Ubezpieczenie Ochrony Prawnej dla Oświaty - Ubezpieczenia

Arkadiusz Kamiński — Pośrednictwo Ubezpieczeniowo–Finansowe
Przejdź do treści

Ubezpieczenie Ochrony Prawnej dla Oświaty

Ubezpieczenia > oferty > UBEZPIECZENIE OCHRONY PRAWNEJ
Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej w ubezpieczeniu kosztów reprezentacji interesów prawnych Ubezpieczonego wyłączone są wypadki ubezpieczeniowe opisane są szczegółowo w materiale do pobrania.
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje sporów zaistniałych pomiędzy Ubezpieczonym i Ubezpieczającym lub pomiędzy Ubezpieczonym, Ubezpieczającym oraz InterRisk.
Kontakt w sprawie zgłoszenia wniosku o udzielnie Asysty Prawnej pod numerem telefonu: (22) 749 62 01 (koszt połączenia zgodny z taryfą danego operatora) oraz adres e-mail: eduinterrisk@asystaprawnika.pl.
Arkadiusz Kamiński
Pośrednictwo
Ubezpieczeniowo-Finansowe
tel.:  (+48) 694-49-49-53 
Ul. Jagiellońska 30C/9, 80-367 Gdańsk.
Wróć do spisu treści