POLISA-ŻYCIE UBEZPIECZENIA Sp. z o.o - Ubezpieczenia

Arkadiusz Kamiński — Pośrednictwo Ubezpieczeniowo–Finansowe
Przejdź do treści

POLISA-ŻYCIE UBEZPIECZENIA Sp. z o.o

Ubezpieczenia > oferty > Bezpieczny na Drodze
Bezpieczny na Drodze
Terminowe Ubezpieczenie na Życie i od
Następstw Wypadków Komunikacyjnych
Chciałbym zaprosić Państwa do zapoznania się ze szczegółami propozycji ubezpieczenia „Bezpieczny na Drodze”, firmowanego przez „POLISA-ŻYCIE UBEZPIECZENIA Sp. z o.o". To bardzo dobry i niedrogi sposób na uzupełnienie zakresu indywidualnej polisy życiowej (albo grupowej w pracy) o ochronę finansową w związku z wypadkiem komunikacyjnym. Proszę pomyśleć, często przecież jeździmy samochodem i korzystamy z innych środków komunikacji...

Według raportu Komendy Głównej Policji 2020 roku odnotowano:
 • 382 046 kolizji drogowych,
 • 23 540 wypadków komunikacyjnych,
 • 26 463 osób zostało rannych (w tym ciężko 8 805 osób),
 • 2 491 to wypadki śmiertelne

„Bezpieczny na Drodze” to uniwersalny program ubezpieczeniowy skierowany do wszystkich użytkowników ruchu drogowego. Na niezwykle dogodnych warunkach gwarantuje ochronę finansową na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń komunikacyjnych. W kompleksowy sposób zabezpiecza interesy Ubezpieczonego i jego bliskich.

 1. Ubezpieczenie zostało przygotowane z myślą o pieszych i kierowcach, również zawodowych. Polisa obejmuje także wypadki z udziałem rowerzystów.
 2. Dzięki tej polisie możecie Państwo zapewnić sobie i swoim bliskim pomoc finansową w sytuacjach losowych związanych z podróżowaniem w życiu prywatnym oraz zawodowym.
 3. Do ubezpieczenia może przystąpić osoba od 18 do 69 roku życia. Po złożeniu wniosku i opłaceniu  składki będziecie Państwo chronieni od następnego dnia.
 4. Odszkodowanie zostanie przelane bezpośrednio na konto w banku.
 5. Wypłacone świadczenia z tytułu ubezpieczenia nie podlegają opodatkowaniu nie wymagają postępowania spadkowego i są wolne od zajęć komorniczych.

O ubezpieczeniu:
 • Umowa ma charakter terminowy, co oznacza, iż zawierana jest na czas określony nie krótszy niż 1 rok.
 • Wypadek komunikacyjny – rozumie się przez to szczególny przypadek nieszczęśliwego wypadku mający miejsce na drodze oraz następujący wyłącznie z udziałem pojazdu będącego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym: pojazdem samochodowym, ciągnikiem rolniczym, motorowerem, pojazdem wolnobieżnym lub rowerem.
 • W rozumieniu Ogólnych Warunków Ubezpieczenia pojęcie to obejmuje wypadki zaistniałe w czasie gdy Ubezpieczony był kierowcą lub pasażerem wyżej wskazanego pojazdu lub poruszał się jako pieszy i został uderzony przez taki pojazd będący w ruchu oraz wypadki zaistniałe podczas wsiadania i wysiadania z wyżej wskazanego pojazdu, którym przemieszczał się lub chciał się przemieścić Ubezpieczony.
 • Pobyt w szpitalu -  jeżeli pobyt spowodowany był wypadkiem komunikacyjnym - świadczenie wypłacane jest za każdy dzień pobytu trwającego 4 lub więcej dni a za pobyt na OIOM - za każdy dzień pobytu trwającego 1 lub więcej dni.
Arkadiusz Kamiński
Pośrednictwo Ubezpieczeniowo-Finansowe
tel.: (+48) 694-49-49-53
Ul. Jagiellońska 30C/9, 80-367 Gdańsk.
Wróć do spisu treści