IKZE – Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

IKZE czyli Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego wprowadziła Ustawa z 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 75, poz. 398), umożliwiając założenie, obok funkcjonującego już indywidualnego konta emerytalnego (IKE), dodatkowego indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE).

W ten sposób katalog produktów związanych z dobrowolnym oszczędzaniem na emeryturę od dnia 1 stycznia 2012 r. został poszerzony o nowy produkt.

W IKZE wprowadzono ulgę podatkową, polegającą na odliczaniu od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ...

więcej
0

Oferta dla szkół

Szanowni Państwo

Od kilku już lat głównym nurtem moich zainteresowań ubezpieczeniowych jest dział ubezpieczeń grupowych od następstw nieszczęśliwych wypadków, tzw. NNW, kierowanych do różnego typu placówek oświatowych: żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich i wyższych.

Stale współpracuję z kilkudziesięcioma instytucjami, do których uczęszcza kilka tysięcy dzieci i młodzieży. Poprzez profesjonalne podejście, pomoc w doborze optymalnych wariantów ubezpieczenia, nienaganną obsługę i dostępność, wypełnianie wcześniej ustalonych uzgodnień, sukcesywnie poszerzam grono osób, spośród dyrektorów i przedstawicieli Rady Rodziców, które zaufały mojej osobie.

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe ...

więcej
0

O ubezpieczeniach słów kilka cz1.

Ubezpieczenia grupowe

W miarę upływu czasu coraz więcej osób z większym zainteresowaniem spogląda i analizuje posiadane przez siebie grupowe ubezpieczenie na życie. Zapewne jest to efekt rosnącego poziomu świadomości ubezpieczeniowej, na którą ma wpływ coraz częstsza obecność poruszanej przeze mnie tematyki w różnego typu mediach i ogólnodostępnych publikatorach. Jednocześnie zabiegi towarzystw ubezpieczeniowych i ich przedstawicieli, zarówno o charakterze marketingowym oraz zmierzającym do dogłębnego przeanalizowania sytuacji, potrzeb potencjalnego klienta, podnosi poziom wiedzy o posiadanych umowach ubezpieczenia. Dotychczasowe doświadczenie zdobyte podczas pracy ...

więcej
0