Bezpieczny na Drodze - Ubezpieczenia

Arkadiusz Kamiński — Pośrednictwo Ubezpieczeniowo–Finansowe
Przejdź do treści

Bezpieczny na Drodze

Ubezpieczenia > oferty > Bezpieczny na Drodze
Bezpieczny na Drodze
Terminowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw
Wypadków Komunikacyjnych.
ZAKRES OCHRONY Pakiet 1 Pakiet 2 Pakiet 3 Pakiet 4 Pakiet 5
Składka roczna od osoby * 280 zł 210 zł 140 zł 105 zł 70 zł
Składka roczna dla kierowców samochodów ciężarowych ** 420 zł 315 zł 210 zł 157,50 zł 105 zł
* W przypadku ubezpieczenia jednocześnie na tych samych warunkach małżonków / partnerów prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, składka dla obu tych osób ulega obniżeniu o 25%.
** W przypadku jeśli ubezpieczony w ramach wykonywanych obowiązków zawodowych kieruje samochodem ciężarowym o ładowności powyżej 850 kg bądź autobusem poza obszarami zabudowanymi, łączna składka roczna jest podwyższona o 50% i dla podanych wariantów wynosi:
420zł / 315zł / 210zł / 157,50zł / 105zł.
Zgon Ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego. 200 000 zł 150 000 zł 100 000 zł 75 000 zł 50 000 zł
Zgon Ubezpieczonego 200 zł 150 zł 100 zł 75 zł 50 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego - za 1% uszczerbku. 200 zł 150 zł 100 zł 75 zł 50 zł
Trwała całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy w wyniku wypadku komunikacyjnego – renta miesięczna płatna przez 10 lat 2 000 zł 1 500 zł 1 000 zł 750 zł 500 zł
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu spowodowany wypadkiem komunikacyjnym 200 zł 150 zł 100 zł 75 zł 50 zł
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu na OIOM spowodowany wypadkiem komunikacyjnym 200 zł 150 zł 100 zł 75 zł 50 zł
Arkadiusz Kamiński
Pośrednictwo
Ubezpieczeniowo-Finansowe
tel.:  (+48) 694-49-49-53 
Ul. Jagiellońska 30C/9, 80-367 Gdańsk.
Wróć do spisu treści