Wiener – Pakiet Podróż dla cudzoziemców - Ubezpieczenia

Arkadiusz Kamiński — Pośrednictwo Ubezpieczeniowo–Finansowe
Przejdź do treści

Wiener – Pakiet Podróż dla cudzoziemców

Ukraina
Pakiet Ratunkowy NNW
dzieciom z Ukrainy
NNW Екстренний пакет
діти з України
ZAKRES OCHRONY SUMY UBEZPIECZENIA I LIMITY ODPOWIEDZIALNOŚCI
koszty leczenia szpitalnego i operacji w podróży po Polsce do wysokości sumy ubezpieczenia kosztów leczenia
koszty leczenia szpitalnego i operacji, diagnozowania oraz zabiegów ambulatoryjnych w chorobach przewlekłych w podróży po Polsce
koszty diagnozowania oraz zabiegów ambulatoryjnych w podróży po Polsce
koszty leczenia stomatologicznego do 500 zł w ramach sumy ubezpieczenia kosztów leczenia
koszty transportu w podróży po Polsce:
  • z miejsca zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku w podróży po Polsce do placówki medycznej,
  • między placówkami medycznymi,
  • z placówki medycznej do miejsca pobytu
do wysokości sumy ubezpieczenia kosztów leczenia
koszty transportu z Polski do szpitala lub miejsca zamieszkania w kraju stałego pobytu do kwoty, jaką płaci Centrum Alarmowe, gdy organizuje transport, maksymalnie do równowartości sumy ubezpieczenia kosztów leczenia
koszty zakupu lekarstw, płynów infuzyjnych, środków opatrunkowych, środków pomocniczych do wysokości sumy ubezpieczenia kosztów leczenia
koszty naprawy lub zakupu środków pomocniczych do 1 000 zł w ramach sumy ubezpieczenia kosztów leczenia
koszty transportu zwłok do kraju stałego pobytu albo koszty pogrzebu albo koszty kremacji w czasie podróży po Polsce do kwoty, jaką płaci Centrum Alarmowe, gdy organizuje transport, maksymalnie do równowartości sumy ubezpieczenia kosztów leczenia
koszty podróży, utrzymania i noclegów osoby towarzyszącej albo osoby wezwanej do wysokości 1% sumy ubezpieczenia na dzień, maksymalnie przez 7 dni, w ramach sumy ubezpieczenia kosztów leczenia
ZAKRES OCHRONY USŁUG ASSISTANCE LIMITY ODPOWIEDZIALNOŚCI
całodobowy dyżur Centrum Alarmowego bez limitu
infolinia medyczna
przekazanie informacji
pomoc informacyjna przy odtworzeniu dokumentów
infolinia podróżna
infolinia sportowa
koszty artykułów pierwszej potrzeby w razie opóźnienia lotu do 600 zł w ramach sumy ubezpieczenia kosztów leczenia
koszty:
  • opieki nad niepełnoletnimi dziećmi lub niesamodzielnymi osobami dorosłymi
  • ich transportu do kraju stałego pobytu
do 1 500 zł na opiekę, wyżywienie i noclegi dla jednego i wszystkich dzieci lub niesamodzielnych osób dorosłych w ramach sumy ubezpieczenia kosztów leczenia oraz koszty transportu na każde dziecko lub niesamodzielną osobę dorosłą do wysokości sumy ubezpieczenia kosztów leczenia
koszty rekonwalescencji do wysokości sumy ubezpieczenia kosztów leczenia
koszty kontynuacji podróży po leczeniu
konsultacja telefoniczna z lekarzem
koszty karnetu narciarskiego lub koszty nauki w szkółkach sportowych do 500 zł ponad sumę ubezpieczenia kosztów leczenia
koszty dosłania przedmiotów osobistych do 1 000 zł ponad sumę ubezpieczenia kosztów leczenia
Arkadiusz Kamiński
Pośrednictwo Ubezpieczeniowo-Finansowe
tel.: (+48) 694-49-49-53
Ul. Jagiellońska 30C/9, 80-367 Gdańsk.
Wróć do spisu treści