InterRisk - Ubezpieczenia

Arkadiusz Kamiński — Pośrednictwo Ubezpieczeniowo–Finansowe
Przejdź do treści

InterRisk

Ubezpieczenia > oferty > InterRisk > Ubezpieczenie ochrony prawnej
Ubezpieczenie Ochrony
Prawnej dla Oświaty
Przedmiotem ubezpieczenia jest organizacja i pokrycie kosztów świadczenia Ubezpieczonemu usług Asysty Prawnej, związanych z wykonywaniem przez niego działalności zawodowej, a także z jego życiem prywatnym, w sprawach z zakresu:
Wariant I:
 1. prawa pracy;
 2. prawa ubezpieczeń społecznych;
 3. prawa karnego i wykroczeń;
 4. prawa konsumenckiego;
 5. prawa o ruchu drogowym;
 6. prawa spadkowego;
 7. prawa rodzinnego i opiekuńczego;
 8. prawa administracyjnego;
 9. ustawy o systemie oświaty;
 10. dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu czynów niedozwolonych (w tym odpowiedzialności za produkt niebezpieczny);
 11. dochodzenia roszczeń odszkodowawczych i roszczeń z umów;
 12. obrony Ubezpieczonego przed roszczeniami odszkodowawczymi osób trzecich z tytułu czynów niedozwolonych;
 13. obrony Ubezpieczonego przed roszczeniami odszkodowawczymi osób trzecich z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.
Wariant II:
 1. prawa pracy;
 2. prawa ubezpieczeń społecznych;
 3. ustawy Karta nauczyciela;
 4. ustawy o systemie oświaty;
 5. ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
 6. prawa karnego i wykroczeń;
 7. prawa konsumenckiego;
 8. prawa autorskiego i własności intelektualnej;
 9. prawa o ruchu drogowym;
 10. prawa spadkowego;
 11. prawa rodzinnego i opiekuńczego;
 12. prawa administracyjnego;
 13. dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu czynów niedozwolonych (w tym odpowiedzialności za produkt niebezpieczny);
 14. dochodzenia roszczeń odszkodowawczych i roszczeń z umów;
 15. obrony Ubezpieczonego przed roszczeniami odszkodowawczymi osób trzecich z tytułu czynów niedozwolonych;
 16. obrony Ubezpieczonego przed roszczeniami odszkodowawczymi osób trzecich z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.
Kontakt w sprawie zgłoszenia wniosku o udzielnie Asysty Prawnej pod numerem telefonu: (22) 749 62 01 (koszt połączenia zgodny z taryfą danego operatora) oraz adres e-mail: eduinterrisk@asystaprawnika.pl.
Arkadiusz Kamiński
Pośrednictwo Ubezpieczeniowo-Finansowe
tel.: (+48) 694-49-49-53
Ul. Jagiellońska 30C/9, 80-367 Gdańsk.
Wróć do spisu treści