EDU Plus InterRisk TU S.A. VIG - Ubezpieczenia

Arkadiusz Kamiński — Pośrednictwo Ubezpieczeniowo–Finansowe
Przejdź do treści

EDU Plus InterRisk TU S.A. VIG

Ubezpieczenia > oferty > InterRisk > Interrisk Indywidualne
OFERTA INDYWIDUALNA
dla DZIECI I MŁODZIEŻY
OPCJA OCHRONA 0-7 0-8 0-9 0-10
ZAKRES ŚWIADCZENIA WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA

SKŁADKA roczna od osoby:

75,00 zł

84,50 zł

97,50 zł

104,50 zł

SKŁADKA z wyczynowym sportem:

94,00 zł

106,50 zł

121,50 zł

130,50 zł

*- nie dotyczy żłobków i przedszkoli
**- w związku zwłamaniem na konto społecznościowe, znieważaniem, cybermobbingiem, agresywnym, obraźliwym działaniem w sieci itp.

Użyte skróty:NW– nieszczęśliwy wypadek,;SU- suma ubezpieczenia.
Śmierć Ubezpieczonego na terenie placówki oświatowej 100 % SU 13 000 14 000 15 000 20 000
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (w tym również zawał serca i udar mózgu)
Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy jednorazowo 100% SU 1 300 1 400 1 500 2 000
Trwałe inwalidztwo częściowe zgodnie z tabelą Nr 1 w OWU do 13 000 do 14 000 do 15 000 do 20 000
Zwrot kosztów zakupu wózka Inwalidzkiego na wypadek Inwalidztwa spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem do 100% SU do 5 000
Złamania jednej lub więcej kości w wyniku nieszczęśliwego wypadku zgodnie z tabelą Nr 2 OWU do 3 000 do 3 250 do 3 500 do 3 750
Rany cięte, szarpane będące następstwem nieszczęśliwego wypadku (szwy i plastry chirurgiczne) zgodnie z OWU - 100% lub 20% SU do 600 zł do 700 zł do 750 do 800
Urazy narządów ruchu będące następstwem nieszczęśliwego wypadku (przy unieruchomieniu na minimum 7 dni) zgodnie z OWU - 100%, 50% lub 25% SU do 600 do 700 do 750 do 800
Pogryzienie przez psa oraz inne zwierzęta pokąsanie przez owady (przy minimum. 2 dniach w szpitalu) - jednorazowo jednorazowo 50% SU w przyp. pogryzienia lub 100% w przyp. pokąsania, ukąszenia 130 150 160 210
Wstrząśnienie mózgu w następstwie nieszczęśliwego wypadku zgodnie z OWU od 20% do 100% SU do 2 500 do 2 750 do 3 000 do 3 250
Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego w następstwie NNW jednorazowo 100% SU 1 300 1 400 1 500 2 000
Zatrucia pokramowe ub nagłe zatrucie gazami, bądź porażenie prądem lub piorunem jednorazowo 100% SU do 600 do 700 do 750 do 1 000
Rozpoznanie u Ubezpieczonego bąblowicy, boreliozy, toksoplazmozy, zapalenia opon mózgowych, wścieklizny jednorazowo 100% SU 650 700 750 1 000
Opcja Dodatkowa D1 - śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego 100% SU 10 000 14 000 15 000 20 000
Opcja Dodatkowa D2 - oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku zgodnie z OWU do 1500 do 1750 do 2000
Opcja Dodatkowa D3 - odmrożenia
Opcja Dodatkowa D4 - pobyt w szpitalu NNW
(świadczenie od pierwszego dnia pobytu, przy minimum 2 dniach pobytu)
1% SU za każdy dzień 40 45 50
Opcja Dodatkowa D5 - pobyt w szpitalu - choroba
(świadczenie od 2 dnia pobytu)
Opcja Dodatkowa D6 - poważne choroby 100% SU 2 000
Opcja Dodatkowa D7 - operacje plastyczne po NNW do 100% SU 3 000 4 000 4 500 5 000
Opcja Dodatkowa D8 - operacje w wyniku nieszczęśliwego wypadku zgodnie z Tabelą Nr 8 OWU 3 000 4 000 4 500 5 000
Opcja Dodatkowa D9 - operacje w wyniku choroby zgodnie z Tabelą Nr 9 OWU 3 500 4 000 4 500 5 000
Opcja Dodatkowa D10 - koszty leczenia po NW do 100% SU, podlimit na rehabilitację 1 000 2 000 3 000 3 500 4 000
Opcja Dodatkowa D13 - koszty leczenia stomatologicznego po NW* do 100% SU, max. 300 za jeden ząb 700 800 900 1 000
Opcja Dodatkowa D14 - uciążliwe leczenie po NW do 100% SU 150 160 180 200
Opcja Dodatkowa D15 - Assistance EDU Plus świadczenia zgodnie z OWU 5 000
Opcja Dodatkowa D16 –Telemedycyna:
e-konsultacje z internistą, pediatrą lub dietetykiem
12 e-konsultacji
Opcja Dodatkowa D17 – Pakiet ONKO świadczenie zgodnie z OWU
5000
Opcja Dodatkowa D20 – Pakiet Kleszcz do 100% SU 1 500
Opcja Dodatkowa D21 – Zwrot kosztów dostosowania mieszkania lub pojazdu po NW do 100% SU do 5 000 do 7 000 do 8 000 do 10 000
Opcja Dodatkowa D26 – e-Rehabilitacja świadczenie zgodnie z OWU 5 000
Hejt Stop- organizacja i pokrycie kosztów zdalnej pomocy informatycznej, pomocy psychologicznej, pomocy prawnej** świadczenie zgodnie z OWU 5 000
Arkadiusz Kamiński
Pośrednictwo Ubezpieczeniowo-Finansowe
tel.: (+48) 694-49-49-53
Ul. Jagiellońska 30C/9, 80-367 Gdańsk.
Wróć do spisu treści