Ubezpieczenie Ochrony Prawnej dla Oświaty - Ubezpieczenia

Arkadiusz Kamiński — Pośrednictwo Ubezpieczeniowo–Finansowe
Przejdź do treści

Ubezpieczenie Ochrony Prawnej dla Oświaty

Ubezpieczenia > oferty > UBEZPIECZENIE OCHRONY PRAWNEJ
Na podstawie wniosku Ubezpieczającego i za pobraniem dodatkowej składki, InterRisk obejmuje ochroną ubezpieczeniową, w zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia, dyrektora, zastępcę dyrektora oraz osobę pełniącą obowiązki dyrektora placówki oświatowej albo nauczycieli oraz innych pracowników placówki oświatowej, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w razie wystąpienia w okresie ubezpieczenia wypadku ubezpieczeniowego w zakresie Ochrony Prawnej.

  1. Na ubezpieczenie Ochrony Prawnej składają się ubezpieczenie Asysty Prawnej oraz ubezpieczenie kosztów reprezentacji interesów prawnych Ubezpieczonego.
  2. Ubezpieczenie może zostać wykupione w następujących wariantach:
                
Rodzaj wariantu
                
Dla kogo
                
Typ umowy
                
Suma ubezpieczenia
  
Kosztów Ochrony prawnej
                
  
Składka od osoby
Wariant I
nauczyciele i pracownicy placówki oświatowej
tylko GRUPOWA
dla minimum 5 osób
z danej szkoły
5.000 zł.
64 zł.
Wariant II
dyrektor, zastępca dyrektora
oraz osoba pełniąca obowiązki dyrektora
indywidualna
15.000 zł.
131 zł.
UWAGA: Jako bazowe ryzyko, bez którego nie można wystawić klauzuli Ochrony Prawnej w zakresie polisy są również świadczenia dotyczące uszczerbku jako Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków, zgodnie z załączonymi plikami ofert do pobrania.


Kontakt w sprawie zgłoszenia wniosku o udzielnie Asysty Prawnej pod numerem telefonu: (22) 575 25 25 (koszt połączenia zgodny z taryfą danego operatora).
Arkadiusz Kamiński
Pośrednictwo
Ubezpieczeniowo-Finansowe
tel.: (+48) 694-49-49-53
Ul. Jagiellońska 30C/9, 80-367 Gdańsk.
Wróć do spisu treści