Działając jako multiagencja, współpracująca bezpośrednio z wieloma towarzystwami ubezpieczeniowymi w swojej ofercie posiadam szereg produktów. Ich dobór uzależniony jest od Państwa potrzeb.

Pracownicy placówek oświatowych, dla których wystawiono polisy grupowe NNW mogą zapłacić tą samą składkę co młodzież i być ubezpieczonymi od następstw nieszczęśliwych wypadków. Mogą również ubezpieczyć swoje dzieci spoza szkoły, uczące się lub studiujące.

  • IKE, IKZE, umowy emerytalne – po kliknięciu przejście do załącznika – opis IKZE
  • na życie i dożycie z gwarantowaną wypłatą świadczenia emerytalnego, posagowego, stypendialnego, umowy rentowe, polisy w funduszami kapitałowymi
  • polisy z cesją na rzecz banku – ochronne i terminowe ubezpieczenia na życie
  • związane z ochroną z tytułu poważnych zachorowań i nowotworów
  • pakiety indywidualne/rodzinne z zakresem podobnym do ubezpieczeń grupowych

  • Pakiety dla mikro przedsiębiorstw zatrudniających od 3-15 osób
  • Dla grup pracowniczych powyżej 20 osób
  • Ubezpieczenia zdrowotne

  • pakiety ubezpieczeń komunikacyjnych: OC, AC, NNW, Assistance, ochrony prawnej
  • „Bezpieczny na Drodze”
  • Ubezpieczenia mieszkań i majątku
  • Polisy Assistance i kosztów leczenia za granicą

  • dla placówek medycznych NZOZ, szpitali, aptek itp.
  • dla lekarzy
  • dla pielęgniarek
  • dla fizjoterapeutów
  • dla innych zawodów medycznych takich jak: ratownicy medyczni,

Współpraca jako Partner z Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A.,

szczegóły na stronie www.terminale-akceptacja-kart.com.pl