Działając jako multiagencja, współpracująca bezpośrednio z wieloma towarzystwami ubezpieczeniowymi w swojej ofercie posiadam szereg produktów. Ich dobór uzależniony jest od Państwa potrzeb.Pracownicy placówek oświatowych, dla których wystawiono polisy grupowe NNW mogą zapłacić tą samą składkę co młodzież i być ubezpieczonymi od następstw nieszczęśliwych wypadków. Mogą również ubezpieczyć swoje dzieci spoza szkoły, uczące się lub studiujące.

 • IKE, IKZE, umowy emerytalne – po kliknięciu przejście do załącznika – opis IKZE
 • na życie i dożycie z gwarantowaną wypłatą świadczenia emerytalnego, posagowego, stypendialnego, umowy rentowe, polisy w funduszami kapitałowymi
 • polisy z cesją na rzecz banku – ochronne i terminowe ubezpieczenia na życie
 • związane z ochroną z tytułu poważnych zachorowań i nowotworów
 • pakiety indywidualne/rodzinne z zakresem podobnym do ubezpieczeń grupowych

 • Pakiety dla mikro przedsiębiorstw zatrudniających od 3-15 osób
 • Dla grup pracowniczych powyżej 20 osób
 • Ubezpieczenia zdrowotne

 • pakiety ubezpieczeń komunikacyjnych: OC, AC, NNW, Assistance, ochrony prawnej
 • „Bezpieczny na Drodze”
 • Ubezpieczenia mieszkań i majątku
 • Polisy Assistance i kosztów leczenia za granicą

 • dla placówek medycznych NZOZ, szpitali, aptek itp.
 • dla lekarzy
 • dla pielęgniarek
 • dla fizjoterapeutów
 • dla innych zawodów medycznych takich jak: ratownicy medyczni,

Współpraca jako Partner z Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A.,

szczegóły na stronie www.terminale-akceptacja-kart.com.pl