“Bezpieczny na Drodze”

Chciałbym zaprosić Państwa do zapoznania się ze szczegółami propozycji ubezpieczenia „Bezpieczny na Drodze”, firmowanego przez „Polisa – Życie” TU S.A. VIG.
To bardzo dobry i niedrogi sposób na uzupełnienie zakresu indywidualnej polisy życiowej (albo grupowej w pracy) o ochronę finansową w związku z wypadkiem komunikacyjnym.
Proszę pomyśleć, często przecież jeździmy samochodem i korzystamy z innych środków komunikacji…

W 2017 roku odnotowano: 32 715 wypadków komunikacyjnych, 39 394 osób zostało rannych, 2810 to wypadki śmiertelne.

„Bezpieczny na Drodze” to uniwersalny program ubezpieczeniowy skierowany do wszystkich użytkowników ruchu drogowego. Na niezwykle dogodnych warunkach gwarantuje ochronę finansową na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń komunikacyjnych. W kompleksowy sposób zabezpiecza interesy Ubezpieczonego i jego bliskich.

Zakres ochrony Pakiet 1 Pakiet 2 Pakiet 3 Pakiet 4 Pakiet 5
Zgon Ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego. 200 000 zł 150 000 zł 100 000 zł 75 000 zł 50 000 zł
Zgon Ubezpieczonego 200 zł 150zł 100 zł 75 zł 50 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego – za 1% uszczerbku. 200 zł 150 zł 100 zł 75 zł 50 zł
Trwała całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy w wyniku wypadku komunikacyjnego – renta miesięczna płatna przez 10 lat 2 000 zł 1 500 zł 1 000 zł 750 zł 500 zł
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu spowodowany wypadkiem komunikacyjnym 200 zł 150 zł 100 zł 75 zł 50 zł
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu na OIOM spowodowany wypadkiem komunikacyjnym 200 zł 150 zł 100 zł 75 zł 50 zł
Składka roczna od osoby * 280 zł 210 zł 140 zł 105 zł 70 zł
Składka roczna dla kierowców samochodów ciężarowych ** 420 zł 315 zł 210 zł 157,50 zł 105 zł

*W przypadku ubezpieczenia jednocześnie na tych samych warunkach małżonków/partnerów prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, składka dla obu tych osób ulega obniżeniu o 25%.

**W przypadku jeśli ubezpieczony w ramach wykonywanych obowiązków zawodowych kieruje samochodem ciężarowym o ładowności powyżej 850 kg bądź autobusem poza obszarami zabudowanymi, łączna składka roczna jest podwyższona o 50% i dla podanych wariantów wynosi:
420 zł/315 zł/210 zł/157,50 zł/105 zł.

1) Ubezpieczenie zostało przygotowane z myślą o pieszych i kierowcach, również zawodowych. Polisa obejmuje także wypadki z udziałem rowerzystów.
2) Dzięki tej polisie możecie Państwo zapewnić sobie i swoim bliskim pomoc finansową w sytuacjach losowych związanych z podróżowaniem w życiu prywatnym oraz zawodowym.
3) Do ubezpieczenia może przystąpić osoba od 18 do 69 roku życia. Po złożeniu wniosku i opłaceniu składki będziecie Państwo chronieni od następnego dnia.
4) Odszkodowanie zostanie przelane bezpośrednio na konto w banku.
5) Wypłacone świadczenia z tytułu ubezpieczenia nie podlegają opodatkowaniu nie wymagają postępowania spadkowego i są wolne od zajęć komorniczych.

O ubezpieczeniu:

Umowa ma charakter terminowy, co oznacza, iż zawierana jest na czas określony nie krótszy niż 1 rok.

Wypadek komunikacyjny – rozumie się przez to szczególny przypadek nieszczęśliwego wypadku mający miejsce na drodze oraz następujący wyłącznie z udziałem pojazdu będącego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym: pojazdem samochodowym, ciągnikiem rolniczym, motorowerem, pojazdem wolnobieżnym lub rowerem.

W rozumieniu Ogólnych Warunków Ubezpieczenia pojęcie to obejmuje wypadki zaistniałe w czasie gdy Ubezpieczony był kierowcą lub pasażerem wyżej wskazanego pojazdu lub poruszał się jako pieszy i został uderzony przez taki pojazd będący w ruchu oraz wypadki zaistniałe podczas wsiadania i wysiadania z wyżej wskazanego pojazdu, którym przemieszczał się lub chciał się przemieścić Ubezpieczony.

Pobyt w szpitalu – jeżeli pobyt spowodowany był wypadkiem komunikacyjnym – świadczenie wypłacane jest za każdy dzień pobytu trwającego 4 lub więcej dni, a za pobyt na OIOM – za każdy dzień pobytu trwającego 1 lub więcej dni.

Poniżej materiały dotyczące ubezpieczenia od zdarzeń w wypadkach komunikacyjnych:
– ulotka z pakietami do wyboru (zniżka dla małżonków/partnerów, zwyżka dla kierowców samochodów ciężarowych o ładowności powyżej 850 kg);
Ogólne Warunki Ubezpieczenia oraz do strony www.polisa-zycie.pl (ważne: ograniczenie odpowiedzialności dla kierujących motocyklami i quadami);
– wartości świadczeń z ulotki są iloczynem sum ubezpieczenia wymienionych we wniosku zgodnie z OWU;

Do wystawienia indywidualnego certyfikatu potrzebne są dane: imię, nazwisko, adres, PESEL, nr dowodu osobistego, tel. kontaktowy lub mail.
– polecam każdorazowo wyznaczyć beneficjenta/ów czyli osobę/y uprawnione do odbioru świadczenia w przypadku śmierci Ubezpieczonego.

Pierwszą składkę za wybrany wariant można wpłacić na konto:

43 1020 0061 1000 0050 00000478
COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
Aleje Jerozolimskie 162A
02-342 Warszawa

lub gotówką albo kartą u mnie podczas spotkania przy podpisywaniu dokumentów.

Roszczenie można zgłosić na trzy sposoby:
1. wypełniając Internetowy Formularz Zgłoszenia Roszczenia
dostępny na stronie www.polisa-zycie.pl (zakładka „Obsługa klienta” „Zgłoszenie Roszczenia”);
2. wysyłając skompletowane dokumenty bezpośrednio do Centrali Towarzystwa na adres:

Biuro Obsługi Roszczeń
COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. VIG
Aleje Jerozolimskie 162A
02-342 Warszawa

3. wysyłając skompletowane dokumenty na adres mailowy: roszczenia.polisa@compensazycie.pl

Zainteresowanych proszę o kontakt telefoniczny, mailowy lub poprzez formularz kontaktowy na mojej stronie.

0