Compensa TU S.A VIG NNW SZKOLNE IV – typ 184

OFERTA INDYWIDUALNA dla dzieci i młodzieży

Zakres terytorialny ubezpieczenia obejmuje cały świat, z zastrzeżeniem postanowień określonych dla poszczególnych klauzul

Szanowni Państwo

Przekazuję dla Rodziców uwagi o ofercie ubezpieczenia INDYWIDUALNEGO NNW DLA DZIECI I MŁODZIEŻY z Compensa TU S.A. VIG

W porównaniu do poprzedniego okresu nowe warunki zawierają następujące zmiany:

 • do wyboru mają Państwo trzy warianty z sumami ubezpieczenia dla uszczerbku na zdrowiu:
  • 30.000 zł. / za 47 zł. rocznie od osoby
  • 40.000 zł./ za 79 zł rocznie od osoby
  • 60.000 zł./ za 125 zł rocznie od osoby.

  Ochroną ubezpieczeniową w ramach Indywidualnej Klauzuli Szkolnej nie może zostać objęta osoba, która ukończyła 19 rok życia.

Główne zalety ubezpieczenia to:

 • w definicji nieszczęśliwego wypadku uwzględnia się także (+):
  1. zawał serca i udar mózgu,
  2. usiłowanie popełnienia lub popełnienie samobójstwa,
  3. utonięcie,
  4. atak epileptyczny,
  5. omdlenie;

 • w zakresie sport w pozaszkolnych klubach i sekcjach sportowych oraz sporty walki i obronne takie jak karate, judo, capoeira, jujitsu, takewondo, zapasy, kendo, kung-fu, tai chi, aikido, kursy samoobrony, signum polonicum, rekonstrukcja walk, bitew historycznych (+);
 • dodatkowe świadczenie za uszczerbek (+50%) na skutek ataku terrorystycznego/rozruchów na terenie UE (+);
 • jednorazowe świadczenie za pobyt w szpitalu na skutek wypadku płatne pod warunkiem 14 dniowego pobytu;
 • świadczenie zwrotu kosztów poszukiwania do 5.000 zł. w przypadku zaginięcia dziecka (+);
 • wysokie limity na koszty leczenia, rehabilitacji i zakupu środków pomocniczych po wypadku (+);
 • w każdym wariancie dodano świadczenie za pobyt w szpitalu na skutek choroby (+), płatne od 1-go dnia pod warunkiem 5 dniowego pobytu (-);
 • świadczenie za pogryzienie przez psa, kota, użądlenia 200 pln – wystarczy, że Ubezpieczony skorzystał z pomocy leczenia ambulatoryjnego (+);
 • w definicji kosztów leczenia uwzględnione także leki przepisane przez lekarza w związku z wypadkiem (+);
 • świadczenie za śmierć w wypadku rodzica/opiekuna prawnego w wysokości 10.000 zł (+);
 • limit dla świadczenia zwrotu kosztów korepetycji niezbędnych w następstwie nieszczęśliwego wypadku, nie więcej niż 400 zł w okresie ubezpieczenia (+);
 • pomoc psychologiczna związana ze skutkami wypadku do 400 zł. (+);
 • usługa Compensa iMe – pomoc informatyczna (2 zgłoszenia w okresie polisy) w przypadku awarii komputera, laptopa, tabletu ubezpieczonego (+);

Ubezpieczenie zawierane jest w formie imiennej a przystąpienia do ubezpieczenia następuje poprzez dokonaną przez Rodzica/Opiekuna prawnego rejestrację i płatność on-line przez Internet.

Dla zainteresowanych Rodziców możliwość dokupienia wyższej sumy ubezpieczenia NNW.

Wysokie zniżki od 30% na ubezpieczenia mieszkaniowe.


Compensa TU S.A. VIG – OFERTA INDYWIDUALNA dla DZIECI I MŁODZIEŻY
ZAKRES ŚWIADCZENIA Wariant A Wariant B Wariant C
Sumy/limity
Składka roczna za 1 osobę: 47,00 zł 79,00 zł 125,00 zł
Linki bezpośrednie ZAMÓW ONLINE
Użyte skróty: NW – nieszczęśliwy wypadek,; SU– suma ubezpieczenia.
Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku 15 000,00 zł 25 000,00 zł 35 000,00 zł
Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku 50 000 zł 70 000 zł 100 000 zł
Dodatkowe świadczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji lub aktów sabotażu i terroru 25 000 zł 35 000 zł 50 000 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW 30 000 zł 40 000 zł 60 000 zł
Dodatkowe świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek aktów sabotażu i terroru 15 000 zł 20 000 zł 30 000 zł
Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa lub kota, ukąszenia przez żmiję, użądlenia 200 zł
Jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia nieszczęśliwego wypadku w przypadku, gdy nie został orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu 150 zł
Zwrot kosztów korepetycji niezbędnych w następstwie nieszczęśliwego wypadku 400 zł
Zwrot kosztów pomocy psychologicznej po nieszczęśliwym wypadku 400 zł
Zwrot kosztów poszukiwania dziecka w przypadku zaginięcia 5 000 zł
Zwrot kosztów operacji plastycznej niezbędnej wskutek NW 4 000 zł 6 000 zł 10 000 zł
Zwrot kosztów leczenia 4 000 zł 6 000 zł 8 000 zł
Jednorazowe świadczenie z tytułu leczenia szpitalnego wskutek NW 1 000 zł 1 500 zł 3 000 zł
Jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania Ubezpieczonego 1 000 zł 2 000 zł 5 000 zł
Zwrot kosztów rehabilitacji 4 000 zł 6 000 zł 8 000 zł
Zwrot kosztów wypożyczenia lub nabycia środków specjalnych lub uszkodzenia sprzętu medycznego 4 000 zł
(uszkodzenie sprzętu medycznego max. 500 zł)
6 000 zł
(uszkodzenie sprzętu medycznego max. 500 zł)
8 000 zł
(uszkodzenie sprzętu medycznego max. 500 zł)
Dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby 35 zł / dzień
(max. 500 zł)
Jednorazowe świadczenie na wypadek śmierci prawnego opiekuna Ubezpieczonego wskutek NW 10 000 zł
Bezpieczne dziecko w sieci 2 zgłoszenia
(w okresie ubezpieczenia)

Pełne informacje w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia IV typ 184 zatwierdzonych przez Zarząd Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group uchwałą nr 31/03/2019 z dnia 25 marca 2019 roku do pobrania oraz w Klauzuli Szkolnej, która została zatwierdzona przez Zarząd Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group uchwałą Nr 20/06/2019 z dnia 17.06.2019 roku i ma zastosowanie do umów zawieranych od dnia 30.07.2019 roku.

Dla zainteresowanych Rodziców możliwość dokupienia wyższej sumy ubezpieczenia NNW. Wysokie zniżki od 30% na ubezpieczenia mieszkaniowe.

Compensa EDU NNW Zgloszenie_roszczenia

Roszczenie można zgłosić na cztery sposoby:

 1. Przez Internet: www.compensa.plzakładka „Zgłoś szkodę on-line” – dalej : Szkoda na osobie – Szkoda NNW z polisy majątkowej
 2. Poprzez wysłanie skanu zgłoszenia roszczenia wraz z kopią dokumentów medycznych związanych z wypadkiem na adresdokumenty@compensa.pl
 3. Za pośrednictwem POCZTY wysyłając wniosek i dokumenty listem poleconym na adres:
  Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
  Vienna Insurance Group
  Aleje Jerozolimskie 162 
  02-342 Warszawa
 4. Korzystając z INFOLINII801 120 000 lub 22 501 61 00 (czynnej codziennie w godzinach od 6:00 – do 22:00).

W przypadku jakichkolwiek pytań jestem do Państwa dyspozycji

i bardzo proszę o kontakt:

Pośrednictwo Ubezpieczeniowo-Finansowe
Arkadiusz Kamiński
tel. (+48) 694 49 49 53 e-mail: biuro@ubezpieczenia-gda.pl
Ul. Jagiellońska 30C/9, 80-367 Gdańsk.

Zainteresowanych proszę o kontakt telefoniczny, mailowy
lub poprzez formularz kontaktowy na mojej stronie.