Wiener – Pakiet Podróż dla cudzoziemców - Ubezpieczenia

Arkadiusz Kamiński — Pośrednictwo Ubezpieczeniowo–Finansowe
Przejdź do treści

Wiener – Pakiet Podróż dla cudzoziemców

Ukraina
Pakiet Ratunkowy NNW
dzieciom z Ukrainy
NNW Екстренний пакет
діти з України
Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje umowne zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Pakiet Podróż (dla cudzoziemców) kosztów leczenie assistance zatwierdzonych uchwałą Zarządu Wiener TU S.A. VIG nr 138 z dnia 2 listopada 2021roku i mających zastosowanie do umów zawieranych od dnia 1 grudnia 2021 roku (zwane dalej OWU) oraz w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia (polisie).
Arkadiusz Kamiński
Pośrednictwo Ubezpieczeniowo-Finansowe
tel.: (+48) 694-49-49-53
Ul. Jagiellońska 30C/9, 80-367 Gdańsk.
Wróć do spisu treści