TU INTER Polska S.A - Ubezpieczenia

Arkadiusz Kamiński — Pośrednictwo Ubezpieczeniowo–Finansowe
Przejdź do treści

TU INTER Polska S.A

Ubezpieczenia > oferty > TU INTER Polska S.A > Medyczne
Ubezpieczenia Ochrony Prawnej
dla Osób Wykonujących Zawód Medyczny
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej dla Osób Wykonujących Zawód Medyczny
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej dla Osób Wykonujących Zawód Medyczny zostały przyjęte Uchwałą Zarządu INTER Polska nr 48/2019 w dniu 06.08.2019 roku i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawartych od dnia 09.10.2019 roku. Do pobrania TUTAJ.

Jednocześnie z dniem 08.10.2019 roku tracą moc Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej dla Osób Wykonujących Zawód Medyczny zatwierdzone Uchwałą Zarządu INTER Polska nr 44/2017 w dniu 24.10.2017 roku.

Gwarancja natychmiastowej pomocy prawnej dla osób wykonujących zawód medyczny.
Dzięki ubezpieczeniu INTER Ochrona Prawna ubezpieczony nie jest sam w trudnych sytuacjach! Wraz z radcami prawnymi Inter Polska pomaga wypracować najkorzystniejsze rozwiązanie, które zabezpieczy finanse klienta i zapewni mu poczucie bezpieczeństwa.
  • Doradztwo prawne w życiu zawodowym i prywatnym
  • Konsultacje prawne – każdorazowo potwierdzone pisemną opinią prawną.
  • Pokrycie kosztów zastępstwa procesowego, opłat i kosztów sądowych, kosztów biegłych i świadków.
Suma ubezpieczenia* 100.000 zł.

Ochrona Prawna w życiu zawodowym – wariant A podstawowy
  • Ochrona przed dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych skierowanych przeciwko Ubezpieczonemu w sprawach zawodowych – w tym naruszenie praw i dóbr osobistych pacjenta
  • Wsparcie w postępowaniu przed sądem dyscyplinarnym
  • Ochrona prawna postępowaniu pozasądowym – w tym mediacyjnym
  • Ochrona prawna w zakresie sporów z NFZ i ZUS
  • Konsultacje prawne – każdorazowo potwierdzone pisemną opinią prawną wsparcie


* W ramach Sumy ubezpieczenia INTER Polska pokrywa koszty ochrony prawnej do wysokości limitów określonych § 4 ust. 1 ww. Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.
Arkadiusz Kamiński
Pośrednictwo Ubezpieczeniowo-Finansowe
tel.: (+48) 694-49-49-53
Ul. Jagiellońska 30C/9, 80-367 Gdańsk.
Wróć do spisu treści