EDU Plus InterRisk TU S.A. VIG - Ubezpieczenia

Arkadiusz Kamiński — Pośrednictwo Ubezpieczeniowo–Finansowe
Przejdź do treści

EDU Plus InterRisk TU S.A. VIG

Ubezpieczenia > oferty > InterRisk > InterRisk Grupowe
NNW EDU Plus  - SPECJALNA OFERTA GRUPOWA
dla uczniów Placówek Oświatowych na rok szkolny 2023/2024
Zakres terytorialny ubezpieczenia obejmuje cały świat, z zastrzeżeniem postanowień określonych dla poszczególnych klauzul
KORZYŚCI:
 • Z tytułu uszczerbku na zdrowiu ochrona w Polsce i na świecie, przez 365 dni w roku,
 • W zakresie sport szkolny, UKS, SKS, sport rekreacyjny,
 • Przy tej samej składce dla ubezpieczonych w wieku do 20 roku życia - także sport wyczynowy,
 • Szeroki zakres usług w ramach Assistance EDU Plus z organizacją wizyty lekarza, pielęgniarki, dostawy leków czy transportu medycznego,
 • Hejt Stop – wsparcie psychologiczne, prawne i informatyczne, w zakresie mowy nienawiści i bezpieczeństwa w sieci
 • Druga Opinia Medyczna możliwość ponownej konsultacji dokumentacji medycznej, z uwzględnieniem specyfiki jednej z kilkudziesięciu poważnych chorób ubezpieczonego
 • PAKIET Kleszcz i rozpoznanie bleriozy - jednorazowe świadczenie w przypadku ukąszenia przez kleszcza i rozpoznania u boreliozy: koszty wizyty u lekarza (usunięcie wkłutego kleszcza), badań diagnostycznych (potwierdzenie lub wykluczenie zakażenia  boreliozą, zaleconych przez lekarza) ,antybiotykoterapii (leczenie boreliozy),
 • Zwrot kosztu zakupu lub naprawy okularów korekcyjnych lub aparatu słuchowego uszkodzonego podczas wypadku w czasie zajęć lekcyjnych,
 • Zatrucie pokarmowe lub nagłe zatrucie gazami, bądź porażenie prądem lub piorunem,
 • Rower nie jest pojazdem (+): "OWU" za pojazd uznaje się wyłącznie: samochód osobowy, samochód ciężarowy, autobus, pociąg, tramwaj, trolejbus, metro, [..]” a więc brak uprawnień (np. karty rowerowej) w razie wypadku jako rowerzysty nie jest powodem do odmowy wypłaty świadczenia, przy czym dzieci do 10 r. ż. po drogach publicznych powinny poruszać się pod opieki dorosłej,
 • Pracownicy placówki mogą ubezpieczyć swoje dzieci spoza szkoły, zapłacić tą samą składkę co uczniowie i być ubezpieczonymi od następstw nieszczęśliwych wypadków
 • Prosta i szybka forma zgłoszenia roszczenia on-line
 • Opieka profesjonalnego pośrednika ubezpieczeniowego
 • Zniżki w innych ubezpieczeniach majątkowych: mieszkaniowych, zdrowotnych, biznesowych w tym 20% dla ochrony prawnej w życiu prywatnym.

      
Za zgodą ubezpieczyciela rolę Ubezpieczającego zamiast szkoły lub osoby fizycznej pełni Stowarzyszenie Edukacyjne „PSZCZÓŁKA” - podmiot zarejestrowany w KRS pod numerem 0000842063
Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności są zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) EDU Plus zatwierdzonych uchwałą nr 01/18/04/2023 Zarządu InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z dnia 18/04/2023 roku, które są dostępne na stronie zakupu i u pośrednika.

Ubezpieczenie grupowe zawierane jest w formie imiennej a przystąpienie do ubezpieczenia następuje przez internet na naszej stronie - wypełniamy Ankietę Potrzeb, dalej określony wariant EDU Plus, pod składką jest przekierowanie do panelu InterRisk, gdzie podajemy dane jako rodzica/opiekuna prawnego oraz ubezpieczonego dziecka/ucznia i dokonujemy płatności on-line.  Certyfikat przychodzi na wskazany adres mail.
Dodatkowo

      
W przypadku jakichkolwiek pytań jestem do Państwa dyspozycji i bardzo proszę o kontakt: telefoniczny, mailowy lub poprzez formularz kontaktowy na mojej stronie.

Kupując ubezpieczenie wspierasz www.stowarzyszenie-pszczolka.info
Arkadiusz Kamiński
Pośrednictwo Ubezpieczeniowo-Finansowe
tel.: (+48) 694-49-49-53
Ul. Jagiellońska 30C/9, 80-367 Gdańsk.
Wróć do spisu treści