PZU Edukacja grupowe - Ubezpieczenia

Arkadiusz Kamiński — Pośrednictwo Ubezpieczeniowo–Finansowe
Przejdź do treści

PZU Edukacja grupowe

Ubezpieczenia > oferty > PZU > PZU Grupowe
Szkolne NNW PZU Edukacja
ubezpieczenie grupowe
rok szkolny 2023-2024
 • Z tytułu uszczerbku na zdrowiu ochrona w Polsce i na świecie, przez 365 dni w roku
 • W zakresie uprawianie wszystkich rodzajów sportów, w tym wysokiego ryzyka i na każdym stopniu zaawansowania, bez ograniczeń wiekowych (uczeń/student/nauczyciel)
 • Odpowiedzialność również za wypadki komunikacyjne na wodzie i w powietrzu, a także spowodowane uprawianiem sportów (rekreacyjnie, wyczynowo, zawodowo) – nawet tych wysokiego ryzyka
 • W poważnych zachorowaniach także cukrzyca typu 1, pocovidowy zespół PIMS-TS
 • Zatrucia gazami i produktami chemicznymi, porażenie prądem, piorunem (jeśli konieczny był pobyt w szpitalu)
 • O 50% wyższa wypłata za trwały uszczerbek na zdrowiu podczas wycieczki szkolnej
 • Świadczenie za drobne urazy, które wymagają jednorazowej interwencji lekarza, nie jest potrzebna wizyta kontrolna
 • Szeroki zakres usług w ramach Assistance na terenie RP z organizacją wizyty lekarza, pielęgniarki, dostawy leków, transportu medycznego, pomocy psychologicznej i korepetycji dla uczniów
 • Pracownicy placówki mogą ubezpieczyć siebie i swoje dzieci spoza szkoły, zapłacić tą samą składkę co uczniowie i być ubezpieczonymi od następstw nieszczęśliwych wypadków
 • Prosta i szybka forma zgłoszenia roszczenia on-line
 • Opieka profesjonalnego pośrednika ubezpieczeniowego
 • Zniżki w innych ubezpieczeniach majątkowych: mieszkaniowych, zdrowotnych, biznesowych.
Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności są zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/110/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r, które są dostępne na stronie zakupu i u pośrednika.
Ubezpieczenie zawierane jest w formie imiennej a przystąpienie następuje przez internet: na stronie www.ubezpieczenia-gda.pl - wybieramy sumę ubezpieczenia, następnie określony wariant klikając w składkę - wypełniamy Ankietę Potrzeb, na ekranie przejściowym potwierdzamy wybór wariantu - klikamy w wybraną składkę - następuje przekierowanie do panelu EBUstrefa PZU, gdzie podajemy kolejno niezbędne dane kontaktowe, osobowe rodzica/opiekuna prawnego i ubezpieczonego dziecka/ucznia i dokonujemy płatności on-line.  Polisa przychodzi na wskazany adres mail.
Arkadiusz Kamiński
Pośrednictwo Ubezpieczeniowo-Finansowe
tel.: (+48) 694-49-49-53
Ul. Jagiellońska 30C/9, 80-367 Gdańsk.
Wróć do spisu treści