Compensa TU S.A. VIG - Ubezpieczenia

Arkadiusz Kamiński — Pośrednictwo Ubezpieczeniowo–Finansowe
Przejdź do treści

Compensa TU S.A. VIG

Ubezpieczenia > oferty > Compensa > Compensa Indywidualne
OFERTA INDYWIDUALNA
dla DZIECI I MŁODZIEŻY
Szanowni Państwo
W indywidualne ubezpieczenie NNW dla dzieci, uczniów i studentów zawierane w polisach  od 5 maja 2023 r. posiada następujące zalety:
 • do wyboru maja Państwo trzy warianty z sumami ubezpieczenia dla uszczerbku na zdrowiu:
  • 40.000/ za 69 zł. rocznie,
  • 50.000/ za 129 zł rocznie,
  • 100.000/ za 189 zł. rocznie,
 • sport uprawiany w klubach i sekcjach pozaszkolnych w zakresie odpowiedzialności także takie dyscypliny jak: kursy samoobrony, karate, judo, capoeira, jujitsu, takewondo, zapasy, kendo, kung-fu, tai chi, aikido, signum polonicum, rekonstrukcji walk, bitew historycznych);
 • zakres terytorialny ubezpieczenia obejmuje cały świat.
 • w definicji nieszczęśliwego wypadku także:
  • zawał serca i udar mózgu,
  • usiłowanie popełnienia lub popełnienie samobójstwa,
  • utonięcie,
  • atak epileptyczny,
  • omdlenie;
 • dodatkowe świadczenie za uszczerbek (+50%) na skutek ataku terrorystycznego/rozruchów na terenie UE
 • pobyt w szpitalu na skutek wypadku płatny od 1-go dnia przy 2-dniowym pobycie a minimum 16h pobycie w szpitalu;
 • świadczenie zwrotu kosztów poszukiwania: 5.000 zł., 7.000 zł. lub 10.000 zł. w przypadku zaginięcia dziecka;
 • Pomoc udzielana opiekunom prawnym w przypadku uprowadzenia lub zaginięcia ubezpieczonego dziecka - 1 telefon (w okresie ubezpieczenia);
 • wysokie limity na koszty leczenia, rehabilitacji i zakupu środków pomocniczych;
 • zwrot kosztów naprawy uszkodzonego sprzętu medycznego do 500 pln;
 • w każdym wariancie świadczenie za pobyt w szpitalu na skutek choroby, płatne od 1-go dnia pod warunkiem 3 dniowego pobytu (nie mniej niż 60 godzin),
 • pobytu Ubezpieczonego w szpitalu psychiatrycznym lub oddziale szpitalnym psychiatrycznym - jednorazowe świadczenie w wysokości 1 000 zł pod warunkiem, Ubezpieczony przebywał w szpitalu nieprzerwanie 30 dni’
 • świadczenie za pogryzienie przez psa, kota, ukąszenia, użądlenia 200 pln – wystarczy, że Ubezpieczony skorzystał z pomocy leczenia ambulatoryjnego;
 • świadczenie za negatywne skutki nieszczęśliwego wypadku dla zdrowia, o ile nie doszło do trwałego uszczerbku na zdrowiu, a nieszczęśliwy wypadek nie polega na ugryzieniu przez psa lub kota, ukąszeniu przez żmiję, użądleniu.
 • w definicji kosztów leczenia uwzględnione także leki przepisane przez lekarza w związku z wypadkiem;
 • świadczenie Zwrot kosztów operacji plastycznej niezbędnej wskutek nieszczęśliwego wypadku w wysokości: 10.000 zł/12.000 zł/15.000 zł;
 • świadczenie za śmierć w wypadku rodzica/opiekuna prawnego w wysokości od 1.000 do 10.000 zł w zależności od wariantu;
 • limit dla świadczenia zwrotu kosztów korepetycji niezbędnych w następstwie nieszczęśliwego wypadku, nie więcej niż 700 zł w okresie ubezpieczenia;
 • pomoc psychologiczna związana ze skutkami wypadku do 500 zł.
 • Zwrot kosztów pomocy psychologicznej udzielonej opiekunowi prawnemu w związku ze śmiercią Ubezpieczonego dziecka na skutek nieszczęśliwego wypadku do 200 zł.
 • usługa Compensa „Dziecko w sieci” - kilkanaście działań pomocowych specjalisty IT (Szczegóły w Rozdziale XXV OWU, str. 13.):
  • pomoc informatyczna (4 zgłoszenia w okresie polisy) czyli organizacja i pokrycie kosztów zdalnej (na odległość) pomocy informatycznej w celu zwiększenia bezpieczeństwa na portalach społecznościowych, w związku z włamaniem na konto społecznościowe, znieważaniem, cybermobbingiem, agresywnym, obraźliwym działaniem w sieci itp.
  • pomoc psychologiczna (2 zgłoszenia),
  • pomoc prawna (2 zgłoszenia).
 • Dla uczniów od 13 r. życia możliwość dodania klauzuli OC w życiu prywatnym, obejmującej czynności życia prywatnego rozumianych jako czynności związane z życiem prywatnym lub odbywanie praktyk zawodowych lub stażu zawodowego (praktycznej nauki zawodu), jak również praca w charakterze wolontariusza.
      
Ogólne Warunki Ubezpieczenia („OWU”) zostały zatwierdzone przez Zarząd Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group („COMPENSA”) uchwałą nr 11/04/2023 z 28.04.2023 r. Mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od 5 maja 2023 r.      
                 
Ubezpieczenie zawierane jest w formie imiennej a przystąpienia do ubezpieczenia  następuje:
1. poprzez dokonaną przez Rodzica/Opiekuna prawnego wybór wariantu adekwatnie do potrzeb, rejestrację on-line przez internet ze strony www.ubezpieczenia-gda.pl
Dodatkowo
Dla zainteresowanych Rodziców wysokie zniżki na ubezpieczenia mieszkaniowe.

Mam nadzieję, że te informacje pozwolą Państwu podjąć decyzje i będzie mi nawiązać współpracę.
Arkadiusz Kamiński
Pośrednictwo Ubezpieczeniowo-Finansowe
tel.: (+48) 694-49-49-53
Ul. Jagiellońska 30C/9, 80-367 Gdańsk.
Wróć do spisu treści