POLISA-ŻYCIE UBEZPIECZENIA Sp. z o.o - Ubezpieczenia

Arkadiusz Kamiński — Pośrednictwo Ubezpieczeniowo–Finansowe
Przejdź do treści

POLISA-ŻYCIE UBEZPIECZENIA Sp. z o.o

Ubezpieczenia > oferty > Bezpieczny na Drodze
Bezpieczny na Drodze
Terminowe Ubezpieczenie na Życie i od
Następstw Wypadków Komunikacyjnych
Ze względu na sytuację epidemiologiczną możliwe jest przesłanie skanu lub bardzo wyraźnego zdjęcia podpisanego i opłaconego wniosku.
Do wystawienia indywidualnego certyfikatu potrzebne są dane:
 • imię
 • nazwisko
 • adres
 • PESEL
 • nr dowodu osobistego
 • tel. kontaktowy
 • mail.

- polecam każdorazowo wyznaczyć beneficjenta/ów czyli osobę/y uprawnione do odbioru świadczenia w przypadku śmierci Ubezpieczonego.
Pierwszą składkę za wybrany wariant można wpłacić:
 • przelewem na konto: 43 1020 0061 1000 0050 00000478
  Dane odbiorcy przelewu:
  "Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
  Aleje Jerozolimskie 162A
  02-342 Warszawa
 • gotówką albo kartą u mnie podczas spotkania przy podpisywaniu dokumentów.
Arkadiusz Kamiński
Pośrednictwo Ubezpieczeniowo-Finansowe
tel.: (+48) 694-49-49-53
Ul. Jagiellońska 30C/9, 80-367 Gdańsk.
Wróć do spisu treści