Bezpieczny na Drodze - Ubezpieczenia

Arkadiusz Kamiński — Pośrednictwo Ubezpieczeniowo–Finansowe
Przejdź do treści

Bezpieczny na Drodze

Ubezpieczenia > oferty > Bezpieczny na Drodze
      
Terminowe Ubezpieczenie na Życie
i od Następstw Wypadków Komunikacyjnych.
 
Chciałbym zaprosić Państwa do zapoznania się ze szczegółami propozycji ubezpieczenia „Bezpieczny na Drodze”, firmowanego przez „POLISA-ŻYCIE UBEZPIECZENIA Sp. z o.o". To bardzo dobry i niedrogi sposób na uzupełnienie zakresu indywidualnej polisy życiowej (albo grupowej w pracy) o ochronę finansową w związku z wypadkiem komunikacyjnym. Proszę pomyśleć, często przecież jeździmy samochodem i korzystamy z innych środków komunikacji...

W minionym roku do jednostek Policji zgłoszono 436 414 kolizji drogowych.

W 2018 roku odnotowano: 31 674 wypadków komunikacyjnych, 37 359 osób zostało rannych (w tym ciężko 10 963 osób),  a aż 2862 to wypadki śmiertelne.
„Bezpieczny na Drodze” to uniwersalny program ubezpieczeniowy skierowany do wszystkich użytkowników ruchu drogowego. Na niezwykle dogodnych warunkach gwarantuje ochronę finansową na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń komunikacyjnych. W kompleksowy sposób zabezpiecza interesy Ubezpieczonego i jego bliskich.

  1. Ubezpieczenie zostało przygotowane z myślą o pieszych i kierowcach, również zawodowych. Polisa obejmuje także wypadki z udziałem rowerzystów.
  2. Dzięki tej polisie możecie Państwo zapewnić sobie i swoim bliskim pomoc finansową w sytuacjach losowych związanych z podróżowaniem w życiu prywatnym oraz zawodowym.
  3. Do ubezpieczenia może przystąpić osoba od 18 do 69 roku życia. Po złożeniu wniosku i opłaceniu  składki będziecie Państwo chronieni od następnego dnia.
  4. Odszkodowanie zostanie przelane bezpośrednio na konto w banku.
  5. Wypłacone świadczenia z tytułu ubezpieczenia nie podlegają opodatkowaniu nie wymagają postępowania spadkowego i są wolne od zajęć komorniczych.

O ubezpieczeniu:
  • Umowa ma charakter terminowy, co oznacza, iż zawierana jest na czas określony nie krótszy niż 1 rok.
  • Wypadek komunikacyjny – rozumie się przez to szczególny przypadek nieszczęśliwego wypadku mający miejsce na drodze oraz następujący wyłącznie z udziałem pojazdu będącego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym: pojazdem samochodowym, ciągnikiem rolniczym, motorowerem, pojazdem wolnobieżnym lub rowerem.
  • W rozumieniu Ogólnych Warunków Ubezpieczenia pojęcie to obejmuje wypadki zaistniałe w czasie gdy Ubezpieczony był kierowcą lub pasażerem wyżej wskazanego pojazdu lub poruszał się jako pieszy i został uderzony przez taki pojazd będący w ruchu oraz wypadki zaistniałe podczas wsiadania i wysiadania z wyżej wskazanego pojazdu, którym przemieszczał się lub chciał się przemieścić Ubezpieczony.
  • Pobyt w szpitalu -  jeżeli pobyt spowodowany był wypadkiem komunikacyjnym - świadczenie wypłacane jest za każdy dzień pobytu trwającego 4 lub więcej dni a za pobyt na OIOM - za każdy dzień pobytu trwającego 1 lub więcej dni.
Arkadiusz Kamiński
Pośrednictwo
Ubezpieczeniowo-Finansowe
tel.: (+48) 694-49-49-53
Ul. Jagiellońska 30C/9, 80-367 Gdańsk.
Wróć do spisu treści