Fuzja Compensy Życie i Polisy-Życie

W dniu 30.05.2018 r. zakończyliśmy proces połączenia spółek:

  • Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
  • „POLISA-ŻYCIE” Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group.

Od 30.05.2018 r. połączone spółki działają pod nazwą Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group.

Informujemy, że połączenie Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group i „POLISA-ŻYCIE” TU S.A. Vienna Insurance Group nie spowoduje żadnych zmian we wcześniej zawartej przez Państwa umowie ubezpieczenia. Państwa polisa będzie nadal obsługiwana przez dotychczasowego Agenta, który po połączeniu ...

więcej
0

IKZE – Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

IKZE czyli Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego wprowadziła Ustawa z 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 75, poz. 398), umożliwiając założenie, obok funkcjonującego już indywidualnego konta emerytalnego (IKE), dodatkowego indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE).

W ten sposób katalog produktów związanych z dobrowolnym oszczędzaniem na emeryturę od dnia 1 stycznia 2012 r. został poszerzony o nowy produkt.

W IKZE wprowadzono ulgę podatkową, polegającą na odliczaniu od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ...

więcej
0

Oferta dla szkół

Szanowni Państwo

Od kilku już lat głównym nurtem moich zainteresowań ubezpieczeniowych jest dział ubezpieczeń grupowych od następstw nieszczęśliwych wypadków, tzw. NNW, kierowanych do różnego typu placówek oświatowych: żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich i wyższych.

Stale współpracuję z kilkudziesięcioma instytucjami, do których uczęszcza kilka tysięcy dzieci i młodzieży. Poprzez profesjonalne podejście, pomoc w doborze optymalnych wariantów ubezpieczenia, nienaganną obsługę i dostępność, wypełnianie wcześniej ustalonych uzgodnień, sukcesywnie poszerzam grono osób, spośród dyrektorów i przedstawicieli Rady Rodziców, które zaufały mojej osobie.

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe ...

więcej
0

O ubezpieczeniach słów kilka cz1.

Ubezpieczenia grupowe

W miarę upływu czasu coraz więcej osób z większym zainteresowaniem spogląda i analizuje posiadane przez siebie grupowe ubezpieczenie na życie. Zapewne jest to efekt rosnącego poziomu świadomości ubezpieczeniowej, na którą ma wpływ coraz częstsza obecność poruszanej przeze mnie tematyki w różnego typu mediach i ogólnodostępnych publikatorach. Jednocześnie zabiegi towarzystw ubezpieczeniowych i ich przedstawicieli, zarówno o charakterze marketingowym oraz zmierzającym do dogłębnego przeanalizowania sytuacji, potrzeb potencjalnego klienta, podnosi poziom wiedzy o posiadanych umowach ubezpieczenia. Dotychczasowe doświadczenie zdobyte podczas pracy ...

więcej
0