Compensa TU S.A. VIG - Ubezpieczenia

Arkadiusz Kamiński — Pośrednictwo Ubezpieczeniowo–Finansowe
Przejdź do treści

Compensa TU S.A. VIG

Ubezpieczenia > oferty > Compensa > Compensa Indywidualne
OFERTA INDYWIDUALNA
dla DZIECI I MŁODZIEŻY
Rozdział
w OWU
ZAKRES ŚWIADCZENIA Basic Midi Maxi
Sumy / limity
Składka roczna za 1 osobę: 89,00 zł 149,00 zł 209,00 zł
Linki bezpośrednie
Użyte skróty: NW – nieszczęśliwy wypadek,SU- suma ubezpieczenia.
II Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku 40 000,00 zł 50 000,00 zł 100 000,00 zł
III uszkodzenie ciała wskuek aktu terroru 60 000 zł 75 000 zł 50 000 zł
IV Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku 50 000 zł 70 000 zł 100 000 zł
V śmierć w środku lokomocji lub wskutek aktu terroru 70 000 zł 100 000 zł 150 000 zł
VI śmierć na terenie placówki oświatowej 70 000 zł 150 000 zł 250 000 zł
VII Jednorazowe świadczenie: pogryzienie, ukąszenie lub użądlenie, zdiagnozowanie boreliozy 200 zł
VIII Nieszczęsliwy wypadek bez trwałego uszczerbku 200 zł
IX Koszty operacji plastycznych 10 000 zł 12 000 zł 15 000 zł
X Koszty korepetycji 700 zł
XI Koszty poszukiwania dziecka 5 000 zł 7 000 zł 10 000 zł
XII Psycholog dla ubezpieczonego dziecka 500 zł
XIII Psycholog dla opiekuna prawnego 200 zł
XIV Koszty leczenia 3 000 zł 6 000 zł
XV Pobyt w szpitalu po nieszcześliwym wypadku 20 zł./dzień
(limit 800 zł.)
50 zł./dzień
(limit 2 000 zł.)
100 zł./dzień
(limit 4 000 zł.)
XVII Poważne zachorowanie 5 000 zł
XIX Koszty rehabilitacji 1 000 zł 3 000 zł 4 000 zł
XX Koszty środków specjalnych 4 000 zł 6 000 zł 8 000 zł
XXII Śmierć opiekuna prawnego 1 000 zł 3 000 zł 5 000 zł
XXIII Pobyt w szpitalu na skutek choroby 20 zł./dzień
(limit 1 200 zł)
40 zł./dzień
(limit 2 400 zł)
50 zł./dzień
(limit 3 000 zł)
Pobytu Ubezpieczonego w szpitalu psychiatrycznym lub oddziale szpitalnym psychiatrycznym* 1000 zł. (*za minimim 30 dni pobytu)
zwrot kosztów zakwaterowania poniesionych przez opiekuna prawnego w związku z pobytem Ubezpieczonego w szpitalu do 500 zł.
XXIV Zwrot kosztów wycieczki 100 zł 500 zł
XXVI „Dziecko w sieci” – pomoc informatyczna pomoc informatyczna
4 zgłoszenia w okresie ubezpieczenia
pomoc prawna
2 zgłoszenia w okresie ubezpieczenia
pomoc psychologiczna
2 zgłoszenia w okresie ubezpieczenia
składka roczna od osoby 69 zł 129 zł 189 zł
XXV OC w życiu prywatnym
opcja dla ubezpieczonych powyżej 13 r. życia
35 000 zł.
czynności życia prywatnego rozumianych jako czynności związane z życiem prywatnym lub odbywanie praktyk zawodowych lub stażu zawodowego (praktycznej nauki zawodu), jak również praca w charakterze wolontariusza. 20 zł.
Arkadiusz Kamiński
Pośrednictwo Ubezpieczeniowo-Finansowe
tel.: (+48) 694-49-49-53
Ul. Jagiellońska 30C/9, 80-367 Gdańsk.
Wróć do spisu treści