EDU Plus InterRisk TU S.A. VIG - Ubezpieczenia

Arkadiusz Kamiński — Pośrednictwo Ubezpieczeniowo–Finansowe
Przejdź do treści

EDU Plus InterRisk TU S.A. VIG

Ubezpieczenia > oferty > InterRisk > InterRisk Grupowe
NNW EDU Plus  - SPECJALNA OFERTA GRUPOWA
dla uczniów Placówek Oświatowych na rok szkolny 2023/2024
Zakres terytorialny ubezpieczenia obejmuje cały świat, z zastrzeżeniem postanowień określonych dla poszczególnych klauzul
Na podstawie OWU EDU PLUS zatwierdzonych uchwałą nr 01/25/03/2022 Zarządu Ubezpieczyciela z dnia 25.03.2022 roku.
Ubezpieczenie EDU Plus - OPCJA PODSTAWOWA Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 Wariant 4
ZAKRES ŚWIADCZENIA WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA

SKŁADKA roczna dla uczniów szkół:

SKŁADKA dla dzieci ze żłobków, przedszkoli:

Użyte skróty: NW – nieszczęśliwy wypadek,; SU- suma ubezpieczenia. Ceny są bezpośrednimi linkami do strony zakupowej
Uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW (w tym również na skutek omdlenia, ataku epileptycznego, zawału serca, udaru mózgu) 100 % SU 15 000 zł 20 000 zł 30 000 zł 40 000 zł
Poniżej 100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW za każdy 1% uszczerbku - 1% SU 1% - 150 zł 1% - 200 zł 1% - 300 zł 1% - 400 zł
Uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW podczas wycieczki szkolnej jednorazowo 2% SU 300 zł 400 zł 600 zł 800 zł
Śmierć Ubezpieczonego w NW (w tym również omdlenia, atak epileptyczny, zawał serca, udar mózgu) 100% SU 15 000 zł 20 000 zł 30 000 zł 40 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW na terenie placówki oświatowej dodatkowo 100% głównej SU 30 000 zł 40 000 zł 60 000 zł 80 000 zł
Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie do 30% SU 4 500 zł 6 000 zł 9 000 zł 12 000 zł
Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych do 30% SU 4 500 zł 6 000 zł 9 000 zł 12 000 zł
Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki jednorazowo 1% SU 150 zł 200 zł 300 zł 400 zł
Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy jednorazowo 20% SU 1 500 zł 2 000 zł 3 000 zł 4 000 zł
Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego w następstwie NW jednorazowo 10% SU 1 500 zł 2 000 zł 3 000 zł 4 000 zł
Pogryzienie przez psa, pokąsania, ukąszenie/użądlenie jednorazowo 1% SU 150 zł lub 300 zł 200 zł lub 400 zł 300 zł lub 600 zł 400 zł lub 800 zł
Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW jednorazowo 5% SU 750 zł 1 000 zł 1 500 zł 2 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego 100% dodatkowej SU 5 000 zł
Pobyt w szpitalu w wyniku NW (świadczenie od pierwszego dnia pobytu, przy minimum 2 dniach pobytu) 1% SU za każdy dzień 40 zł za dzień 50 zł za dzień 60 zł za dzień 70 zł za dzień
Pobyt na OIOM w wyniku NW (świadczenie za cały okres pobytu) jednorazowo 500 zł
Pobyt w szpitalu w wyniku choroby (świadczenie od 2 dnia pobytu) 1% SU za każdy dzień 40 zł za dzień 50 zł za dzień 60 zł za dzień 70 zł za dzień
Poważne Choroby – 14 zachorowań zgodnie z OWU 1 500 zł 2 000 zł
Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego bąblowicy, toksoplazmozy, wścieklizny jednorazowo 5 % SU 750 zł 1 000 zł 1 500 zł 2 000 zł
Pakiet KLESZCZ i rozpoznanie boleriozy do 100% SU do 1 500 zł
Zatrucie pokarmowe, nagłe zatrucie gazami, porażenie prądem/piorunemł jednorazowo 5 % SU 300 zł 400 zł 600 zł 800 zł
Koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku do 100% SU 1 600 zł 2 000 zł 2 500 zł 3 000 zł
tym podlimit: na rehabilitację 2 000 zł, na zwrot kosztów leków 500 zł, na zwrot kosztów operacji plastycznych 5 000 zł po NW
Koszty leczenia stomatologicznego po wypadku do 100% SU, max. 500 zł za jeden ząb 1 000 zł
Czasowa niezdolność Ubezpieczonego do nauki i/lub pracy w wyniku NW 1% SU za każdy dzień 10 zł za dzień 15 zł za dzień
Operacje wyniku nieszczęśliwego wypadku wg tabeli Nr 8 OWU do 1 800 zł do 2 200 zł do 2 500 zł do 3 000 zł
Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego wypadku *nie dotyczy żłobków i przedszkoli 1 000 zł
Uciążliwe leczenie w wyniku NW 2% SU 150 zł 200 zł
Hejt Stop - pomoc informatyczna udzielana jest przez 24h/dobę zgodnie z OWU do 5 000 zł
TELEMEDYCYNA – 12 e-konsultacji zgodnie z OWU
do 5 000 zł
Druga Opinia Medyczna zgodnie z OWU TAK
Koszty opłaconej wycieczki po nieszczęśliwym wypadku do 100% SU 200 zł
ASSISTANCE EDU Plus zgodnie z OWU do 5 000 zł
Arkadiusz Kamiński
Pośrednictwo Ubezpieczeniowo-Finansowe
tel.: (+48) 694-49-49-53
Ul. Jagiellońska 30C/9, 80-367 Gdańsk.
Wróć do spisu treści