Compensa TU S.A. VIG – Ubezpieczenia SZKOLNE dla DZIECI I MŁODZIEŻY - Ubezpieczenia

Arkadiusz Kamiński — Pośrednictwo Ubezpieczeniowo–Finansowe
Przejdź do treści

Compensa TU S.A. VIG – Ubezpieczenia SZKOLNE dla DZIECI I MŁODZIEŻY

Ubezpieczenia > oferty > Compensa
Compensa TU S.A. VIG
OFERTA INDYWIDUALNA dla DZIECI I MŁODZIEŻY
ZAKRES ŚWIADCZENIA Wariant A Wariant B * Wariant C *
Sumy/limity
Składka roczna za 1 osobę: 73,00 zł 100,00 zł 171,00 zł
Linki bezpośrednie ZAMÓW ONLINE
Użyte skróty: NW – nieszczęśliwy wypadek; SU – suma ubezpieczenia; trwały uszczerbek – trwałe uszkodzenia ciała lub zaburzenia ważnych funkcji, np. uszkodzenie żeber, nerek, rdzenia kręgowego czy kręgosłupa, zwichnięcia i złamania kończyn;
* - Jeżeli stopień (procent) trwałego uszczerbku na zdrowiu ustalony na podstawie tabeli uszczerbkowej wynosi do 10% włącznie, Compensa wypłaca 400 zł za każdy procent orzeczonego uszczerbku na zdrowiu.
Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku 30 000,00 zł 40 000,00 zł 100 000,00 zł
Dodatkowe świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek aktów sabotażu i terroru 15 000 zł 20 000 zł 50 000 zł
Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku 50 000 zł 70 000 zł 100 000 zł
Dodatkowe świadczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji lub aktów sabotażu i terroru 25 000 zł 35 000 zł 50 000 zł
Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa lub kota, ukąszenia przez żmiję, użądlenia 200 zł
Jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, w przypadku gdy nie został orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu 150 zł
Zwrot kosztów korepetycji niezbędnych w następstwie nieszczęśliwego wypadku 500 zł
Zwrot kosztów pomocy psychologicznej po nieszczęśliwym wypadku 500 zł
Zwrot kosztów pomocy psychologicznej udzielonej opiekunowi prawnemu w związku ze śmiercią Ubezpieczonego dziecka na skutek nieszczęśliwego wypadku 200 zł
Zwrot kosztów operacji plastycznej niezbędnej wskutek nieszczęśliwego wypadku 10 000 zł
Zwrot kosztów leczenia 4 000 zł 6 000 zł 8 000 zł
Jednorazowe świadczenie z tytułu leczenia szpitalnego wskutek nieszczęśliwego wypadku 1 000 zł 1 500 zł 3 000 zł
Jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania Ubezpieczonego 5 000 zł
Zwrot kosztów rehabilitacji 4 000 zł 6 000 zł 8 000 zł
Zwrot kosztów wypożyczenia lub nabycia środków specjalnych lub uszkodzenia sprzętu medycznego 4 000 zł
(uszkodzenie sprzętu medycznego
limit 500 zł)
6 000 zł
(uszkodzenie sprzętu medycznego
limit 500 zł)
8 000 zł
(uszkodzenie sprzętu medycznego
limit 500 zł)
Dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby 35 zł / dzień
(limit 2 000 zł)
Jednorazowe świadczenie w przypadku śmierci prawnego opiekuna Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku 3 000 zł 5 000 zł 10 000 zł
„Dziecko w sieci” – pomoc informatyczna pomoc informatyczna – 4 zgłoszenia w okresie ubezpieczenia
pomoc prawna – 2 zgłoszenia w okresie ubezpieczenia
pomoc psychologiczna – 2 zgłoszenia w okresie ubezpieczenia
Pomoc udzielana opiekunom prawnym w przypadku uprowadzenia lub zaginięcia ubezpieczonego dziecka 1 telefon
(w okresie ubezpieczenia)
Zwrot kosztów poszukiwania dziecka w przypadku zaginięcia 5 000 zł
Arkadiusz Kamiński
Pośrednictwo
Ubezpieczeniowo-Finansowe
tel.:  (+48) 694-49-49-53 
Ul. Jagiellońska 30C/9, 80-367 Gdańsk.
Wróć do spisu treści