Compensa TU S.A. VIG – Ubezpieczenia SZKOLNE dla DZIECI I MŁODZIEŻY - Ubezpieczenia

Arkadiusz Kamiński — Pośrednictwo Ubezpieczeniowo–Finansowe
Przejdź do treści

Compensa TU S.A. VIG – Ubezpieczenia SZKOLNE dla DZIECI I MŁODZIEŻY

Ubezpieczenia > oferty > Compensa
Compensa TU S.A. VIG
OFERTA INDYWIDUALNA dla DZIECI I MŁODZIEŻY
      
Szanowni Państwo
W indywidualne ubezpieczenie NNW dla dzieci, uczniów i studentów posiada następujące zalety:
 • do wyboru maja Państwo trzy warianty z sumami ubezpieczenia dla uszczerbku na zdrowiu:
  • 30.000/ za 73 zł. rocznie,
  • 40.000/ za 100 zł rocznie,
  • 100.000/ za 171 zł. rocznie
 • sport uprawiany w klubach i sekcjach pozaszkolnych w zakresie odpowiedzialności(+)
 • w definicji nieszczęśliwego wypadku także (+):
  • zawał serca i udar mózgu,
  • usiłowanie popełnienia lub popełnienie samobójstwa,
  • utonięcie,
  • atak epileptyczny,
  • omdlenie;
 • dodatkowe świadczenie za uszczerbek (+50%) na skutek ataku terrorystycznego/rozruchów na terenie UE (+)
 • pobyt w szpitalu na skutek wypadku płatny od 1-go dnia przy 2-dniowym pobycie a minimum 16h pobycie w szpitalu; (+)
 • jednorazowe świadczenie z tytułu leczenia szpitalnego wskutek nieszczęśliwego wypadku (+);
 • świadczenie zwrotu kosztów poszukiwania do 5.000. w przypadku zaginięcia dziecka (+);
 • Pomoc udzielana opiekunom prawnym w przypadku uprowadzenia lub zaginięcia ubezpieczonego dziecka - 1 telefon (w okresie ubezpieczenia) (+);
 • wysokie limity na koszty leczenia, rehabilitacji i zakupu środków pomocniczych (+);
 • zwrot kosztów naprawy uszkodzonego sprzętu medycznego do 500 pln  (+);
 • w każdym wariancie świadczenie za pobyt w szpitalu na skutek choroby (+), płatne od 1-go dnia pod warunkiem 5 dniowego pobytu, (-)
 • świadczenie za pogryzienie przez psa, kota, użądlenia 200 pln – wystarczy, że Ubezpieczony skorzystał z pomocy leczenia ambulatoryjnego (+);
 • w definicji kosztów leczenia uwzględnione także leki przepisane przez lekarza w związku z wypadkiem (+);
 • w każdym wariancie świadczenie Zwrot kosztów operacji plastycznej niezbędnej wskutek nieszczęśliwego wypadku w wysokości 10.000 zł (+);
 • w każdym wariancie świadczenie za śmierć w wypadku rodzica/opiekuna prawnego w wysokości 10.000 zł (+);
 • limit dla świadczenia zwrotu kosztów korepetycji niezbędnych w następstwie nieszczęśliwego wypadku, nie więcej niż 500 zł w okresie ubezpieczenia (+);
 • pomoc psychologiczna związana ze skutkami wypadku do 500 zł. (+);
 • Zwrot kosztów pomocy psychologicznej udzielonej opiekunowi prawnemu w związku ze śmiercią Ubezpieczonego dziecka na skutek nieszczęśliwego wypadku do 200 zł. (+)
 • usługa Compensa „Dziecko w sieci” - kilkanaście działań pomocowych specjalisty IT (Szczegóły w Rozdziale XXII OWU, str. 13.):
  • pomoc informatyczna (4 zgłoszenia w okresie polisy) czyli organizacja i pokrycie kosztów zdalnej (na odległość) pomocy informatycznej w celu zwiększenia bezpieczeństwa na portalach społecznościowych, w związku z włamaniem na konto społecznościowe, znieważaniem, cybermobbingiem, agresywnym, obraźli­wym działaniem w sieci itp.
  • pomoc psychologiczna (2 zgłoszenia),
  • pomoc prawna (2 zgłoszenia).
                           
Ubezpieczenie zawierane jest w formie imiennej a przystąpienia do ubezpieczenia  następuje:
1. poprzez dokonaną przez Rodzica/Opiekuna prawnego rejestrację i płatność on-line przez internet na stronie www.ubezpieczenia-gda.pl

Dla zainteresowanych Rodziców wysokie zniżki na ubezpieczenia mieszkaniowe.
Mam nadzieję, że te informacje pozwolą Państwu podjąć decyzje i będzie mi nawiązać współpracę.
Dodatkowo
Dla zainteresowanych Rodziców możliwość dokupienia wyższej sumy ubezpieczenia NNW. Wysokie zniżki do 30% na ubezpieczenia mieszkaniowe.
Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje umowne podane są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków II (1111) zatwierdzonych uchwałą Zarządu nr 9/03/2018 i mających zastosowanie do umów zawieranych od dnia 27 marca 2018 roku (zwane dalej OWU) zmienionych Klauzulą szkolną zatwierdzoną uchwałą Zarządu nr 15/03/2020 z dnia 21.03.2020 roku oraz dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia (polisie).
Arkadiusz Kamiński
Pośrednictwo
Ubezpieczeniowo-Finansowe
tel.:  (+48) 694-49-49-53 
Ul. Jagiellońska 30C/9, 80-367 Gdańsk.
Wróć do spisu treści