TU INTER Polska S.A - Ubezpieczenia

Arkadiusz Kamiński — Pośrednictwo Ubezpieczeniowo–Finansowe
Przejdź do treści

TU INTER Polska S.A

Ubezpieczenia > oferty > TU INTER Polska S.A > INTER Ochrona Prawna dla zawodów medycznych
Ochrona Prawna
dla zawodów medycznych
Poniższa tabela ukazuje najważniejsze elementy związane z problemami, z którymi można się zgłosić do, przy czym:
  1. w wariancie podstawowym  - pomoc obejmuje wszystkie gałęzie prawa polskiego z wyłączeniem prawa podatkowego;
  2. w wariancie pełnym -  pomoc obejmuje wszystkie gałęzie prawa polskiego
Ochrona Prawna w życiu zawodowym - wariant podstawowy Wariant podstawowy Wariant pełny
Ochrona przed dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych skierowanych przeciwko Ubezpieczonemu w sprawach zawodowych – w tym naruszenie praw i dóbr osobistych pacjenta
Wsparcie w postępowaniu przed sądem dyscyplinarnym
Wsparcie prawne w sprawach karnych dotyczących wykonywanego zawodu
Ochrona prawna w postępowaniu pozasądowym – w tym mediacyjnym
Ochrona prawna w zakresie sporów z NFZ i ZUS
Konsultacje prawne – każdorazowo potwierdzone pisemną opinią prawną
Ochrona Ubezpieczonego z tytułu naruszenia jego dóbr osobistych w życiu zawodowym
Ochrona prawna w obszarze prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
Wsparcie prawne w przypadku zniesławienia lub znieważenia Ubezpieczonego
Ochrona prawna w sprawach karnych oraz o wykroczenia w ruchu drogowym
Przygotowywanie i analiza umów związanych z pojazdami mechanicznymi – w tym wsparcie w sporach z leasingodawcą
Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych związanych z pojazdem Ubezpieczonego
Dochodzenie odszkodowań przez Ubezpieczonego i/lub jego małżonka
Dochodzenie odszkodowań skierowanych przeciwko Ubezpieczonemu i/lub jego małżonkowi w życiu prywatnym
Przygotowywanie standardowych umów dla Ubezpieczonego i/lub jego małżonka w życiu zawodowym i prywatnym
Wsparcie prawne w sprawach karnych – w życiu prywatnym
Wideo porady radcy prawnego online i doradcy podatkowego
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej dla Osób Wykonujących Zawód Medyczny zostały przyjęte Uchwałą Zarządu INTER Polska nr 48/2019 w dniu 06.08.2019 roku i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawartych od dnia 09.10.2019 roku. Jednocześnie z dniem 08.10.2019 roku tracą moc Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej dla Osób Wykonujących Zawód Medyczny zatwierdzone Uchwałą Zarządu INTER Polska nr 44/2017 w dniu 24.10.2017 roku. – do pobrania.
Arkadiusz Kamiński
Pośrednictwo Ubezpieczeniowo-Finansowe
tel.: (+48) 694-49-49-53
Ul. Jagiellońska 30C/9, 80-367 Gdańsk.
Wróć do spisu treści