W swojej ofercie posiadam:

Ubezpieczenia NNW  dzieci, młodzieży szkolnej i akademickiej

 • dla wychowanków żłobków i przedszkoli
 • dla uczniów szkół podstawowych, zawodowych oraz szkół średnich
 • dla studentów
 • dla pracowników placówek oświatowych

Ubezpieczenia na życie, zdrowotne, majątkowe:

 • dla klientów indywidualnych, w tym IKE, IKZE, umowy emerytalne
 • „Bezpieczny na Drodze
 • dla grup pracowniczych, stowarzyszeń i innych
 • Pakiety ubezpieczeń komunikacyjnych: OC, AC, NNW, Assistance, ochrony prawnej.
 • Ubezpieczenie mieszkań i majątku
 • Ubezpieczenia OC dla lekarzy, pielęgniarek i innych zawodów medycznych.

Rozwiązania inwestycyjne – polisy w funduszami kapitałowymi

 • Programy oszczędnościowe – umowy rentowe, stypendialne

Terminale o kart płatniczych – współpraca jako Partner z Centrum Rozliczeń Elektronicznych

Polskie ePłatności  S.A. , szczegóły na stronie www.terminale-akceptacja-kart.com.pl

Usługi bankowe, takie jak:

 • Kredyty hipoteczne
 • Leasing
 • Konta bankowe ROR
 • Konta dla przedsiębiorstw