Bezpieczny na Drodze - Ubezpieczenia

Arkadiusz Kamiński — Pośrednictwo Ubezpieczeniowo–Finansowe
Przejdź do treści

Bezpieczny na Drodze

Ubezpieczenia > oferty > Bezpieczny na Drodze
Możliwe jest przesłanie skanu lub bardzo wyraźnego zdjęcia podpisanego i opłaconego wniosku.
      
Do wystawienia indywidualnego certyfikatu potrzebne są dane:
 • imię
 • nazwisko
 • adres
 • PESEL
 • nr dowodu osobistego
 • tel. kontaktowy
 • mail.

Polecam każdorazowo wyznaczyć beneficjenta/ów czyli osobę/y uprawnione do odbioru świadczenia w przypadku śmierci Ubezpieczonego.

Pierwszą składkę za wybrany wariant można wpłacić:
 • przelewem na konto:
  60 1020 0061 1000 0050 0000 0463
  • dane odbiorcy przelewu:
   "Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group,
   Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa"
  • w tytule przelewu proszę podać:
   Imię i Nazwisko klienta.
 • gotówką albo kartą u mnie podczas spotkania przy podpisywaniu dokumentów.
Arkadiusz Kamiński
Pośrednictwo
Ubezpieczeniowo-Finansowe
tel.:  (+48) 694-49-49-53 
Ul. Jagiellońska 30C/9, 80-367 Gdańsk.
Wróć do spisu treści