TU INTER Polska S.A - Ubezpieczenia

Arkadiusz Kamiński — Pośrednictwo Ubezpieczeniowo–Finansowe
Przejdź do treści

TU INTER Polska S.A

Ubezpieczenia > oferty > TU INTER Polska S.A > Medyczne
Ubezpieczenia Ochrony Prawnej
dla Osób Wykonujących Zawód Medyczny
Wariant A - świadczenia związane z przypadkowym zakażeniem wirusem HIV lub WZW
Rodzaj świadczenia Wariant A - I
Badania na obecność wirusów HIV lub WZW 1 500
Koszt leków antyretrowirusowych HIV 3 500
Jednorazowe świadczenie z tytułu zakażenia HIV 20 000
Jednorazowe świadczenie z tytułu zakażenia WZW 10 000
W ramach tego ubezpieczenia zapewniona jest refundacja kosztów:
  • badań w kierunku obecności wirusów HIV i WZW
  • kuracji antyretrowirusowej w przypadku zakażenia
  • jednorazowe świadczenie w przypadku zakażenia

      
Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody powstałe wskutek zakażenia wirusem HIV lub WZW przed rozpoczęciem się okresu ubezpieczenia.

Ubezpieczenie zawarte na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Ochrona HIV/WZW zatwierdzonych uchwała Zarządu TU INTER Polska S.A. nr 69/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. wraz z Aneksem nr 1 zatwierdzonym uchwała Zarządu TU INTER Polska S.A. nr 94/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.
Arkadiusz Kamiński
Pośrednictwo Ubezpieczeniowo-Finansowe
tel.: (+48) 694-49-49-53
Ul. Jagiellońska 30C/9, 80-367 Gdańsk.
Wróć do spisu treści