TU INTER Polska S.A - Ubezpieczenia

Arkadiusz Kamiński — Pośrednictwo Ubezpieczeniowo–Finansowe
Przejdź do treści

TU INTER Polska S.A

Ubezpieczenia > oferty > TU INTER Polska S.A > INTER Ochrona Prawna dla zawodów medycznych
Ochrona Prawna
dla zawodów medycznych
INTER Ochrona Prawna dla zawodów medycznych
to gwarancja natychmiastowej pomocy prawnej
dla osób wykonujących zawód medyczny.

Dzięki ubezpieczeniu INTER Ochrona Prawna ubezpieczony nie jest sam w trudnych sytuacjach! Wraz z radcami prawnymi Inter Polska pomaga wypracować najkorzystniejsze rozwiązanie, które zabezpieczy finanse i zapewni poczucie bezpieczeństwa.
W zależności od wybranego wariantu klauzula obejmuje swoim podstawowym zakresem życie zawodowe (także ZUS i NFZ) lub może być rozszerzona o życie prywatne ubezpieczonego i jego małżonka.
W ramach Sumy ubezpieczenia INTER Polska pokrywa koszty ochrony prawnej do wysokości limitów określonych § 4 ust. 1 ww. Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, a suma ubezpieczenia to 100.000 złotych.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zdarzenia ubezpieczeniowe zaistniałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale przysługuje również, jeżeli zdarzenie nastąpiło na terytorium Unii Europejskiej, w związku z nagłymi wypadkami udzielania pierwszej pomocy podczas pobytów turystycznych Ubezpieczonego.

Przy zakupie pakietu 3 produktów ochrony zawodowej:
  • INTER Ochrona Prawna + dobrowolne ubezpieczenie OC + HIV/WZW,
  • Otrzymacie Państwo 49% zniżkę na obowiązkowe ubezpieczenie OC.
 
INTER Polska pokrywa koszty ochrony prawnej poprzez refundację bądź wypłatę zaliczki na ich pokrycie.
Co ważne infolinia prawna czynna całą dobę, a zatem pozwala na natychmiastowa reakcję Centrum Asysty Prawnej w jakiejkolwiek sytuacji
Ubezpieczony sam podejmuje decyzję o wyborze adwokata.
Arkadiusz Kamiński
Pośrednictwo Ubezpieczeniowo-Finansowe
tel.: (+48) 694-49-49-53
Ul. Jagiellońska 30C/9, 80-367 Gdańsk.
Wróć do spisu treści