InterRisk - Ubezpieczenia

Arkadiusz Kamiński — Pośrednictwo Ubezpieczeniowo–Finansowe
Przejdź do treści

InterRisk

Ubezpieczenia > oferty > InterRisk > Spokojny Rodzic
Spokojny Rodzic
Ochrona Prawna w życiu
prywatnym dla całej rodziny
W celu uzyskania świadczenia Asysty Prawnej Ubezpieczony zobowiązany jest złożyć Przedstawicielowi InterRisk wniosek telefonicznie do InterRisk Kontakt. Asysta Prawna zostanie udzielona Ubezpieczonemu w oparciu o przedstawiony przez niego opis problemu i stan faktyczny. Świadczenia Asysty Prawnej udzielane są na bieżąco lub w przeciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania przez Przedstawiciela InterRisk wniosku o udzielenie Asysty Prawnej wraz z dokumentami niezbędnymi do jej udzielenia, chyba że Ubezpieczony i Przedstawiciel InterRisk umówili się inaczej. Świadczenia Asysty Prawnej udzielane są Ubezpieczonemu w następującej formie:
  1. telefonicznie, pod wskazany przez Ubezpieczonego numer telefonu;
  2. pocztą elektroniczną, na wskazany przez Ubezpieczonego adres e-mail.

W przypadku spraw skomplikowanych, wymagających dodatkowej analizy, weryfikacji lub sporządzenia odpowiedzi o łącznej objętości przekraczającej 20 stron znormalizowanego maszynopisu, praca dotycząca każdych kolejnych 20 stron dokumentów traktowania jest jako kolejne świadczenie Asysty Prawnej.
Jak skorzystać z porady prawnika w ramach Asysty Prawnej?
Zadzwoń pod numer 22 575 25 25 następnie należy wybrać numery wewnętrzne: Assistance „0”, a dalej: Pomoc prawna „3” (koszt połączenia zgodny z taryfą danego operatora).
Arkadiusz Kamiński
Pośrednictwo Ubezpieczeniowo-Finansowe
tel.: (+48) 694-49-49-53
Ul. Jagiellońska 30C/9, 80-367 Gdańsk.
Wróć do spisu treści