Compensa NNW SZKOLNE III – 184
OFERTA SPECJALNA – INDYWIDUALNA

Dotychczasowe warunki indywidualnego ubezpieczenia szkolnego NNW zawierają następujące propozycje:
– do wyboru są trzy warianty z sumami ubezpieczenia dla uszczerbku na zdrowiu:
wariant I suma ubezpieczenia 10.000 pln / za 43 zł.,
wariant II suma ubezpieczenia 15.000 pln / za 79 zł,
wariant III suma ubezpieczenia 30.000 pln / za 145 zł.

 • dodatkowe świadczenie za uszczerbek na zdrowiu (+50%) na skutek ataku terrorystycznego/rozruchów na terenie UE (+)
 • wysokie limity na koszty leczenia, rehabilitacji i zakupu środków pomocniczych oraz operacji plastycznej niezbędnej wskutek wypadku (+)
 • sport pozaszkolny w zakresie (+)
 • w definicji nieszczęśliwego wypadku także (+):
  1. zawał serca i udar mózgu,
  2. usiłowanie popełnienia lub popełnienie samobójstwa,
  3. utonięcie,
  4. atak epileptyczny,
  5. omdlenie;
 • dodano świadczenie za pobyt w szpitalu na skutek choroby (+), płatne od 1-go dnia pod warunkiem 5 dniowego pobytu, (-)
 • świadczenie za pogryzienie przez psa, kota, użądlenia 200 pln, o ile Ubezpieczony zmuszony był skorzystać z pomocy leczenia ambulatoryjnego,(+)
 • w definicji kosztów leczenia uwzględnione także leki przepisane przez lekarza w związku z wypadkiem,(+)
 • limit dla świadczenia zwrotu kosztów korepetycji niezbędnych w następstwie nieszczęśliwego wypadku, nie więcej niż 400 zł w okresie ubezpieczenia,(+)
 • usługa Compensa iMe – pomoc informatyczna (1 zdarzenie w okresie polisy) w przypadku awarii komputera, laptopa., tabletu ubezpieczonego.

Pełne informacje w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia III typ 184 zatwierdzonych przez Zarząd Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group uchwałą nr 12/04/2018
z dnia 13 kwietnia 2018 roku do pobrania TUTAJ

Roszczenie można zgłosić na cztery sposoby:

1. Przez Internet: www.compensa.pl – zakładka „Zgłoś szkodę line” – dalej : Szkoda na osobie – Szkoda NNW z polisy majątkowej …
2. Korzystając z INFOLINII – 801 120 000 lub 22 501 61 00 (czynnej codziennie  godzinach od 6:00 – do 22:00).

3. Poprzez wysłanie skanu zgłoszenia roszczenia wraz z kopią dokumentów medycznych związanych z wypadkiem na adres dokumenty@compensa.pl

4. Za pośrednictwem POCZTY wysyłając wniosek i dokumenty listem poleconym na adres:

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Vienna Insurance Group
Aleje Jerozolimskie 162
02-342 Warszawa

W przypadku jakichkolwiek pytań jestem do Państwa dyspozycji

i bardzo proszę o kontakt:

Pośrednictwo Ubezpieczeniowo-Finansowe
Arkadiusz Kamiński
tel. (+48) 694 49 49 53 e-mail: biuro@ubezpieczenia-gda.pl
Zainteresowanych proszę o kontakt telefoniczny, mailowy lub
poprzez formularz kontaktowy na mojej stronie.