Wiener – Pakiet Podróż dla cudzoziemców - Ubezpieczenia

Arkadiusz Kamiński — Pośrednictwo Ubezpieczeniowo–Finansowe
Przejdź do treści

Wiener – Pakiet Podróż dla cudzoziemców

Ukraina
Pakiet Ratunkowy NNW
dzieciom z Ukrainy
NNW Екстренний пакет
діти з України
Для кого?
Страхування призначене для Вас, якщо:
Ви - іноземець, який перебуває в Польщі і/або подає заяву на отримання візи для тимчасового перебування,
 • Ви - поляк, але постійно проживаєте за межами Польщі,
 • Ви живете за кордоном, але знайшли роботу в Польщі і збираєтеся проводити тут більше часу,
 • Ви з сім'єю приїхали до Польщі за контрактом або у тривалу відпустку,
 • Ви розпочинаєте навчання у Польщі.
  
Що ми страхуємо?
 • Здоров'я і життя іноземців та членів їх сімей під час перебування у Польщі,
 • Цивільна відповідальність (OC) – ми захищаємо іноземців від фінансових наслідків нещасних випадків, викликаних ними в їхньому приватному житті.
Коли ми можемо Вам допомогти?
Ви можете розраховувати на нашу допомогу, зокрема, якщо:
Вас госпіталізують для лікування або операції в результаті нещасного випадку або раптової хвороби,
 • необхідним буде транспорт з місця нещасного випадку до медичного закладу або між медичними установами, або в країну Вашого постійного проживання для подальшого лікування,
 • потрібні будуть аналізи або амбулаторні процедури, призначені лікарем,
 • необхідно буде придбати ліки, засоби для перев'язки,
 • ви пошкодите окуляри, зубні протези або інші допоміжні засоби, що підтримують процес лікування, які були рекомендовані лікарем у зв'язку з нещасним випадком або раптовою хворобою,
 • вимагатиметься стоматологічне лікування в результаті гострого болю або запалення.
Pakiet PODRÓŻ dedykowany jest:
 1. osobom fizycznym, będących obywatelami Polski lub cudzoziemcom, którzy przyjeżdżają do Polski w celach:
  1. wypoczynkowych i rekreacyjnych, w tym także wypoczywającym aktywnie – uprawiającym sporty wysokiego ryzyka lub uprawiają sport wyczynowo,
  2. podjęcia nauki,
  3. zarobkowych.
 2. Ubezpieczenie odpowiada na kompleksową potrzebę związaną z bezpieczeństwem finansowym, w szczególności z ochroną zdrowia i życia osób, u których:
  1. podczas podróży po Polsce lub w trakcie czasowego pobytu w Polsce wystąpiły nagle problemy zdrowotne, wynikające zarówno z nagłego zachorowania, zaostrzenia się posiadanej choroby przewlekłej,
  2. na skutek nieszczęśliwego wypadku, wymagana jest interwencja medyczna, hospitalizacja, operacja lub powrotnego transportu medycznego do kraju.
  3. produkt zabezpiecza bezpieczeństwo finansowe oferując ochronę w odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym.
 3. Ubezpieczenie kierowane jest do osób posiadających obywatelstwo polskie, jak i cudzoziemców (nie posiadających obywatelstwa polskiego).
 4. Produkt nie jest skierowany do osób, które:
  1. w kraju za granicą Polski lub podczas czasowego pobytu w Polsce planują przeprowadzić leczenie lub zabiegi medyczne w trybie leczenia planowanego;
  2. które są obywatelami Polski na stałe zamieszkującymi w Polsce lub są cudzoziemcami z kartą stałego pobytu w Polsce lub posiadają status rezydenta długoterminowego UE i chcą zastąpić produktem ubezpieczenie zdrowotne na terenie Polski;
  3. są cudzoziemcami i otrzymały kartę stałego pobytu lub status rezydenta długoterminowego UE w Polsce.
 5. Ubezpieczającym może być zarówno osoba fizyczna, w tym cudzoziemiec, jak i osoba prawna (np. firma).
 6. W przypadku, gdy ubezpieczającym jest sobą prawna, musi być ona zarejestrowana w Polsce oraz posiadać NIP i REGON.
 7. Ubezpieczonym może być tylko osoba fizyczna.
Forma umowy
 1. W każdym z wariantów ubezpieczenia umowa może być zwarta w formie:
  1. imiennej na polisie,
  2. imiennej na liście zewnętrznej - wszystkie osoby ubezpieczone są wskazane na liście, stanowiącej załącznik do polisy, zawierającej imię, nazwisko oraz numer PESEL (w przypadku obywateli Polskich) lub datę urodzenia i nr dokumentu tożsamości (w przypadku cudzoziemców).
 2. W celu identyfikacji ubezpieczonego potrzebny jest dokument:
  1. dowód tożsamości;
  2. karta tymczasowego pobytu;
  3. paszport;
  4. prawo jady;
  5. inny ważny dokument identyfikujący osobę ubezpieczoną.
Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje umowne zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Pakiet Podróż (dla cudzoziemców) kosztów leczenie assistance zatwierdzonych uchwałą Zarządu Wiener TU S.A. VIG nr 138 z dnia 2 listopada 2021roku i mających zastosowanie do umów zawieranych od dnia 1 grudnia 2021 roku (zwane dalej OWU) oraz w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia (polisie).
Arkadiusz Kamiński
Pośrednictwo Ubezpieczeniowo-Finansowe
tel.: (+48) 694-49-49-53
Ul. Jagiellońska 30C/9, 80-367 Gdańsk.
Wróć do spisu treści