PZU Edukacja grupowe - Ubezpieczenia

Arkadiusz Kamiński — Pośrednictwo Ubezpieczeniowo–Finansowe
Przejdź do treści

PZU Edukacja grupowe

Ubezpieczenia > oferty > PZU > PZU Grupowe
Szkolne NNW PZU Edukacja
ubezpieczenie grupowe
rok szkolny 2023-2024
Zakres ubezpieczenia w przedstawionych propozycjach został opracowany zgodnie ze świadczeniami podstawowymi wariantu II OWU NNW PZU Edukacja ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/110/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r, które są dostępne na stronie zakupu i u pośrednika.
Wybór sumy ubezpieczenia
Propozycje ubezpieczenia NNW PZU Edukacja - OPCJA PODSTAWOWA Propozycja 1 Propozycja 2 Propozycja 3
ZAKRES ŚWIADCZENIA WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA

Roczna składka za osobę

30,00 zł 37,00 zł 48,00 zł
Użyte skróty: NW – nieszczęśliwy wypadek,; SU- suma ubezpieczenia.
SUMA UBEZPIECZENIA 12 000 zł 15 000 zł 20 000 zł
Świadczenia w razie wypadku w szkole i poza nią – również w wakacje i ferie
(nieszczęśliwy wypadek, napad padaczki, omdlenie, zawał serca, krwotok śródczaszkowy)
 • Uszkodzenie ciała, złamanie kości lub zwichnięcie stawów
 • Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany zawałem serca, krwotokiem śródczaszkowym lub poważnym uszkodzeniem ciała
120 zł
za 1% uszczerbku
(do 12 000 zł)
150 zł
za 1% uszczerbku
(do 15 000 zł)
200 zł
za 1% uszczerbku
(do 20 000 zł)
Oparzenie, odmrożenie 120 zł
za 1% uszczerbku
(do 2 400 zł)
150 zł
za 1% uszczerbku
(do 3 000 zł)
200 zł
za 1% uszczerbku
(do 4 000 zł)
Pobyt w szpitalu w związku ze wstrząśnieniem lub podejrzeniem wstrząśnienia mózgu (hospitalizacja musi trwać min. 2 dni) do 360 zł do 450 zł do 600 zł
Pogryzienie, pokąsanie, ukąszenie (pobyt na SOR lub w szpitalu) 1 200 zł 1 500 zł 2 000 zł
Zatrucia gazami i produktami chemicznymi, porażenie prądem, piorunem (pobyt w szpitalu) 600 zł 750 zł 1 000 zł
Wystąpienie innego zdarzenia, które wymaga interwencji lekarskiej w placówce medycznej (np. skaleczenie, skręcenie) 60 zł 75 zł 100 zł
Dieta szpitalna płatna od 1. dnia pobytu w szpitalu (hospitalizacja musi trwać min. 2 dni) 120 zł za dzień 150 zł za dzień 180 zł za dzień
Ryczałt za niezdolność do nauki trwającej dłużej niż 14 dni 15 zł za dzień 30 zł za dzień 40 zł za dzień
Zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, w tym: zwrot kosztów odbudowy stomatologicznej zębów stałych do 3 000 zł do 3 750 zł do 5 000 zł
Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, w tym za operacje chirurgiczne do 1 200 zł do 1 500 zł do 2 000 zł
Zwrot kosztów dostosowania mieszkania do 3 000 zł do 4 000 zł do 5 000 zł
Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób z niepełnosprawnością (na terenie Polski) do 3 000 zł do 3 750 zł do 5 000 zł
Świadczenia w razie wypadku podczas wycieczki szkolnej – za wymienione zdarzenia wypłacamy wyższe świadczenia, a za pozostałe wypadki – w takiej wysokości jak świadczenia w razie wypadku w szkole i poza nią
(nieszczęśliwy wypadek, napad padaczki, omdlenie, zawał serca, krwotok śródczaszkowy)
 • Uszkodzenie ciała, złamanie kości lub zwichnięcie stawów
 • Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany zawałem serca, krwotokiem śródczaszkowym lub poważnym uszkodzeniem ciała
180 zł
za 1% uszczerbku
(do 18 000 zł)
225 zł
za 1% uszczerbku
(do 22 500 zł)
300 zł
za 1% uszczerbku
(do 30 000 zł)
Oparzenie, odmrożenie 180 zł
za 1% uszczerbku
(do 3 600 zł)
225 zł
za 1% uszczerbku
(do 4 500 zł)
300 zł
za 1% uszczerbku
(do 6 000 zł)
Pobyt w szpitalu w związku ze wstrząśnieniem lub podejrzeniem wstrząśnienia mózgu (hospitalizacja musi trwać min. 2 dni) do 540 zł do 675 zł do 900 zł
Pogryzienie, pokąsanie, ukąszenie (pobyt na SOR lub w szpitalu) 1 800 zł 2 250 zł 3 000 zł
Świadczenia w razie choroby – również w wakacje i ferie
Dieta szpitalna z powodu choroby (w tym Covid-19) płatna od 1. dnia pobytu w szpitalu (hospitalizacja musi trwać min. 2 dni) 120 zł za dzień 150 zł za dzień 180 zł za dzień
Wystąpienie sepsy 1 200 zł 1 500 zł 2 000 zł
Poważne zachorowanie, w tym m.in. pocovidowy zespół PIMS-TS, cukrzyca typu 1, wścieklizna 1 200 zł 1 500 zł 2 000 zł
Usługi assistance w razie wypadku w szkole i poza nią – również w wakacje i ferie, na terenie Polski
Korepetycje dla uczniów szkół podstawowych oraz szkół średnich, (z wyłączeniem uczniów szkół policealnych) do 1 200
Organizacja i pokrycie kosztów rehabilitacji do 500 zł
Domowa opieka pielęgniarki po hospitalizacji do 1 000 zł
Pomoc w zorganizowaniu i dostarczenie do miejsca pobytu ubezpieczonego drobnego sprzętu rehabilitacyjnego lub medycznego do 300 zł
Dostarczenie do miejsca pobytu ubezpieczonego leków przepisanych przez lekarza do 300 zł
Pomoc psychologa dla dziecka po wypadku do 2 000 zł
Konsultacja lekarska, wizyta pielęgniarki, transport dziecka (np. do szpitala lub między placówkami) do 2 000 zł
Świadczenia w razie śmierci
Śmierć spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem, obrażeniami ciała powstałymi wskutek napadu padaczki albo omdlenia, zawałem serca, krwotokiem śródczaszkowym, sepsą 12 000 zł 15 000 zł 20 000 zł
Śmierć ubezpieczonego na terenie placówki 24 000 zł 30 000 zł 40 000 zł
Śmierć ubezpieczonego podczas wycieczki szkolnej 18 000 zł 22 500 zł 30 000 zł
Śmierć ubezpieczonego w wypadku komunikacyjnym 12 000 zł 15 000 zł 20 000 zł
Śmierć ubezpieczonego z powodu nowotworu złośliwego 2 000 zł 3 000 zł 4 000 zł
Śmierć w wyniku wrodzonej wady serca 2 000 zł 3 000 zł 4 000 zł
Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego w wyniku NW 2 000 zł 3 000 zł 4 000 zł
Pomoc psychologa dla rodziny dziecka w razie jego śmierci do 2 000 zł
Propozycje ubezpieczenia NNW PZU Edukacja - OPCJA STANDARDOWA Propozycja 4 Propozycja 5 Propozycja 6
ZAKRES ŚWIADCZENIA WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA

Roczna składka za osobę

55,00 zł 91,00 zł 121,00 zł
Użyte skróty: NW – nieszczęśliwy wypadek,; SU- suma ubezpieczenia.
SUMA UBEZPIECZENIA 30 000 zł 50 000 zł 70 000 zł
Świadczenia w razie wypadku w szkole i poza nią – również w wakacje i ferie
(nieszczęśliwy wypadek, napad padaczki, omdlenie, zawał serca, krwotok śródczaszkowy)
 • Uszkodzenie ciała, złamanie kości lub zwichnięcie stawów
 • Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany zawałem serca, krwotokiem śródczaszkowym lub poważnym uszkodzeniem ciała
300 zł
za 1% uszczerbku
(do 30 000 zł)
500 zł
za 1% uszczerbku
(do 50 000 zł)
700 zł
za 1% uszczerbku
(do 70 000 zł)
Oparzenie, odmrożenie 300 zł
za 1% uszczerbku
(do 6 000 zł)
500 zł
za 1% uszczerbku
(do 10 000 zł)
700 zł
za 1% uszczerbku
(do 14 000 zł)
Pobyt w szpitalu w związku ze wstrząśnieniem lub podejrzeniem wstrząśnienia mózgu (hospitalizacja musi trwać min. 2 dni) do 900 zł do 1 500 zł do 2 100 zł
Pogryzienie, pokąsanie, ukąszenie (pobyt na SOR lub w szpitalu) 3 000 zł 5 000 zł 7 000 zł
Zatrucia gazami i produktami chemicznymi, porażenie prądem, piorunem (pobyt w szpitalu) 1 500 zł 2 500 zł 3 500 zł
Wystąpienie innego zdarzenia, które wymaga interwencji lekarskiej w placówce medycznej (np. skaleczenie, skręcenie) 150 zł 250 zł 350 zł
Dieta szpitalna płatna od 1. dnia pobytu w szpitalu (hospitalizacja musi trwać min. 2 dni) 200 za dzień 220 za dzień
Ryczałt za niezdolność do nauki trwającej dłużej niż 14 dni 50 zł za dzień 60 zł za dzień
Zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, w tym: zwrot kosztów odbudowy stomatologicznej zębów stałych do 7 500 zł do 12 500 zł do 17 500 zł
Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, w tym za operacje chirurgiczne do 3 000 zł do 5 000 zł do 7 000 zł
Zwrot kosztów dostosowania mieszkania do 5 000 zł do 7 000 zł
Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób z niepełnosprawnością (na terenie Polski) do 7 500 zł do 12 500 zł do 17 500 zł
Świadczenia w razie wypadku podczas wycieczki szkolnej – za wymienione zdarzenia wypłacamy wyższe świadczenia, a za pozostałe wypadki – w takiej wysokości jak świadczenia w razie wypadku w szkole i poza nią
(nieszczęśliwy wypadek, napad padaczki, omdlenie, zawał serca, krwotok śródczaszkowy)
 • Uszkodzenie ciała, złamanie kości lub zwichnięcie stawów
 • Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany zawałem serca, krwotokiem śródczaszkowym lub poważnym uszkodzeniem ciała
450 zł
za 1% uszczerbku
(do 45 000 zł)
750 zł
za 1% uszczerbku
(do 75 000 zł)
1 050 zł
za 1% uszczerbku
(do 105 000 zł)
Oparzenie, odmrożenie 450 zł
za 1% uszczerbku
(do 9 000 zł)
750 zł
za 1% uszczerbku
(do 15 000 zł)
1 050 zł
za 1% uszczerbku
(do 21 000 zł)
Pobyt w szpitalu w związku ze wstrząśnieniem lub podejrzeniem wstrząśnienia mózgu (hospitalizacja musi trwać min. 2 dni) do 1 350 zł do 2 250 zł do 3 150 zł
Pogryzienie, pokąsanie, ukąszenie (pobyt na SOR lub w szpitalu) 4 500 zł 7 500 zł 10 500 zł
Świadczenia w razie choroby – również w wakacje i ferie
Dieta szpitalna z powodu choroby (w tym Covid-19) płatna od 1. dnia pobytu w szpitalu (hospitalizacja musi trwać min. 2 dni) 200 za dzień 220 za dzień
Wystąpienie sepsy 3 000 zł 5 000 zł 7 000 zł
Poważne zachorowanie, w tym m.in. pocovidowy zespół PIMS-TS, cukrzyca typu 1, wścieklizna 3 000 zł 5 000 zł 7 000 zł
Usługi assistance w razie wypadku w szkole i poza nią – również w wakacje i ferie, na terenie Polski
Korepetycje dla uczniów szkół podstawowych oraz szkół średnich, (z wyłączeniem uczniów szkół policealnych) do 1 200
Organizacja i pokrycie kosztów rehabilitacji do 500 zł
Domowa opieka pielęgniarki po hospitalizacji do 1 000 zł
Pomoc w zorganizowaniu i dostarczenie do miejsca pobytu ubezpieczonego drobnego sprzętu rehabilitacyjnego lub medycznego do 300 zł
Dostarczenie do miejsca pobytu ubezpieczonego leków przepisanych przez lekarza do 300 zł
Pomoc psychologa dla dziecka po wypadku do 2 000 zł
Konsultacja lekarska, wizyta pielęgniarki, transport dziecka (np. do szpitala lub między placówkami) do 2 000 zł
Świadczenia w razie śmierci
Śmierć spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem, obrażeniami ciała powstałymi wskutek napadu padaczki albo omdlenia, zawałem serca, krwotokiem śródczaszkowym, sepsą 30 000 zł 50 000 zł 70 000 zł
Śmierć ubezpieczonego na terenie placówki 60 000 zł 100 000 zł 140 000 zł
Śmierć ubezpieczonego podczas wycieczki szkolnej 45 000 zł 75 000 zł 105 000 zł
Śmierć ubezpieczonego w wypadku komunikacyjnym 30 000 zł 50 000 zł 70 000 zł
Śmierć ubezpieczonego z powodu nowotworu złośliwego 4 500 zł 5 000 zł 7 000 zł
Śmierć w wyniku wrodzonej wady serca 4 500 zł 5 000 zł 7 000 zł
Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego w wyniku NW 4 500 zł 5 000 zł 7 000 zł
Pomoc psychologa dla rodziny dziecka w razie jego śmierci do 2 000 zł
Propozycje ubezpieczenia NNW PZU Edukacja - OPCJA PREMIUM Propozycja 7 Propozycja 8 Propozycja 9
ZAKRES ŚWIADCZENIA WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA

Roczna składka za osobę

161,00 zł 237,00 zł 349,00 zł
Użyte skróty: NW – nieszczęśliwy wypadek,; SU- suma ubezpieczenia.
SUMA UBEZPIECZENIA 100 000 zł 150 000 zł 220 000 zł
Świadczenia w razie wypadku w szkole i poza nią – również w wakacje i ferie
(nieszczęśliwy wypadek, napad padaczki, omdlenie, zawał serca, krwotok śródczaszkowy)
 • Uszkodzenie ciała, złamanie kości lub zwichnięcie stawów
 • Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany zawałem serca, krwotokiem śródczaszkowym lub poważnym uszkodzeniem ciała
1 000 zł
za 1% uszczerbku
(do 100 000 zł)
1 500 zł
za 1% uszczerbku
(do 150 000 zł)
2 200 zł
za 1% uszczerbku
(do 220 000 zł)
Oparzenie, odmrożenie 1 000 zł
za 1% uszczerbku
(do 20 000 zł)
1 500 zł
za 1% uszczerbku
(do 30 000 zł)
2 200 zł
za 1% uszczerbku
(do 44 000 zł)
Pobyt w szpitalu w związku ze wstrząśnieniem lub podejrzeniem wstrząśnienia mózgu (hospitalizacja musi trwać min. 2 dni) do 3 000 zł do 4 500 zł do 6 600 zł
Pogryzienie, pokąsanie, ukąszenie (pobyt na SOR lub w szpitalu) 10 000 zł 15 000 zł 22 000 zł
Zatrucia gazami i produktami chemicznymi, porażenie prądem, piorunem (pobyt w szpitalu) 5 000 zł 7 500 zł 11 000 zł
Wystąpienie innego zdarzenia, które wymaga interwencji lekarskiej w placówce medycznej (np. skaleczenie, skręcenie) 500 zł 750 zł 1 100 zł
Dieta szpitalna płatna od 1. dnia pobytu w szpitalu (hospitalizacja musi trwać min. 2 dni) 250 zł za dzień 300 zł za dzień
Ryczałt za niezdolność do nauki trwającej dłużej niż 14 dni 80 zł za dzień 100 zł za dzień
Zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, w tym: zwrot kosztów odbudowy stomatologicznej zębów stałych do 25 000 zł do 37 500 zł do 55 000 zł
Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, w tym za operacje chirurgiczne do 10 000 zł do 15 000 zł do 20 000 zł
Zwrot kosztów dostosowania mieszkania do 10 000 zł do 15 000 zł do 20 000 zł
Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób z niepełnosprawnością (na terenie Polski) do 25 000 zł do 37 500 zł do 55 000 zł
Świadczenia w razie wypadku podczas wycieczki szkolnej – za wymienione zdarzenia wypłacamy wyższe świadczenia, a za pozostałe wypadki – w takiej wysokości jak świadczenia w razie wypadku w szkole i poza nią
(nieszczęśliwy wypadek, napad padaczki, omdlenie, zawał serca, krwotok śródczaszkowy)
 • Uszkodzenie ciała, złamanie kości lub zwichnięcie stawów
 • Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany zawałem serca, krwotokiem śródczaszkowym lub poważnym uszkodzeniem ciała
1 500 zł
za 1% uszczerbku
(do 150 000 zł)
2 250 zł
za 1% uszczerbku
(do 225 000 zł)
3 300 zł
za 1% uszczerbku
(do 330 000 zł)
Oparzenie, odmrożenie 1 500 zł
za 1% uszczerbku
(do 30 000 zł)
2 250 zł
za 1% uszczerbku
(do 45 000 zł)
3 300 zł
za 1% uszczerbku
(do 66 000 zł)
Pobyt w szpitalu w związku ze wstrząśnieniem lub podejrzeniem wstrząśnienia mózgu (hospitalizacja musi trwać min. 2 dni) do 4 500 zł do 6 750 zł do 9 900 zł
Pogryzienie, pokąsanie, ukąszenie (pobyt na SOR lub w szpitalu) 15 000 zł 22 500 zł 33 000 zł
Świadczenia w razie choroby – również w wakacje i ferie
Dieta szpitalna z powodu choroby (w tym Covid-19) płatna od 1. dnia pobytu w szpitalu (hospitalizacja musi trwać min. 2 dni) 250 za dzień 300 zł za dzień 300 zł za dzień
Wystąpienie sepsy 10 000 zł 15 000 zł 22 000 zł
Poważne zachorowanie, w tym m.in. pocovidowy zespół PIMS-TS, cukrzyca typu 1, wścieklizna 10 000 zł 15 000 zł 22 000 zł
Usługi assistance w razie wypadku w szkole i poza nią – również w wakacje i ferie, na terenie Polski
Korepetycje dla uczniów szkół podstawowych oraz szkół średnich, (z wyłączeniem uczniów szkół policealnych) do 1 200 zł
Organizacja i pokrycie kosztów rehabilitacji do 500 zł
Domowa opieka pielęgniarki po hospitalizacji do 1 000 zł
Pomoc w zorganizowaniu i dostarczenie do miejsca pobytu ubezpieczonego drobnego sprzętu rehabilitacyjnego lub medycznego do 300 zł
Dostarczenie do miejsca pobytu ubezpieczonego leków przepisanych przez lekarza do 300 zł
Pomoc psychologa dla dziecka po wypadku do 2 000 zł
Konsultacja lekarska, wizyta pielęgniarki, transport dziecka (np. do szpitala lub między placówkami) do 2 000 zł
Świadczenia w razie śmierci
Śmierć spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem, obrażeniami ciała powstałymi wskutek napadu padaczki albo omdlenia, zawałem serca, krwotokiem śródczaszkowym, sepsą 100 000 zł 150 000 zł 220 000 zł
Śmierć ubezpieczonego na terenie placówki 200 000 zł 300 000 zł 440 000 zł
Śmierć ubezpieczonego podczas wycieczki szkolnej 150 000 zł 225 000 zł 330 000 zł
Śmierć ubezpieczonego w wypadku komunikacyjnym 100 000 zł 150 000 zł 220 000 zł
Śmierć ubezpieczonego z powodu nowotworu złośliwego 10 000 zł 15 000 zł 22 000 zł
Śmierć w wyniku wrodzonej wady serca 10 000 zł 15 000 zł 22 000 zł
Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego w wyniku NW 10 000 zł 15 000 zł 22 000 zł
Pomoc psychologa dla rodziny dziecka w razie jego śmierci do 2 000 zł
Arkadiusz Kamiński
Pośrednictwo Ubezpieczeniowo-Finansowe
tel.: (+48) 694-49-49-53
Ul. Jagiellońska 30C/9, 80-367 Gdańsk.
Wróć do spisu treści