IKZE - Ubezpieczenia

Arkadiusz Kamiński — Pośrednictwo Ubezpieczeniowo–Finansowe
Przejdź do treści

IKZE

Ubezpieczenia > oferty > IKZE
Indywidualne Konto
Zabezpieczenia Emerytalnego
Wypłata środków zgromadzonych na IKZE następuje:
 1. po osiągnięciu wieku 65 lat przez Oszczędzającego:
  • pod warunkiem dokonywania wpłat w dowolnych 5 latach oszczędzania (kalendarzowych)
  • ratalna- należy określić liczbę rat w okresie min. 10 lat, chyba, że Oszczędzający opłacał IKZE krócej niż 10 lat)
  • jednorazowa
 2. w przypadku śmierci oszczędzającego – na wniosek osoby uprawnionej.

   A zatem środki zgromadzone przez oszczędzającego na IKZE mogą być, w zależności od wniosku oszczędzającego, wypłacone jednorazowo lub w ratach. Wypłata w ratach następować będzie przez co najmniej 10 lat, chyba że okres oszczędzania w ramach IKZE był krótszy (jednak nie mniej niż 5 lat). W takim przypadku wypłata środków będzie mogła być pobierana przez okres równy okresowi oszczędzania, tj. okresowi, w jakim dokonywane były wpłaty.

   Oszczędzający może w umowie o prowadzeniu IKZE wskazać osobę, która w przypadku jego śmierci będzie uprawniona do rozporządzania jego środkami zgromadzonymi na IKZE (dziedziczność). W takim przypadku, wypłata środków zgromadzonych na IKZE przez zmarłego następuje na wniosek osoby uprawnionej. Podlega ona wówczas zryczałtowanemu opodatkowaniu w stawce10%. Jest to rozwiązanie znacznie korzystniejsze w stosunku do poprzednio obowiązujących stawek 17 % i 32 % czy 19% dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się podatkiem liniowym. Odliczenie wpłat dokonanych na IKZE od dochodu powoduje zwrot lub zmniejszenie podatku (w zależności od wcześniejszych zaliczek). Wysokość zwrotu podatkowego uzależniona jest od wysokości płaconego podatku dochodowego (PIT)

   Maksymalny zwrot z podatku za rok 2021:
     
   • dla osób prowadzących działalność gospodarczą
    • 17 proc. (I próg podatkowy) - 1 609,25 zł
    • 32 proc. (II próg podatkowy) - 3 029,18 zł
    • 19 proc. (podatek liniowy) - 1 798,58 zł
   • dla pozostałych osób
    • 17 proc. (I próg podatkowy) - 1 072,84 zł
    • 32 proc. (II próg podatkowy) - 2 019,46 zł
    • 19 proc. (podatek liniowy) - 1 199,05 zł

   W przypadku jakichkolwiek pytań jestem do Państwa dyspozycji i bardzo proszę o kontakt: telefoniczny, mailowy lub poprzez formularz kontaktowy na mojej stronie.
   Arkadiusz Kamiński
   Pośrednictwo Ubezpieczeniowo-Finansowe
   tel.: (+48) 694-49-49-53
   Ul. Jagiellońska 30C/9, 80-367 Gdańsk.
   Wróć do spisu treści