InterRisk - Ubezpieczenia

Arkadiusz Kamiński — Pośrednictwo Ubezpieczeniowo–Finansowe
Przejdź do treści

InterRisk

Ubezpieczenia > oferty > InterRisk > Ubezpieczenie ochrony prawnej
Ubezpieczenie Ochrony
Prawnej dla Oświaty
Świadczenia Asysty Prawnej obejmują udzielenie Ubezpieczonemu przez Przedstawiciela InterRisk:
 1. Informacji Prawnej, obejmującej:
  1. udzielanie informacji na temat praw i obowiązków związanych z wykonywaniem przez Ubezpieczonego działalności zawodowej;
  2. informowanie o procedurze prawnej prowadzenia sporów prawnych i ochrony praw;
  3. informowanie o kosztach prowadzenia sporów prawnych;
  4. przesyłanie tekstów aktualnych oraz historycznych aktów prawnych;
  5. udzielanie informacji teleadresowych o sądach, radcach prawnych, adwokatach oraz notariuszach;
 2. Konsultacji i Porady Prawnej;
 3. sporządzanie Imiennych Dokumentów Prawnych.

Więcej szczegółów w materiale do pobrania.
Kontakt w sprawie zgłoszenia wniosku o udzielnie Asysty Prawnej pod numerem telefonu: (22) 749 62 01 (koszt połączenia zgodny z taryfą danego operatora) oraz adres e-mail: eduinterrisk@asystaprawnika.pl.
Arkadiusz Kamiński
Pośrednictwo Ubezpieczeniowo-Finansowe
tel.: (+48) 694-49-49-53
Ul. Jagiellońska 30C/9, 80-367 Gdańsk.
Wróć do spisu treści