Compensa TU S.A. VIG – Ubezpieczenia SZKOLNE dla DZIECI I MŁODZIEŻY - Ubezpieczenia

Arkadiusz Kamiński — Pośrednictwo Ubezpieczeniowo–Finansowe
Przejdź do treści

Compensa TU S.A. VIG – Ubezpieczenia SZKOLNE dla DZIECI I MŁODZIEŻY

Ubezpieczenia > oferty > Compensa Grupowe
Compensa TU S.A. VIG NNW SZKOLNE V - typ 184
OFERTA SPECJALNA GRUPOWA dla uczniówPlacówek Oświatowych
na rok szkolny 2022/2023
     Zakres terytorialny ubezpieczenia obejmuje cały świat,
z zastrzeżeniem postanowień określonych dla poszczególnych klauzul
ZAKRES ŚWIADCZENIA Wariant A Wariant B * Wariant C * Wariant IV
Sumy/limity

Składka roczna dla dzieci
i młodzieży do lat 20:

49 zł

59 zł

69 zł

99 zł

Zakończono zapisy do polis grupowych, zapraszam do wyboru:
lub

Składka dla studentów - nie ubezpieczamy uczących się osób dorosłych (szkoły dla dorosłych):

57 zł

69 zł

81 zł

114 zł

Klauzula nr 14OC w życiu prywatnym
suma gwarancyjna 25.000 zł
dodatkowo płatna +15 PLN
można ją dokupić przy rejestarcji na stronie Compensy.
Użyte skróty: NW – nieszczęśliwy wypadek; SU – suma ubezpieczenia; trwały uszczerbek – trwałe uszkodzenia ciała lub zaburzenia ważnych funkcji, np. uszkodzenie żeber, nerek, rdzenia kręgowego czy kręgosłupa, zwichnięcia i złamania kończyn;
* - Dla sumy ubezpieczenia 55 000 zł - jeżeli stopień (procent) trwałego uszczerbku na zdrowiu ustalany na podstawie Tabeli uszczerbkowej wynosi do 10 % włącznie COMPENSA wypłaca 400 zł za każdy procent orzeczonego uszczerbku na zdrowiu.
Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku
na zdrowiu
wskutek nieszczęśliwego wypadku
15 000 zł 25 000 zł 35 000 zł 55 000 zł
Dodatkowe świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku
na zdrowiu wskutek aktów terroru*
7 500 zł 12 500 zł 17 500 zł 22 500 zł
Za każdy 1 % uszczerbku na zdrowiu po NW 150/225* 250/375* 350/525* 550/825*
Świadczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku 10 000 zł 20 000 zł 40 000 zł 60 000 zł
Dodatkowe świadczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji lub aktów terroru 5 000 zł 10 000 zł 20 000 zł 30 000 zł
Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa lub kota, ukąszenia przez żmiję, użądlenia 200 zł
Jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, w przypadku gdy nie został orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu 150 zł
Zwrot kosztów zleconej przez lekarza operacji plastycznej będącej następstwem nieszczęśliwego wypadku 10 000 zł
Zwrot kosztów korepetycji niezbędnych w następstwie nieszczęśliwego wypadku 500 zł
Zwrot kosztów pomocy psychologicznej po nieszczęśliwym wypadku 500 zł
Zwrot kosztów pomocy psychologicznej udzielonej opiekunowi prawnemu w związku ze śmiercią ubezpieczonego dziecka na skutek nieszczęśliwego wypadku 200 zł
Klauzula nr 1 – zwrot kosztów leczenia 2 000 zł 3 000 zł 4 500 zł 6 000 zł
Klauzula nr 2 – dzienne świadczenie szpitalne 15 zł 20 zł 25 zł 30 zł
Klauzula nr 4 – jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania Ubezpieczonego 3 000 zł 4 000 zł 5 000 zł
Klauzula nr 6 – zwrot kosztów rehabilitacji 2 000 zł 3 000 zł 4 500 zł 6 000 zł
Klauzula nr 7 – zwrot kosztów wypożyczenia lub nabycia środków specjalnych lub uszkodzenia sprzętu medycznego (limit dotyczący uszkodzeń 500 zł) 3 000 zł 4 000 zł 5 000 zł 6 000 zł
Klauzula nr 9 – jednorazowe świadczenie na wypadek śmierci prawnego opiekuna Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku - 5 000 zł
Klauzula nr 10 – dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby 10 zł/dzień 20 zł/dzień 25 zł/dzień
Klauzula nr 11 – „Dziecko w sieci” pomoc informatyczna – 4 zgłoszenia w okresie ubezpieczenia
pomoc prawna – 2 zgłoszenia w okresie ubezpieczenia
pomoc psychologiczna – 2 zgłoszenia w okresie ubezpieczenia
Zwrot kosztów poszukiwania dziecka w przypadku zaginięcia 5 000 zł
Pomoc udzielona opiekunom dziecka w przypadku uprowadzenia lub zaginięcia ubezpieczonego dziecka 1 zgłoszenie
      
Pełne informacje w  Ogólnych Warunków Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży, osób uczących się i personelu placówek oświatowych – Ubezpieczenie Szkolne V typ 184 – przyjętych Uchwałą Zarządu Compensa TU S.A. VIG nr 3/04/2022 z dnia 11 kwietnia 2022 roku i mających zastosowanie do umów zawieranych od dnia 12 kwietnia 2022 roku do pobrania TUTAJ
Arkadiusz Kamiński
Pośrednictwo
Ubezpieczeniowo-Finansowe
tel.:  (+48) 694-49-49-53 
Ul. Jagiellońska 30C/9, 80-367 Gdańsk.
Wróć do spisu treści