EDU Plus InterRisk TU S.A. VIG - Ubezpieczenia

Arkadiusz Kamiński — Pośrednictwo Ubezpieczeniowo–Finansowe
Przejdź do treści

EDU Plus InterRisk TU S.A. VIG

Ubezpieczenia > oferty > InterRisk > Interrisk Indywidualne
OFERTA INDYWIDUALNA
dla DZIECI I MŁODZIEŻY
Telemedycyna
InterRisk za pośrednictwem Centrum Telemedycyny zorganizuje i pokryje, z zastrzeżeniem §14 ust. 4, koszt 12 e-konsultacji (czat internetowy, telekonferencja, wideokonferencja ) internistycznych, pediatrycznych lub dietetycznych w ciągu okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że pomiędzy dwoma następującymi po sobie e-konsultacjami musi nastąpić minimum 12 godzinna przerwa. E-konsultacja trwa maksimum 15 minut.
Dla Rodziców

20% zniżka przy zakupie ubezpieczenia Ochrony prawnej w życiu prywatnym dla całej rodziny.
Uproszczona, nieuciążliwa procedura wypłaty świadczeń.
Instrukcja jak skorzystać z usługi Telemedycyna
Warunkiem skorzystania przez Ubezpieczonego z e-konsultacji jest posiadanie przez Ubezpieczonego urządzeń umożliwiających komunikację w formie w jakiej prowadzona będzie konsultacja spełniających wymagania określone w załączniku nr 2 do OWU. Koszty połączeń i usług internetowych Ubezpieczony ponosi we własnym zakresie.

Kroki postępowania:
 1. na stronie http://www.interrisk.pl – wybieramy
  „Telemedycyna w ubezpieczeniu Edu Plus”
 2. wybieramy lekarza: internistę, pediatrę lub dietetykaterminmetodę (telefon, czat, wideotelefon)
 3. podajemy numer polisy - EDU-A/P nr …….
 4. podajemy dane osobowe….

Zakres świadczeń Telemedycyny nie obejmuje świadczeń zdrowotnych wymagających osobistego, bezpośredniego kontaktu z lekarzem/osobą wykonującą zawód medyczny.
Assistance EDU PLUS po nieszczęśliwym wypadku obejmuje działania z pomocą Centrum Assistance, tel. 24 h – (22) 575 25 25 następującą pomoc medyczną:

W razie powstania zdarzenia, objętego ochroną ubezpieczeniową w ramach Assistance EDU PLUS, Ubezpieczający lub Ubezpieczony obowiązany jest telefonicznie skontaktować się z Centrum Assistance pod numerem telefonu czynnym 24h:  (22) 575 25 25 i przekazać następujące informacje:
 1. imię i nazwisko lub nazwę i adres Ubezpieczającego;
 2. imię i nazwisko Ubezpieczonego;
 3. adres zamieszkania Ubezpieczonego;
 4. krótki opis zdarzenia i rodzaj koniecznej pomocy;
 5. numer telefonu kontaktowego Ubezpieczonego.
Arkadiusz Kamiński
Pośrednictwo Ubezpieczeniowo-Finansowe
tel.: (+48) 694-49-49-53
Ul. Jagiellońska 30C/9, 80-367 Gdańsk.
Wróć do spisu treści