała lub zaburzenia ważnych funkcji, np. uszkodzenie żeber, nerek, rdzenia kręgowego czy kręgosłupa, zwichnięcia i złamania kończyn;
* ZAKRES DODATKOWY OC w życiu prywatnym - wykonywanie czynności życia codziennego oraz praktyki zawodowe lub staż zawodowy, wolontariat. Dla uczniów od 13 do 26 r.ż.(składka roczna dodatkowo płatna)
USZKODZENIE CIAŁA WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU
m.in.: złamania, zwichnięcia, rany, blizny. Szczegóły znajdziesz w tabeli uszczerbkowej do OWU
15 000 zł 25 000 zł 35 000 zł 55 000 zł
Uszczerbki do 10% – wypłata za każdy 1% SU 150 zł 250 zł 350 zł 400 zł
Uszczerbki od 11% do 24% – wypłata za każdy 1% SU 150 zł 250 zł 350 zł 550 zł
Uszczerbki od 25% – wypłata za każdy 1% SU 300 zł 500 zł 700 zł 1 100 zł
USZKODZENIE CIAŁA WSKUTEK AKTU TERRORU
m.in.: złamania, zwichnięcia, rany, blizny. Szczegóły znajdziesz w tabeli uszczerbkowej do OWU
22 500 zł 37 500 zł 52 500 zł 82 500 zł
Uszczerbki do 10% – wypłata za każdy 1% SU 225 zł 375 zł 400 zł
Uszczerbki od 11% do 24% – wypłata za każdy 1% SU 225 zł 375 zł 525 zł 825 zł
Uszczerbki od 25% – wypłata za każdy 1% SU 450 zł 750 zł 1 050 zł 1 650 zł
ŚMIERĆ WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU 10 000 zł 20 000 zł 40 000 zł 60 000 zł
ŚMIERĆ W ŚRODKU LOKOMOCJI LUB WSKUTEK AKTU TERRORU
śmierć, która nastąpiła wskutek nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji lub wskutek aktu terroru
15 000 zł 30 000 zł 60 000 zł 90 000 zł
ŚMIERĆ NA TERENIE PLACÓWKI OŚWIATOWEJ
śmierć, która nastąpiła wskutek nieszczęśliwego wypadku na terenie placówki oświatowej, do której uczęszcza Ubezpieczony
15 000 zł 30 000 zł 60 000 zł 90 000 zł
UGRYZIENIE, UKĄSZENIE LUB UŻĄDLENIE, ZDIAGNOZOWANIE BORELIOZY
pogryzienia przez psa lub kota, ukąszenia przez żmiję, użądlenia przez osy, pszczoły, szerszenie, trzmiele
200 zł
NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK BEZ TRWAŁEGO USZCZERBKU
świadczenie wypłacane, gdy nieszczęśliwy wypadek nie spowodował uszkodzenia ciała
150 zł
KOSZTY OPERACJI PLASTYCZNYCH
operacje plastyczne, które mają na celu zmniejszenie oszpeceń po nieszczęśliwym wypadku
10 000 zł
KOSZTY KOREPETYCJI
pomoc w nauce (korepetycje) po nieszczęśliwym wypadku Ubezpieczonego
700 zł
PSYCHOLOG DLA UBEZPIECZONEGO DZIECKA
pomoc psychologiczna dla dziecka po nieszczęśliwym wypadku
500 zł
PSYCHOLOG DLA OPIEKUNA PRAWNEGO
pomoc psychologiczna dla opiekuna prawnego w związku ze śmiercią dziecka wskutek nieszczęśliwego wypadku
200 zł
KOSZTY LECZENIA
koszty poniesione na leczenie po nieszczęśliwym wypadku
1 500 zł 2 500 zł 4 000 zł 4 500 zł
POBYT W SZPITALU PO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKU
świadczenie wypłacane, gdy Ubezpieczony przebywał w szpitalu po nieszczęśliwym wypadku
15 zł / dzień
(limit 675 zł)
20 zł / dzień
(limit 900 zł)
25 zł / dzień
(limit 1 125 zł)
30 zł / dzień
(limit 1 350 zł)
POWAŻNE ZACHOROWANIE
anemia aplastyczna • cukrzyca typu II • choroba tropikalna • guz mózgu • mocznica • nowotwór złośliwy • paraliż • poliomyelitis • sepsa • stwardnienie rozsiane • udar mózgu • wrodzona wada serca • zawał serca • transplantacja • zespół PIMS-TS
3 000 zł 4 000 zł 5 000 zł
KOSZTY REHABILITACJI
koszty poniesione na rehabilitację po nieszczęśliwym wypadku
1 000 zł 1 500 zł 2 000 zł 3 000 zł
KOSZTY ŚRODKÓW SPECJALNYCH
koszty poniesione na środki specjalne wskazane w załączniku nr 2 do OWU
2 000 zł 3 000 zł 4 000 zł 5 000 zł
ŚMIERĆ OPIEKUNA PRAWNEGO
śmierć opiekuna prawnego, która nastąpiła wskutek nieszczęśliwego wypadku
1 000 zł 2 000 zł 3 000 zł
POBYT W SZPITALU Z POWODU CHOROBY
świadczenie wypłacane, gdy Ubezpieczony przebywał w szpitalu z powodu choroby
10 zł / dzień 20 zł / dzień 25 zł / dzień 25 zł / dzień
(limit 2 000 zł)
ZWROT KOSZTÓW WYCIECZKI
zwrot kosztów poniesionych na wycieczkę szkolną, jeżeli Ubezpieczony nie mógł z niej skorzystać po nieszczęśliwym wypadku
100 zł 300 zł 400 zł 500 zł
DZIECKO W SIECI
wsparcie informatyczne, prawne lub psychologiczne pod nr tel. +48 22 295 82 10
w zakresie
KOSZTY POSZUKIWANIA DZIECKA
koszty wynajęcia detektywa, umieszczenia informacji w mediach, wydruku ulotek
5 000 zł
Ogólne Warunki Ubezpieczenia („OWU”) zostały zatwierdzone przez Zarząd Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group („COMPENSA”) uchwałą nr 11/04/2023 z 28.04.2023 r. Mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od 5 maja 2023 r. - do pobrania TUTAJ
Arkadiusz Kamiński
Pośrednictwo Ubezpieczeniowo-Finansowe
tel.: (+48) 694-49-49-53
Ul. Jagiellońska 30C/9, 80-367 Gdańsk.
Wróć do spisu treści