EDU PLUS – PROMOCYJNY PROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ
dla DZIECI, UCZNIÓW, MŁODZIEŻY
rok szkolny 2018/2019

Na podstawie OWU EDU PLUS zatwierdzonych uchwałą nr uchwałą nr nr 02/23/01/2018 Zarządu InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z dnia 23 stycznia 2018 roku.

Ubezpieczający – Stowarzyszenie ProEdu
data rejestracji: 22-09-2017 r. KRS:0000695905, NIP: 7010717967, REGON: 368332091

KORZYŚCI DLA UBEZPIECZONYCH DZIECI

1. Ochrona ubezpieczeniowa w ciągu całego roku, w tym wakacji, ferii (365 dni w roku, przez 24 godz. na dobę) na całym świecie.
2. * W ramach wyższej składki InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group udziela również ochrony osobom wyczynowo uprawiającym sport, tj. biorącym udział w:
a) treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub szkoleniowych w ramach pozaszkolnych klubów, związków i organizacji sportowych,
b) treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub szkoleniowych w ramach szkolnych (uczniowskich) klubów sportowych,
c) podczas zajęć wychowania fizycznego odbywających się w ramach obowiązującego planu lekcji w klasach/szkołach sportowych.
Składka ulega wówczas podwyższeniu, co ilustruje przedostatni wiersz w tabeli.

Bez zwyżki składki InterRisk S.A. Vienna Insurance Group udziela ochrony osobom:
a) uprawiającym sport podczas zajęć wychowania fizycznego odbywających się w ramach obowiązującego planu lekcji, za wyjątkiem sytuacji, gdy Ubezpieczony jest uczniem klasy lub szkoły sportowej,
b) biorącym udział w zawodach wewnątrzszkolnych lub międzyszkolnych, za wyjątkiem sytuacji, gdy Ubezpieczony jest uczniem klasy/szkoły sportowej lub uczestniczy w w/w zawodach jako przedstawiciel szkolnego (uczniowskiego) klubu sportowego,
c) rekreacyjnie uprawiającym sport.

KORZYŚCI DLA RODZICÓW

1. Możliwość objęcia programem zniżek w innych typach ubezpieczeń majątkowych: do 30% w polisach mieszkaniowych, 10% w ubezpieczeniach zdrowotnych, 5% w komunikacyjnych.
2. Uproszczona, nieuciążliwa procedura wypłaty świadczeń.

OPCJA PODSTAWOWA

Wchodząc na stronę https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline
w celu zakupu wystarczy podać numer oferty
9877u uytuw 57q5r
Wysokość świadczenia
Rodzaj świadczenia WARIANT I
SU 30.000 zł
WARIANT II
SU 40.000 zł
WARIANT III
SU 50.000 zł
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego (suma wypłat) 45.000 zł 55.000 zł 65.000 zł
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku, w tym zawału serca i udaru mózgu 30.000 zł 40.000 zł 50.000 zł
100 % uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku 30.000 zł 40.000 zł 50.000 zł
Za każdy 1 % uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku 300 zł 400 zł 500 zł
Zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych, będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych do 9.000 do 12.000 zł do 15.000 zł
Zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych do 9.000 do 12.000 zł do 15.000 zł
Z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku padaczki – jednorazowe świadczenie 300 zł 400 zł 500 zł
Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy
– jednorazowe świadczenie
3.000 zł 4.000 zł 5.000 zł
Wstrząśnienie mózgu Ubezpieczonego na skutek wypadku 300 zł 400 zł 500 zł
Oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku do 5.000 zł do 5.000 zł do 5.000 zł
Odmrożenia do 5.000 zł do 5.000 zł do 5.000 zł
Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku wypadku do 500 zł do 500 zł do 500 zł
Śmierć rodzica Ubezpieczonego w NNW – jednorazowe świadczenie 3.000 zł 4.000 zł 5.000 zł
Pogryzienie przez psa – za sam fakt pogryzienia – oraz inne zwierzęta pokąsanie, ukąszenia/użądlenia (przy minim. 2 dniach w szpitalu) 300 zł 400 zł 500 zł
Z tytułu trwałego inwalidztwa częściowego w zależności od rodzaju
(wg Tabeli nr 4 w OWU)
do 30.000 zł do 40.000 zł do 50.000 zł
Z tytułu złamań kości, zwichnięć lub skręceń stawów w ramach wypłaty za procent uszczerbku w ramach wypłaty za procent uszczerbku w ramach wypłaty za procent uszczerbku
Z tytułu nagłego zatrucia gazami, substancjami i produktami chemicznymi, bądź
z tytułu porażenia prądem lub piorunem
w ramach wypłaty za procent uszczerbku w ramach wypłaty za procent uszczerbku w ramach wypłaty za procent uszczerbku
Koszty operacji plastycznych w wyniku nieszczęśliwego wypadku do 700 zł do 700 zł do 700 zł
Operacje Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku do 5.000 zł do 5.000 zł do 5.000 zł
Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku (świadczenie od drugiego dnia pobytu w szpitalu, przy minimum 3-dniowym pobycie; maksymalnie do 90 dni ) 70 zł / za dzień 70 zł / za dzień 70 zł / za dzień
Pobyt w szpitalu w wyniku choroby
(świadczenie od trzeciego dnia pobytu w szpitalu, maksymalnie do 60 dni)
70 zł / za dzień 70 zł / za dzień 70 zł / za dzień
Koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku (RP) wraz z lekami, podlimit na rehabilitację 500 zł. do 2.700 zł do 2.700 zł do 2.700 zł
Uciążliwe leczenie w wyniku nieszczęśliwego wypadku 200 zł 200 zł 200 zł
ASSISTANCE – tel. 24h: 22 212 20 12 do 5.000 zł do 5.000 zł do 5.000 zł
SKŁADKA ROCZNA dla zawodników klubów sportowych 123,00 155,00 188,00
Składka roczna bez zwyżki za sport pozaszkolny w klubach i sekcjach 92,00 116,00 144,50

Wchodząc na stronę: https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline
wystarczy podać nr oferty z wybranego wariantu i dokonać zakupu.

OPCJA PODSTAWOWA

Wchodząc na stronę https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline
w celu zakupu wystarczy podać numer oferty
56t9s jejc8 al6ct
Wysokość świadczenia
Rodzaj świadczenia WARIANT IV
SU 15.000 zł
WARIANT V
SU 20.000 zł
WARIANT VI
SU 25.000 zł
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego (suma wypłat) 30.000 zł 35.000 zł 40.000 zł
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku, w tym zawału serca i udaru mózgu 15.000 zł 20.000 zł 25.000 zł
100 % uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku 15.000 zł 20.000 zł 25.000 zł
Za każdy 1 % uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku 150 zł 200 zł 250 zł
Zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych, będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych do 4.500 zł do 6.000 zł do 7.500 zł
Zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych do 4.500 zł do 6.000 zł do 7.500 zł
Z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku padaczki – jednorazowe świadczenie 150 zł 200 zł 250 zł
Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy – jednorazowe świadczenie 1.500 zł 2.000 zł 2.500 zł
Wstrząśnienie mózgu Ubezpieczonego na skutek wypadku 150 zł 200 zł 250 zł
Oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku do 5.000 zł do 5.000 zł do 5.000 zł
Odmrożenia do 5.000 zł do 5.000 zł do 5.000 zł
Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku wypadku do 500 zł do 500 zł do 500 zł
Śmierć rodzica Ubezpieczonego w NNW – jednorazowe świadczenie 1.500 zł 2.000 zł 2.500 zł
Pogryzienie przez psa – za sam fakt pogryzienia – oraz inne zwierzęta: pokąsanie, ukąszenia/użądlenia (przy minimum 2 dniach w szpitalu) 150 zł 200 zł 250 zł
Z tytułu trwałego inwalidztwa częściowego w zależności od rodzaju
(wg Tabeli nr 4 w OWU)
do 15.000 zł do 20.000 zł do 25.000 zł
Z tytułu złamań kości, zwichnięć lub skręceń stawów w ramach wypłaty za procent uszczerbku w ramach wypłaty za procent uszczerbku w ramach wypłaty za procent uszczerbku
Z tytułu nagłego zatrucia gazami, substancjami i produktami chemicznymi, bądź
z tytułu porażenia prądem lub piorunem
w ramach wypłaty za procent uszczerbku w ramach wypłaty za procent uszczerbku w ramach wypłaty za procent uszczerbku
Operacje Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku do 5.000 zł do 5.000 zł do 5.000 zł
Koszty operacji plastycznych w wyniku nieszczęśliwego wypadku do 700 zł do 700 zł 700 zł
Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku (świadczenie od drugiego dnia pobytu w szpitalu, przy minimum3-dniowym pobycie, maksymalnie do 90 dni ) 70 zł / za dzień 70 zł / za dzień 70 zł / za dzień
Pobyt w szpitalu w wyniku choroby
(świadczenie od trzeciego dnia pobytu w szpitalu, maksymalnie do 60 dni)
70 zł / za dzień 70 zł / za dzień 70 zł / za dzień
Koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku (na trenie RP) wraz z lekami, podlimit na rehabilitację 500 zł do 2.700 zł do 2.700 zł do 2.700 zł
Uciążliwe leczenie w wyniku nieszczęśliwego wypadku 200 zł 200 zł 200 zł
ASSISTANCE tel. 24h: 22 212 20 12 do 5.000 zł do 5.000 zł do 5.000 zł
SKŁADKA ROCZNA dla zawodników klubów sportowych 75,00 91,00 107,00
Składka roczna bez zwyżki za sport pozaszkolny w klubach i sekcjach 58,00 70,00 80,00

Wchodząc na stronę: https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline
wystarczy podać nr oferty z wybranego wariantu i dokonać zakupu.

Najważniejsze informacje

Nieszczęśliwy wypadek – nagłe zdarzenie mające miejsce w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej wywołane przyczyną zewnętrzną, na skutek której Ubezpieczony niezależnie od swej woli doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł. W rozumieniu niniejszych OWU za nieszczęśliwy wypadek uważa się również zawał serca lub udar mózgu, za wyjątkiem ubezpieczenia na wypadek śmierci rodzica Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

Uszczerbek na zdrowiu – naruszenie sprawności organizmu powstałe w następstwie nieszczęśliwego wypadku, polegające na trwałym, nierokującym poprawy w świetle aktualnego stanu wiedzy medycznej, uszkodzeniu danego organu, narządu lub układu.

Koszty leczenia – związane z nieszczęśliwym wypadkiem poniesione na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, niezbędne z medycznego punktu widzenia i udokumentowane koszty z tytułu: wizyt lekarskich, zabiegów ambulatoryjnych, za wyjątkiem rehabilitacji, badań zleconych przez lekarza prowadzącego leczenie, pobytu w szpitalu, operacji, za wyjątkiem operacji plastycznych, zakupu środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza, zakupu leków przepisanych przez lekarza. Zwrot kosztów leczenia odbywa się tylko na podstawie oryginałów rachunków / faktur wystawionym imiennie na Ubezpieczonego (dziecko/ucznia).

Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku – świadczenie za każdy następny dzień pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, począwszy od drugiego pobytu w szpitalu, przy minimum 3-dniowym pobycie, który miał miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku przysługuje maksymalnie za 90 dni pobytu Ubezpieczonego w szpitalu.

Pojazd – w rozumieniu OWU, na potrzeby ubezpieczenia śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego za pojazd uznaje się wyłącznie: samochód osobowy, samochód ciężarowy, autobus, pociąg, tramwaj, trolejbus, metro. Brak uprawnień do prowadzenia roweru nie jest ograniczeniem odpowiedzialności Interrisk. Natomiast Ubezpieczeni w wieku do 10 lat po drogach publicznych powinni poruszać się pod opieką osoby dorosłej.

W przypadku pogryzienia przez psa – świadczenie wypłacane pod warunkiem, że pogryzienie przez psa wymagało interwencji lekarskiej w placówce medycznej i co najmniej jednej wizyty kontrolnej.

Assistance EDU PLUS po nieszczęśliwym wypadku obejmuje działania z pomocą Centrum Assistance
tel. 24 h – (22) 212 20 12 następującą pomoc medyczną:
a) wizyta lekarza Centrum Assistance – organizacja i pokryje koszty dojazdu lekarza Centrum Assistance oraz jego honorarium za pierwszą wizytę w miejscu pobytu Ubezpieczonego;
b) organizacja wizyty u lekarza specjalisty – organizacja wizyty w terminie wskazanym przez Ubezpieczonego;
c) wizyta pielęgniarki – na zlecenie lekarza Centrum Assistance, zorganizuje i pokryje koszt dojazdu pielęgniarki oraz jej honorarium za wizytę w miejscu pobytu Ubezpieczonego;
d) dostawa leków – organizacja i pokryje koszt transportu leków przepisanych przez lekarza Centrum Assistance. Koszt leków ponosi Ubezpieczony;
e) opieka domowa po hospitalizacji – jeśli Ubezpieczony przebywał w szpitalu przez okres co najmniej 7 dni, Centrum Assistance, po uzyskaniu zalecenia lekarza prowadzącego leczenie zorganizuje i pokryje koszt opieki domowej po zakończeniu hospitalizacji, który łącznie nie może przekroczyć 96 godzin;
f) transport medyczny – zorganizuje i pokryje koszt transportu z miejsca pobytu Ubezpieczonego do placówki medycznej,
g) infolinia medyczna – zapewni Ubezpieczonemu możliwość rozmowy z lekarzem Centrum Assistance, który udzieli Ubezpieczonemu ustnej informacji co do dalszego postępowania;
h) indywidualne korepetycje – jeżeli Ubezpieczony uczeń lub student uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, w wyniku którego nie mógł uczęszczać na zajęcia lekcyjne nieprzerwanie przez okres co najmniej 7 dni, udokumentowane zaświadczeniem lekarskim Centrum Assistance zorganizuje i pokryje koszt indywidualnych korepetycji z wybranych przez Ubezpieczonego ucznia lub studenta przedmiotów wchodzących w zakres programowy realizowany w szkole lub uczelni maksymalnie do 10 godzin lekcyjnych w odniesieniu do jednego nieszczęśliwego wypadku.

W razie powstania zdarzenia, objętego ochroną ubezpieczeniową w ramach Assistance EDU PLUS, Ubezpieczający lub Ubezpieczony obowiązany jest telefonicznie skontaktować się z Centrum Assistance pod numerem telefonu czynnym 24h: (22) 212 20 12 i przekazać następujące informacje:
1) imię i nazwisko lub nazwę i adres Ubezpieczającego;
2) imię i nazwisko Ubezpieczonego;
3) adres zamieszkania Ubezpieczonego;
4) krótki opis zdarzenia i rodzaj koniecznej pomocy;
5) numer telefonu kontaktowego Ubezpieczonego.

Pełne informacje w na temat zakresu znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia EDU PLUS zatwierdzonych uchwałą nr 02/23/01/2018 Zarządu InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z dnia 23 stycznia 2018 roku do pobrania TUTAJ

Roszczenie można zgłosić na trzy sposoby:
1. Poprzez Internet: na stronie www.interrisk.pl wypełniając Internetowy Formularz Zgłoszenia Roszczenia poprzez ikonkę „Zgłoś Szkodę – następnie ikonka „Internetowe zgłoszenie szkody” – dalej jako przedmiot szkody zaznaczamy „szkoda na osobie” – zapoznanie się z klauzulą informacyjną – jako rodzaj zdarzenia zaznaczyć należy „nnw z ubezpieczenia szkolnego.

2. Wysyłając listem poleconym skompletowane dokumenty (wniosek o wypłatę roszczenia i kopie dokumentacji medycznej) bezpośrednio do Centrali Towarzystwa na adres:

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Vienna Insurance Group
ul. Noakowskiego 22
00-668 Warszawa
z dopiskiem „Roszczenie EDU”

3. Wysyłając skan dokumentów na adres mailowy: szkody@interrisk.pl
4. Korzystając z INFOLINII: (22)  212 20 12.

W przypadku jakichkolwiek pytań jestem do Państwa dyspozycji i bardzo proszę o kontakt:
Pośrednictwo Ubezpieczeniowo-Finansowe
Arkadiusz Kamiński
tel. (+48) 694 49 49 53 e-mail: biuro@ubezpieczenia-gda.pl

Zainteresowanych proszę o kontakt telefoniczny, mailowy
lub poprzez formularz kontaktowy na mojej stronie.