Ochrona Prawna dla Oświaty – dla członków NSZZ Solidarność Komisja Zakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania - Ubezpieczenia

Arkadiusz Kamiński — Pośrednictwo Ubezpieczeniowo–Finansowe
Przejdź do treści

Ochrona Prawna dla Oświaty – dla członków NSZZ Solidarność Komisja Zakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania

Ubezpieczenia > oferty > UBEZPIECZENIE OCHRONY PRAWNEJ NSZZ SOLIDARNOSC
Załącznik nr 6 do Wytycznych Dyrektora Departamentu MSP i Klienta Indywidualnego w zakresie sprzedaży ubezpieczeń szkolnych w 2020 r. (W/01/04/05/2020/DMKI)

Na podstawie deklaracji przystąpienia Ubezpieczonego i za pobraniem składki, InterRisk obejmuje ochroną ubezpieczeniową, w zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia, dyrektora, zastępcę dyrektora oraz osobę pełniącą obowiązki dyrektora placówki oświatowej albo nauczycieli oraz innych pracowników placówki oświatowej, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w razie wystąpienia w okresie ubezpieczenia wypadku ubezpieczeniowego w zakresie Ochrony Prawnej.

  1. Na ubezpieczenie Ochrony Prawnej składają się ubezpieczenie Asysty Prawnej oraz ubezpieczenie kosztów reprezentacji interesów prawnych Ubezpieczonego.
  2. Ubezpieczenie może zostać wykupione w następujących wariantach:
Rodzaj wariantu
Ubezpieczony
Typ umowy
Suma ubezpieczenia
kosztów Asysty
i Ochrony Prawnej
Składka roczna
od osoby
Wariant I A
nauczyciele i pracownicy placówki oświatowej
grupowa
5.000 zł.
49 zł.
Wariant II A
10.000 zł.
98 zł.
Wariant I B
dyrektor, zastępca dyrektora
oraz osoba pełniąca
obowiązki dyrektora
grupowa
15.000 zł.
89 zł.
Wariant II B
30.000 zł.
178 zł.
Kontakt w sprawie zgłoszenia wniosku o udzielnie Asysty Prawnej pod numerem telefonu: (22) 749 62 01 (koszt połączenia zgodny z taryfą danego operatora) oraz adres e-mail: eduinterrisk@asystaprawnika.pl.
Arkadiusz Kamiński
Pośrednictwo Ubezpieczeniowo-Finansowe
tel.: (+48) 694-49-49-53
Ul. Jagiellońska 30C/9, 80-367 Gdańsk.
Wróć do spisu treści