EDU PLUS – PROMOCYJNY PROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ
dla DZIECI, UCZNIÓW, MŁODZIEŻY
rok szkolny 2019/2020

Na podstawie OWU EDU PLUS zatwierdzonych uchwałą nr uchwałą nr 05/07/05/2019 Zarządu InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z dnia 07 maja 2019 roku.

Ubezpieczający – Stowarzyszenie ProEdu
data rejestracji: 22-09-2017 r. KRS:0000695905, NIP: 7010717967, REGON: 368332091

Odpowiedzialność od 01.09.2019 r do 31.08.2020 r.

KORZYŚCI DLA UBEZPIECZONYCH DZIECI

1. Ochrona ubezpieczeniowa w ciągu całego roku, w tym wakacji, ferii (365 dni w roku, przez 24 godz. na dobę) na całym świecie.
2. W ramach tej samej składki InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group udziela również ochrony osobom wyczynowo uprawiającym sport, w wieku do 20 roku życia, tj. biorącym udział w:
a) treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub szkoleniowych w ramach pozaszkolnych klubów, związków i organizacji sportowych,
b) treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub szkoleniowych w ramach szkolnych (uczniowskich) klubów sportowych,
c) podczas zajęć wychowania fizycznego odbywających się w ramach obowiązującego planu lekcji w klasach/szkołach sportowych.

Bez zwyżki składki InterRisk S.A. Vienna Insurance Group udziela ochrony osobom:
a) uprawiającym sport podczas zajęć wychowania fizycznego odbywających się w ramach obowiązującego planu lekcji, za wyjątkiem sytuacji, gdy Ubezpieczony jest uczniem klasy lub szkoły sportowej,
b) biorącym udział w zawodach wewnątrzszkolnych lub międzyszkolnych, za wyjątkiem sytuacji, gdy Ubezpieczony jest uczniem klasy/szkoły sportowej lub uczestniczy w w/w zawodach jako przedstawiciel szkolnego (uczniowskiego) klubu sportowego,
c) rekreacyjnie uprawiającym sport.

KORZYŚCI DLA RODZICÓW

1. Możliwość objęcia programem zniżek w innych typach ubezpieczeń majątkowych: do 30% w polisach mieszkaniowych, 10% w ubezpieczeniach zdrowotnych, 5% w komunikacyjnych.
2. Uproszczona, nieuciążliwa procedura wypłaty świadczeń.

OPCJA PODSTAWOWA

Wchodząc na stronę https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline
w celu zakupu wystarczy podać numer oferty

Numer oferty k9kdk k54tw h3haz
SUMY UBEZPIECZENIA WARIANT I
SU 15.000 zł
WARIANT II
SU 20.000 zł
WARIANT III
SU 25.000 zł
Opis świadczeń Wysokość świadczenia
Za 100 % uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku 15.000 zł 20.000 zł 25.000 zł
Za każdy 1 % uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku 150 zł 200 zł 250 zł
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW, w tym również zawał serca i udar mózgu 15.000 zł 20.000 zł 25.000 zł
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW na terenie placówki oświatowej 7.500 zł 10.000 zł 12.500 zł
Zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych, wydanych na zlecenie do 4.500 do 6.000 zł do 7.500 zł
Zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych do 4.500 do 6.000 zł do 7.500 zł
Z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku padaczki – świadczenie jednorazowe 150 zł 200 zł 250 zł
Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy
– jednorazowe świadczenie
1.500 zł 2.000 zł 2.500 zł
Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego w wyniku NW – świadczenie jednorazowe 1.500 zł 2.000 zł 250 zł
Pogryzienie przez psa – za sam fakt pogryzienia – oraz inne zwierzęta pokąsanie, ukąszenia/użądlenia (przy minim. 2 dniach w szpitalu) 300 zł 400 zł 500 zł
Wstrząśnienie mózgu Ubezpieczonego w wyniku NW  150 zł 200 zł 250 zł
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego – świadczenie dodatkowe 5.000 zł 5.000 zł 5.000 zł
Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku (świadczenie od drugiego dnia pobytu w szpitalu, przy minimum 3-dniowym pobycie, maksymalnie do 90 dni) 50 zł/dzień 50 zł/dzień 50 zł/dzień
Pobyt w szpitalu w wyniku choroby
(świadczenie od trzeciego dnia pobytu w szpitalu, maksymalnie do 60 dni)
50 zł/dzień 50 zł/dzień 50 zł/dzień
Poważne choroby -zachorowania: nowotwór złośliwy, paraliż, niewydolność nerek, transplantacja głównych narządów, poliomyelitis, utrata mowy, utrata słuchu, utrata wzroku, anemia aplastyczna, stwardnienie rozsiane, cukrzyca typu I, niewydolność serca, choroba autoimmunologiczna, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych 2.000 zł 2.000 zł. 2.000 zł
Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego bąblowicy, boreliozy, toksoplazmozy, zapalenia opon mózgowych, wścieklizny, jednorazowe świadczenie 750 zł 1.000 zł 1.250 zł
Z tytułu złamań kości, zwichnięć lub skręceń stawów w ramach wypłaty za procent uszczerbku w ramach wypłaty za procent uszczerbku w ramach wypłaty za procent uszczerbku
Z tytułu nagłego zatrucia gazami, substancjami i produktami chemicznymi, bądź
z tytułu porażenia prądem lub piorunem
w ramach wypłaty za procent uszczerbku w ramach wypłaty za procent uszczerbku w ramach wypłaty za procent uszczerbku
Koszty operacji plastycznych w wyniku nieszczęśliwego wypadku do 1000 zł do 1.000 zł do 1.000 zł
Koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku (RP), podlimit na rehabilitację 500 zł. do 3.000 zł do 3.000 zł do 3.000 zł
Czasowa niezdolność Ubezpieczonego do nauki i/lub pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku 5 zł za dzień 5 zł za dzień 5 zł za dzień
Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego wypadku do 500 zł do 500 zł do 500 zł
Uciążliwe leczenie w wyniku nieszczęśliwego wypadku 100 zł 100 zł 100 zł
Zwrot kosztów zakupu leków po wypadku 500 zł 500 zł 500 zł
ASSISTANCE EDU Plus – tel. 24h: 22 212 20 12 do 5.000 zł do 5.000 zł do 5.000 zł
SKŁADKA ROCZNA od osoby 36,00 46,00 55,00

 

OPCJA PODSTAWOWA

Numer oferty ex973 vtewn w8ufm
SUMY UBEZPIECZENIA WARIANT IV
SU 30.000 zł
WARIANT V
SU 45.000 zł
WARIANT VI
SU 50.000 zł
Opis świadczeń Wysokość świadczenia
Za 100 % uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku 30.000 zł 45.000 zł 50.000 zł
Za każdy 1 % uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku 300 zł 400 zł 500 zł
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW, w tym również zawał serca i udar mózgu 30.000 zł 45.000 zł 50.000 zł
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW na terenie placówki oświatowej 15.000 zł 22.500 zł 25.000 zł
Zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych, będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych do 9.000 zł do 13.500 zł do 15.000 zł
Zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych do 9.000 zł do 13.500 zł do  15.000 zł
Z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku padaczki – jednorazowe świadczenie 300 zł 450 zł 500 zł
Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy – jednorazowe świadczenie 3.000 zł 4.500 zł 5.000 zł
Śmierć rodzica Ubezpieczonego w NNW – jednorazowe świadczenie 3.000 zł 4.500 zł 5.000 zł
Pogryzienie przez psa – za sam fakt pogryzienia – oraz inne zwierzęta: pokąsanie, ukąszenia/użądlenia (przy minimum 2 dniach w szpitalu) 600 zł 900 zł 1.000 zł
Wstrząśnienie mózgu Ubezpieczonego w wyniku NW 300 zł 450 zł 500 zł
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego – świadczenie dodatkowe 5.000 zł 5.000 zł 5.000 zł
Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku (świadczenie od drugiego dnia pobytu w szpitalu, przy minimum 3-dniowym pobycie, maksymalnie do 90 dni) 50 zł/dzień 50 zł/dzień 50 zł/dzień
Pobyt w szpitalu w wyniku choroby
(świadczenie od trzeciego dnia pobytu w szpitalu, maksymalnie do 60 dni)
50 zł/dzień 50 zł/dzień 50 zł/dzień
Poważne choroby -zachorowania: nowotwór złośliwy, paraliż, niewydolność nerek, transplantacja głównych narządów, poliomyelitis, utrata mowy, utrata słuchu, utrata wzroku, anemia aplastyczna, stwardnienie rozsiane, cukrzyca typu I, niewydolność serca, choroba autoimmunologiczna, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych 2.000 zł 2.000 zł 2.000 zł
Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego bąblowicy, boreliozy, toksoplazmozy, zapalenia opon mózgowych, wścieklizny, jednorazowe świadczenie 1.500 zł 2.250 zł 2.500 zł
Z tytułu złamań kości, zwichnięć lub skręceń stawów w ramach wypłaty za procent uszczerbku w ramach wypłaty za procent uszczerbku w ramach wypłaty za procent uszczerbku
Z tytułu nagłego zatrucia gazami, substancjami i produktami chemicznymi, bądź
z tytułu porażenia prądem lub piorunem
w ramach wypłaty za procent uszczerbku w ramach wypłaty za procent uszczerbku w ramach wypłaty za procent uszczerbku
Koszty operacji plastycznych w wyniku nieszczęśliwego wypadku do 1.000 zł do 1.000 zł do 1.000 zł
Koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku (na trenie RP), podlimit na rehabilitację 500 zł do 3.000 zł do 3.000 zł do 3.000 zł
Czasowa niezdolność Ubezpieczonego do nauki i/lub pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku 5 zł za dzień 5 zł za dzień 5 zł za dzień
Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego wypadku 500 zł 500 zł 500 zł
Uciążliwe leczenie w wyniku nieszczęśliwego wypadku 100 zł 100 zł 100 zł
Zwrot kosztów zakupu leków po wypadku 500 zł 500 zł 500 zł
ASSISTANCE EDU Plus tel. 24h: 22 212 20 12 do 5.000 zł do 5.000 zł do 5.000 zł
SKŁADKA ROCZNA od osoby 64,00 91,00 101,00

Wchodząc na stronę: https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline
wystarczy podać nr oferty z wybranego wariantu i dokonać zakupu.

Najważniejsze informacje

Nieszczęśliwy wypadek – nagłe zdarzenie mające miejsce w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej wywołane przyczyną zewnętrzną, na skutek której Ubezpieczony niezależnie od swej woli doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł. W rozumieniu niniejszych OWU za nieszczęśliwy wypadek uważa się również zawał serca lub udar mózgu, za wyjątkiem ubezpieczenia na wypadek śmierci rodzica Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

Uszczerbek na zdrowiu – naruszenie sprawności organizmu powstałe w następstwie nieszczęśliwego wypadku, polegające na trwałym, nierokującym poprawy w świetle aktualnego stanu wiedzy medycznej, uszkodzeniu danego organu, narządu lub układu.

Koszty leczenia – związane z nieszczęśliwym wypadkiem poniesione na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, niezbędne z medycznego punktu widzenia i udokumentowane koszty z tytułu: wizyt lekarskich, zabiegów ambulatoryjnych, badań zleconych przez lekarza prowadzącego leczenie, pobytu w szpitalu, operacji, za wyjątkiem operacji plastycznych, zakupu środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza, rehabilitacji zleconej przez lekarza prowadzącego leczenie. Zwrot kosztów leczenia odbywa się tylko na podstawie oryginałów rachunków / faktur wystawionym imiennie na Ubezpieczonego (dziecko/ucznia).

Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku – świadczenie za każdy następny dzień pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, począwszy od drugiego pobytu w szpitalu, przy minimum 3-dniowym pobycie, który miał miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku przysługuje maksymalnie za 90 dni pobytu Ubezpieczonego w szpitalu.

Pojazd – w rozumieniu OWU, na potrzeby ubezpieczenia śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego za pojazd uznaje się wyłącznie: samochód osobowy, samochód ciężarowy, autobus, pociąg, tramwaj, trolejbus, metro, samolot pasażerski licencjonowanych linii lotniczych, pasażerskie jednostki wodne – promy, statki morskie.

Brak uprawnień do prowadzenia roweru nie jest ograniczeniem odpowiedzialności InterRisk. Natomiast Ubezpieczeni w wieku do 10 lat po drogach publicznych powinni poruszać się pod opieką osoby dorosłej.

W przypadku pogryzienia przez psa – świadczenie wypłacane pod warunkiem, że pogryzienie przez psa wymagało interwencji lekarskiej w placówce medycznej i co najmniej jednej wizyty kontrolnej.

Assistance EDU PLUS po nieszczęśliwym wypadku obejmuje działania z pomocą Centrum Assistance
tel. 24 h – (22) 212 20 12 następującą pomoc medyczną:
a) wizyta lekarza Centrum Assistance – organizacja i pokryje koszty dojazdu lekarza Centrum Assistance oraz jego honorarium za pierwszą wizytę w miejscu pobytu Ubezpieczonego;
b) organizacja wizyty u lekarza specjalisty – organizacja wizyty w terminie wskazanym przez Ubezpieczonego;
c) wizyta pielęgniarki – na zlecenie lekarza Centrum Assistance, zorganizuje i pokryje koszt dojazdu pielęgniarki oraz jej honorarium za wizytę w miejscu pobytu Ubezpieczonego;
d) dostawa leków – organizacja i pokryje koszt transportu leków przepisanych przez lekarza Centrum Assistance. Koszt leków ponosi Ubezpieczony;
e) opieka domowa po hospitalizacji – jeśli Ubezpieczony przebywał w szpitalu przez okres co najmniej 7 dni, Centrum Assistance, po uzyskaniu zalecenia lekarza prowadzącego leczenie zorganizuje i pokryje koszt opieki domowej po zakończeniu hospitalizacji, który łącznie nie może przekroczyć 96 godzin; pomoc m.in obejmuje robienie zakupów, przygotowywanie posiłków, pomoc w utrzymaniu czystości;
f) transport medyczny – zorganizuje i pokryje koszt transportu z miejsca pobytu Ubezpieczonego do placówki medycznej,
g) infolinia medyczna – zapewni Ubezpieczonemu możliwość rozmowy z lekarzem Centrum Assistance, który udzieli Ubezpieczonemu ustnej informacji co do dalszego postępowania;
h) indywidualne korepetycje – jeżeli Ubezpieczony uczeń lub student uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, w wyniku którego nie mógł uczęszczać na zajęcia lekcyjne nieprzerwanie przez okres co najmniej 7 dni, udokumentowane zaświadczeniem lekarskim Centrum Assistance zorganizuje i pokryje koszt indywidualnych korepetycji z wybranych przez Ubezpieczonego ucznia lub studenta przedmiotów wchodzących w zakres programowy realizowany w szkole lub uczelni maksymalnie do 10 godzin lekcyjnych w odniesieniu do jednego nieszczęśliwego wypadku;

i) pomoc informatyczna – świadczona za pośrednictwem InterRisk Kontakt, obejmującą zorganizowanie i pokrycie kosztów udzielenia Ubezpieczonemu pomocy informatycznej, opartej o sieć serwisu informatycznego wskazanego przez InterRisk; ubezpieczony może wykorzystać 4 zgłoszenia w czasie trwania polisy na kilkanaście czynności lub usług specjalisty.

j) pomoc rehabilitacyja – jeżeli Ubezpieczony, będąc pracownikiem placówki oświatowej, za wyjątkiem uczniów i studentów, uległ wypadkowi, w wyniku którego utracił zdolność do wykonywania pracy trwającą nieprzerwanie o najmniej 7 dni, udokumentowaną zaświadczeniem lekarskim, Centrum Assistance InterRisk na zlecenie lekarza prowadzącego leczenie zorganizuje i pokryje koszt pracy rehabilitanta w miejscu pobytu Ubezpieczonego maksymalnie do 8 godzin rehabilitacji w doniesieniu do jednego nieszczęśliwego wypadku.

W razie powstania zdarzenia, objętego ochroną ubezpieczeniową w ramach Assistance EDU PLUS, Ubezpieczający lub Ubezpieczony obowiązany jest telefonicznie skontaktować się z Centrum Assistance pod numerem telefonu czynnym 24h: (22) 212 20 12 i przekazać następujące informacje:
1) imię i nazwisko lub nazwę i adres Ubezpieczającego;
2) imię i nazwisko Ubezpieczonego;
3) adres zamieszkania Ubezpieczonego;
4) krótki opis zdarzenia i rodzaj koniecznej pomocy;
5) numer telefonu kontaktowego Ubezpieczonego.

Pełne informacje w na temat zakresu znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia EDU PLUS zatwierdzonych uchwałą nr 07/05/05/2019 Zarządu InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z dnia 07 maja 2019 roku do pobrania TUTAJ

Roszczenie można zgłosić na trzy sposoby:
1. Poprzez Internet: na stronie www.interrisk.pl wypełniając Internetowy Formularz Zgłoszenia Roszczenia poprzez ikonkę „Zgłoś Szkodę – następnie ikonka „Internetowe zgłoszenie szkody” – dalej jako przedmiot szkody zaznaczamy „szkoda na osobie” – zapoznanie się z klauzulą informacyjną – jako rodzaj zdarzenia zaznaczyć należy „nnw z ubezpieczenia szkolnego”.

2. Wysyłając skan dokumentów na adres mailowy: szkody@interrisk.pl
3. Korzystając z INFOLINII: (22)  212 20 12.

4. Wysyłając listem poleconym skompletowane dokumenty (wniosek o wypłatę roszczenia i kopie dokumentacji medycznej, oryginały rachunków/faktur za koszty leczenia) bezpośrednio do Centrali Towarzystwa na adres:

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Vienna Insurance Group
ul. Noakowskiego 22
00-668 Warszawa
z dopiskiem „Roszczenie EDU”

W przypadku jakichkolwiek pytań jestem do Państwa dyspozycji

i bardzo proszę o kontakt:

Pośrednictwo Ubezpieczeniowo-Finansowe
Arkadiusz Kamiński
tel. (+48) 694 49 49 53 e-mail: biuro@ubezpieczenia-gda.pl

Zainteresowanych proszę o kontakt telefoniczny, mailowy
lub poprzez formularz kontaktowy na mojej stronie.