InterRisk - Ubezpieczenia

Arkadiusz Kamiński — Pośrednictwo Ubezpieczeniowo–Finansowe
Przejdź do treści

InterRisk

Ubezpieczenia > oferty > InterRisk > Ubezpieczenie ochrony prawnej
Ubezpieczenie Ochrony
Prawnej dla Oświaty
Załącznik nr 1 - Wytyczne Dyrektora Departamentu MSP i Klienta Indywidualnego w zakresie sprzedaży ubezpieczeń szkolnych w 2022/2023 r. (W/01/01/06/2022/DMKI)

Na podstawie deklaracji przystąpienia Ubezpieczonego i za pobraniem składki, InterRisk obejmuje ochroną ubezpieczeniową, w zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia, dyrektora, zastępcę dyrektora oraz osobę pełniącą obowiązki dyrektora placówki oświatowej albo nauczycieli oraz innych pracowników placówki oświatowej, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w razie wystąpienia w okresie ubezpieczenia wypadku ubezpieczeniowego w zakresie Ochrony Prawnej.

  1. Na ubezpieczenie Ochrony Prawnej składają się ubezpieczenie Asysty Prawnej oraz ubezpieczenie kosztów reprezentacji interesów prawnych Ubezpieczonego.
  2. Ubezpieczenie może zostać wykupione w następujących wariantach:
Rodzaj wariantu Ubezpieczony Typ umowy Suma ubezpieczenia kosztów Asysty i Ochrony Prawnej Składka roczna od osoby
Wariant I nauczyciele i pracownicy placówki oświatowej grupowa 5 000 zł 69,00 zł
Wariant II dyrektor, zastępca dyrektora oraz osoba pełniąca obowiązki dyrektora indywidualna 15 000 zł 146,01 zł
Kontakt w sprawie zgłoszenia wniosku o udzielnie Asysty Prawnej pod numerem telefonu: (22) 749 62 01 (koszt połączenia zgodny z taryfą danego operatora) oraz adres e-mail: eduinterrisk@asystaprawnika.pl.
Arkadiusz Kamiński
Pośrednictwo Ubezpieczeniowo-Finansowe
tel.: (+48) 694-49-49-53
Ul. Jagiellońska 30C/9, 80-367 Gdańsk.
Wróć do spisu treści