PZU - Ubezpieczenia

Arkadiusz Kamiński — Pośrednictwo Ubezpieczeniowo–Finansowe
Przejdź do treści

PZU

Ubezpieczenia > oferty > PZU > PZU Indywidualne
Szkolne NNW PZU EDUKACJA
ZAKRES ŚWIADCZENIA Żłobek, przedszkole Szkoła podstawowa, szkoła średnia Szkoła wyższa, szkoła policealna
SUMA UBEZPIECZENIA (W ZŁ)
Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3
Składka roczna za 1 dziecko/ucznia/studenta (w zł) 48,20 86,70 175,40 51,70 98,90 190,00 48,40 93,30 163,10
Składka po zastosowaniu kodu promocyjnego (w zł) 43,38 78,03 157,86 46,53 89,01 171,00 43,56 83,97 146,79
Przygotowaliśmy dla Ciebie kod promocyjny. Skorzystaj z niego i zyskaj 10% zniżki. Twój kod: gvstxG
Uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia 20 000 30 000 60 000 15 000 25 000 50 000 30 000 50 000 80 000
Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji ̶ 10 000 20 000 ̶ 10 000 15 000 ̶ 10 000 20 000
Powypadkowa pomoc medyczna – organizacja i pokrycie kosztów
Powypadkowa pomoc rehabilitacyjna i pielęgnacyjna – organizacja i pokrycie kosztów ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶
Powypadkowa pomoc psychologa – organizacja i pokrycie kosztów ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶
Lekcje prywatne – organizacja i pokrycie kosztów ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶
Powypadkowa infolinia medyczna i telefoniczna konsultacja z lekarzem Centrum Pomocy
Zwrot kosztów naprawy okularów korekcyjnych uszkodzonych lub zniszczonych w następstwie nieszczęśliwego wypadku ̶ ̶ 500 ̶ ̶ 500 ̶ ̶ 500
Śmierć 20 000 30 000 60 000 15 000 25 000 50 000 30 000 50 000 80 000
Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego w następstwie nieszczęśliwego wypadku 50 000 50 000 100 000 50 000 50 000 100 000 50 000 50 000 100 000
Arkadiusz Kamiński
Pośrednictwo Ubezpieczeniowo-Finansowe
tel.: (+48) 694-49-49-53
Ul. Jagiellońska 30C/9, 80-367 Gdańsk.
Wróć do spisu treści