OFERTA INDYWIDUALNA dla DZIECI i MŁODZIEŻY EDU Plus InterRisk TU S.A. VIG - Ubezpieczenia

Arkadiusz Kamiński — Pośrednictwo Ubezpieczeniowo–Finansowe
Przejdź do treści

OFERTA INDYWIDUALNA dla DZIECI i MŁODZIEŻY EDU Plus InterRisk TU S.A. VIG

Ubezpieczenia > oferty > Interrisk
Dla rodziców

 1. Możliwość objęcia programem zniżek w innych typach ubezpieczeń majątkowych:
  1. do 30% w polisach mieszkaniowych,
  2. 10% w ubezpieczeniach zdrowotnych,
  3. 5% w komunikacyjnych.
 2. Uproszczona, nieuciążliwa procedura wypłaty świadczeń.
Dla dzieci

Ochrona ubezpieczeniowa w ciągu całego roku, w tym wakacji, ferii (365 dni w roku, przez 24 godz. na dobę) na całym świecie.

 1. W ramach dodatkowej  składki InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group udziela również ochrony osobom wyczynowo uprawiającym sport, w wieku do 20 roku życia, tj. biorącym udział w:
   • treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub szkoleniowych w ramach pozaszkolnych klubów, związków i organizacji sportowych,
   • treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub szkoleniowych w ramach szkolnych (uczniowskich) klubów sportowych,
   • podczas zajęć wychowania fizycznego odbywających się w ramach obowiązującego planu lekcji w klasach/szkołach sportowych.
 1. Bez zwyżki składki InterRisk S.A. Vienna Insurance Group udziela ochrony osobom:
   • uprawiającym sport podczas zajęć wychowania fizycznego odbywających się w ramach obowiązującego planu lekcji, za wyjątkiem sytuacji, gdy Ubezpieczony jest uczniem klasy lub szkoły sportowej,
   • biorącym udział w zawodach wewnątrzszkolnych lub międzyszkolnych, za wyjątkiem sytuacji, gdy Ubezpieczony jest uczniem klasy/szkoły sportowej lub uczestniczy w w/w zawodach jako przedstawiciel szkolnego (uczniowskiego) klubu sportowego,
   • rekreacyjnie uprawiającym sport.
Arkadiusz Kamiński
Pośrednictwo
Ubezpieczeniowo-Finansowe
tel.: (+48) 694-49-49-53
Ul. Jagiellońska 30C/9, 80-367 Gdańsk.
Wróć do spisu treści