Generali - Ubezpieczenia

Arkadiusz Kamiński — Pośrednictwo Ubezpieczeniowo–Finansowe
Przejdź do treści

Generali

Ubezpieczenia > oferty > Generali
PAKIET DLA DZIECKA
Generali z myślą o Następstwach Nieszczęśliwych Wypadków
Generali, z myślą o następstwach nieszczęśliwych wypadków – PAKIET DLA DZIECKA
Z ubezpieczeniem Generali dziecko będzie objęte ochroną ubezpieczeniową całą dobę, 7 dni w tygodniu, niezależnie od miejsca pobytu – w szkole, w domu, w górach i nad morzem.

Główne zalety produktu
 • ubezpieczenie dla wszystkich dzieci od dnia narodzin do 18-tego roku życia i osób w wieku do 26 roku życia, kontynuujących naukę w trybie dziennym i zaocznym
 • oferowany dodatkowy zakres ubezpieczenia OC w życiu prywatnym oraz w związku z nauką lub odbywaniem praktyk przyuczających do zawodu dla osób powyżej 13-tego roku życia
 • do wyboru jeden z czterech wariantów ubezpieczenia NNW z wieloma świadczeniami
 • możliwość ubezpieczenia aż 6 dzieci na jednej umowie
 • z tytułu uszczerbku ochrona ubezpieczeniowa na całym świecie
 • odpowiedzialność za zdarzenia powstałe w wyniku wyczynowego uprawiania sportu dla osób do 18 roku życia
 • możliwość objęcia ochroną już od dnia następnego
 • oferowany dodatkowy zakres ubezpieczenia OC w życiu prywatnym ucznia, praktykanta, studenta
 • możliwość ubezpieczenia studenta niezależnie od formy studiów, na które uczęszcza
 • wypłata odszkodowania z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu z progresją
 • niezależna wypłata świadczeń z każdego zakresu – odrębne sumy ubezpieczenia
 • prosty proces likwidacji szkód - zgłoszenie szkody:
  • osobiście,
  • telefonicznie,
  • listownie,
  • pocztą elektroniczną
             
Ubezpieczonym mogą być
 • dzieci w wieku od 0 do 18 roku życia, w tym:
 • uczniowie szkół podstawowych i średnich
 • dzieci w wieku przedszkolnym
 • dzieci pracowników firm
 • dzieci do 18 roku życia uprawiające sport w ramach sportowych klubów szkolnych lub pozaszkolnych
 • osoby do 26 roku życia, jeżeli kontynuują naukę w trybie dziennym lub zaocznym
    
Ubezpieczenie chroni Państwa pociechy m.in. w przypadku:
 • pobytu w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku lub zatrucia pokarmowego,
 • pokrycia kosztów rehabilitacji lub leczenia w prywatnych placówkach medycznych
 • czasowej niezdolności do nauki,
 • śmierci rodziców w nieszczęśliwym wypadku
 • zdiagnozowania sepsy
 • wycięcia robaczkowego w nagłych wskazaniach
 • drugiej opinii medyczna
 • organizacji i pokrycia kosztów badań profilaktycznych BRCA1 i BRCA2 dla rodzica ubezpieczonego
 • świadczenie nawet do 10 000 zł za naprawę, wypożyczenie lub zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
 • w przypadku pogryzienia przez zwierzęta z pobytem w szpitalu,
 • odszkodowanie w razie poparzenia i odmrożenia,
 • pokrycie kosztów odbudowy stomatologicznej,
 • zatrucia pokarmowego, wskutek którego Ubezpieczony był hospitalizowany
 • uciążliwości leczenia.

Zainteresowanych proszę o kontakt telefoniczny, mailowy lub poprzez formularz kontaktowy.
Arkadiusz Kamiński
Pośrednictwo Ubezpieczeniowo-Finansowe
tel.: (+48) 694-49-49-53
Ul. Jagiellońska 30C/9, 80-367 Gdańsk.
Wróć do spisu treści