Generali - Ubezpieczenia

Arkadiusz Kamiński — Pośrednictwo Ubezpieczeniowo–Finansowe
Przejdź do treści

Generali

Ubezpieczenia > oferty > Generali
PAKIET DLA DZIECKA
Generali z myślą o Następstwach Nieszczęśliwych Wypadków
Roszczenie można zgłosić w następujący sposób:
 • poprzez Internet:
  • - na stronie www.generali.pl  klikając w sekcji STREFA KLIENTA
   / zgłoś szkodę / wypełnij formularz on-line / zgłoś sprawę
   • wybierając jako rodzaj sprawy: szkoda z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków
   • otwórz formularz https://www.generali.pl/claims/register?execution=e2s1
    Proszę pamiętać aby przygotować wcześniej następujące dane:
    • numer polisy,
    • dane osobowe Ubezpieczonego/Opiekuna prawnego,
    • dokumenty związane z roszczeniem,
    • numer konta bankowego,
    • rachunki i faktury za leczenie, jeśli takie posiadasz.
 • korzystając z infolinii Generali pod numerem: 913 913 913
  czynną od poniedziałku – do piątku w godzinach 8:00 - 18:00
 • wysyłając skan dokumentów i opis zdarzenia na adres e-mail: szkody@generali.pl
Arkadiusz Kamiński
Pośrednictwo Ubezpieczeniowo-Finansowe
tel.: (+48) 694-49-49-53
Ul. Jagiellońska 30C/9, 80-367 Gdańsk.
Wróć do spisu treści