InterRisk - Ubezpieczenia

Arkadiusz Kamiński — Pośrednictwo Ubezpieczeniowo–Finansowe
Przejdź do treści

InterRisk

Ubezpieczenia > oferty > InterRisk > Spokojny Rodzic
Spokojny Rodzic
Ochrona Prawna w życiu
prywatnym dla całej rodziny
Zakres  i Przedmiot ubezpieczenia – życie prywatne
Przedmiotem ubezpieczenia jest organizacja i pokrycie kosztów świadczenia Ubezpieczonemu usług Asysty Prawnej, związanych z życiem prywatnym, w sprawach z zakresu:
Świadczenia w Ramach Asysty Prawnej obejmują następujące usługi:
 1. Informacja Prawna – obejmujące następujące usługi wykonywane drogą telefoniczną lub mailową:
  1. udzielanie informacji na temat praw i obowiązków, związanych z zakresem wybranego wariantu ubezpieczenia;
  2. informowanie o procedurze prawnej prowadzenia sporów prawnych i ochrony praw;
  3. przesyłanie drogą mailową tekstów aktualnych oraz historycznych aktów prawnych;
  4. informowanie o kosztach prowadzenia sporów prawnych;
  5. udzielanie informacji teleadresowych o sądach, prokuraturach, komornikach, radcach prawnych, adwokatach oraz notariuszach;
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe i rozpoznawane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej według prawa polskiego.

Konsultacja i Porada Prawna – obejmujące następujące usługi:
 1. wykonywane drogą telefoniczną – udzielenie informacji o powszechnie obowiązujących przepisach prawa polskiego, orzecznictwie i poglądach doktryny oraz zarekomendowanie zgodnego z prawem postępowania w zakresie ustalonego problemu prawnego;
 2. wykonywane drogą mailową – przesłanie:
  1. wzorów umów,
  2. opinii i analiz prawnych umów i projektów umów bez negocjacji warunków
  3. przesyłanie opinii i analiz prawnych projektów pism, w tym przedsądowych,
  4. bezpośrednia porada prawna udzielona przez adwokata lub radcę prawnego.
Ubezpieczonemu przysługuje w okresie ubezpieczenia możliwość skorzystania ze świadczeń Asysty Prawnej w ramach następujących limitów:
 1. świadczenia usługi Informacji Prawnej – bez ograniczeń,
 2. świadczenia Konsultacji i Porady Prawnej – bez ograniczeń, z tym jednak zastrzeżeniem, że:
  1. w odniesieniu do usług, o których mowa w ust. 3 pkt 2) b) powyżej (Konsultacje i Porady prawne wykonywane drogą mailową) – obowiązuje limit 2 usług w ciągu okresu ubezpieczenia;
  2. w odniesieniu do usług, o których mowa w ust. 3 pkt 2) c) powyżej (Bezpośrednia porada prawna udzielona przez adwokata lub radcę prawnego) – obowiązuje limit 2 usług w ciągu okresu ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia wynosi 500 zł i jest górną granicą odpowiedzialności z tytułu Bezpośredniej porady prawnej. Suma ubezpieczenia ulega każdorazowo zmniejszeniu o koszt zrealizowanego na rzecz Ubezpieczonego świadczenia Bezpośredniej porady prawnej;
  3. w odniesieniu do usług Konsultacji i Porady Prawnej – związanych z problemem z zakresu prawa spadkowego lub przygotowaniem wzoru Oświadczenia Dawcy – obowiązuje limit 2 usług w ciągu okresu ubezpieczenia.

Świadczenia w ramach Asysty Prawnej obejmują następujące usługi:
 1. Informacja Prawna – to usługi wykonywane droga telefoniczna lub mailowa:
  1. dzielanie informacji na temat praw i obowiązków, związanych z zakresem wybranego wariantu ubezpieczenia,
  2. informowanie o procedurze prawnej prowadzenia sporów prawnych i ochrony praw,
  3. przesyłanie droga mailowa tekstów aktualnych oraz historycznych aktów prawnych,
  4. informowanie o kosztach prowadzenia sporów prawnych,
  5. udzielanie informacji teleadresowych o sadach, prokuraturach, komornikach, radcach prawnych, adwokatach oraz notariuszach;
 2. Konsultacja i Porada Prawna – obejmuje usługi wykonywane:
  1. droga telefoniczna – udzielenie informacji o powszechnie obowiązujących przepisach prawa polskiego, orzecznictwie i poglądach doktryny oraz zarekomendowanie zgodnego z prawem postepowania w zakresie ustalonego problemu prawnego,
  2. droga mailowa – przesłanie: wzorów umów, opinii i analiz prawnych umów i projektów umów bez negocjacji warunków, przesyłanie opinii i analiz prawnych projektów pism, w tym przedsądowych,
  3. bezpośrednia porada prawna udzielona przez adwokata lub radcę prawnego.
 3. Usługi (Konsultacja i Porada Prawna) są spełniane pod warunkiem, ze są związane z problemem prawnym mieszczącym się w zakresie ubezpieczenia.
 4. Limity usług Asysty Prawnej:
  1. Informacja Prawna – bez ograniczeń;
  2. Konsultacje i Porady Prawne są udzielane bez ograniczeń, z zastrzeżeniem, ze:
   1. Konsultacje i Porady prawne wykonywane droga mailowa z limitem 2 usług w okresie ubezpieczenia;
   2. Bezpośrednia Porada prawna jest udzielona przez adwokata lub radcę prawnego z limitem 2 usług w okresie ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia wynosi 500 zł i jest górna granica odpowiedzialności z tytułu Bezpośredniej porady prawnej. Suma ubezpieczenia ulega każdorazowo zmniejszeniu o koszt zrealizowanego na rzecz Ubezpieczonego świadczenia Bezpośredniej Porady Prawnej;
   3. Konsultacja i Porada Prawna – w problemach z zakresu prawa spadkowego lub przygotowaniem wzoru Oświadczenia Dawcy – obowiązuje limit 2 usług w ciągu okresu ubezpieczenia.
 5. Przedstawiciel InterRisk udzieli Ubezpieczonemu nie więcej niż 3 świadczeń Asysty Prawnej w jednym dniu oraz 6 świadczeń w ciągu jednego miesiąca.
Więcej szczegółów w materiale do pobrania.
Arkadiusz Kamiński
Pośrednictwo Ubezpieczeniowo-Finansowe
tel.: (+48) 694-49-49-53
Ul. Jagiellońska 30C/9, 80-367 Gdańsk.
Wróć do spisu treści