DOGRYWKA EDU Plus - rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej w InterRisk TU S.A. VIG - Ubezpieczenia

Arkadiusz Kamiński — Pośrednictwo Ubezpieczeniowo–Finansowe
Przejdź do treści

DOGRYWKA EDU Plus - rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej w InterRisk TU S.A. VIG

Ubezpieczenia > oferty > Interrisk
OPCJA OCHRONA 0-7 0-8 0-9 0-10
ZAKRES ŚWIADCZENIA WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA

SKŁADKA roczna od osoby:

58,00 zł

64,00 zł

85,00 zł

91,00 zł

SKŁADKA z wyczynowym sportem:

75,00 zł

83,00 zł

105,00 zł

114,00 zł

Użyte skróty: NW – nieszczęśliwy wypadek,; SU- suma ubezpieczenia.
Śmierć Ubezpieczonego na terenie placówki oświatowej 100 % SU 13 000 14 000 15 000 20 000
Śmierć Ubezpieczonego w NW
(w tym omdlenie, atak epileptyczny, zawał serca, udar mózgu)
100 % SU 13 000 14 000 15 000 20 000
Rozpoznanie u Ubezpieczonego sepsy jednorazowo 1 300 1 400 1 500 2 000
Trwałe inwalidztwo częściowe zgodnie z tabelą Nr 1 w OWU do 13 000 do 14 000 do 15 000 do 20 000
Zwrot kosztów zakupu wózka inwalidzkiego na wypadek inwalidztwa spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem do 100% SU do 5 000 do 5 000 do 5 000 do 5 000
Złamania jednej lub więcej kości w wyniku nieszczęśliwego zgodnie z tabelą Nr 2 w OWU do 3 000 do 3 250 do 3 500 do 3 750
Rany cięte, szarpane będące następstwem nieszczęśliwego wypadku (szwy i plastry chirurgiczne) zgodnie z OWU - 100% lub 20% SU 600 lub 120 700 lub 140 750 lub 150 800 lub 160
Urazy narządów ruchu będące następstwem nieszczęśliwego wypadku ( przy unieruchomieniu na minimum 7 dni) Zgodnie z OWU 100%, 50% lub 20% SU od 150 do 600 od 175 do 700 od 188 do 750 od 200 do 800
Pogryzienie przez psa oraz inne zwierzęta pokąsanie przez owady (przy minimum. 2 dniach w szpitalu) - jednorazowo jednorazowo 50% SU w przypadku pogryzienia lub 100% w przypadku pokąsania, ukąszenia 65 lub 130 75 lub 150 80 lub 160 105 lub 210
Wstrząśnienie mózgu w następstwie nieszczęśliwego wypadku - zgodnie z OWU od 20% do 100% SU Zgodnie z OWU od 20% lub 100% SU do 2 500 do 2 750 do 3 000 do 3 250
Śmierć rodzica Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku jednorazowo 100% SU 1 300 1 400 1 500 2 000
Zatrucie pokarmowe, nagłe zatrucie gazami, porażenie prądem / piorunem jednorazowo 100% SU 650 700 750 1 000
Rozpoznanie u Ubezpieczonego chorób odzwierzęcych: bąblowicy, wścieklizny, toksoplazmozy. jednorazowo 100% SU do 650 do 700 do 750 do 1 000
Opcja Dodatkowa D1 - śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego 100% SU 10 000 14 000 15 000 20 000
Opcja Dodatkowa D2 - oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku Zgodnie z OWU do 1 000 do 1 500 do 1 750 do 2 500
Opcja Dodatkowa D3 - odmrożenia Zgodnie z OWU do 1 000 do 1 500 do 1 750 do 2 500
Opcja Dodatkowa D4 - Pobyt w szpitalu w wyniku NW (świadczenie od pierwszego dnia pobytu, przy minimum 2 dniach pobytu) 1% SU za każdy dzień 40 zł za dzień 45 zł za dzień 50 zł za dzień 50 zł za dzień
Opcja Dodatkowa D5 - Pobyt w szpitalu w wyniku choroby (świadczenie od 2 dnia pobytu) 1% SU za każdy dzień 40 zł za dzień 45 zł za dzień 50 zł za dzień 50 zł za dzień
Opcja Dodatkowa D6 – poważne choroby 100% SU 2 000 2 000 2 000 2 000
Opcja Dodatkowa D7 - operacje plastyczne po nnw do 100% SU 3 000 4 000 4 500 5 000
Opcja Dodatkowa D8 - operacje w wyniku nieszczęśliwego wypadku zgodnie z Tabela Nr 8 OWU 3 500 4 000 4 500 5 000
Opcja Dodatkowa D9 - operacje w wyniku choroby zgodnie z Tabela Nr 9 OWU 3 500 4 000 4 500 5 000
Opcja Dodatkowa D10 - koszty leczenia po NW do 100% SU 3 000 4 000 4 500 5 000
Podlimit na rehabilitację 1 000 1 000 1 000 1 000
Opcja Dodatkowa D12 - zdiagnozowanie u Ubezpieczonego wady wrodzonej serca 100% SU 1 000 1 000 1 000 1 000
Opcja Dodatkowa D13 - Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego wypadku *nie dotyczy żłobków i przedszkoli do 700 do 800 do 900 do 1 000
Opcja Dodatkowa D14 - uciążliwe leczenie po NW do 100% SU 150 160 180 200
Opcja Dodatkowa D15 - Assistance EDU Plus zgodnie z OWU 5 000 5 000 5 000 5 000
Opcja Dodatkowa D16 – Telemedycyna: e-konsultacje z internistą, pediatrą lub dietetykiem zgodnie z OWU ----- ----- 12 e-konsultacji 12 e-konsultacji
Opcja Dodatkowa D17 – Pakiet ONKO zgodnie z OWU ----- ----- 5 000 5 000
Opcja Dodatkowa D18 – Zwrot kosztów zakupu leków po wypadku zgodnie z OWU 500 500 500 500
Opcja Dodatkowa D20 – Pakiet KLESZCZ i rozpoznanie boreliozy do 100% SU do 1 500 do 1 500 do 1 500 do 1 500
Opcja Dodatkowa D21 – Zwrot kosztów dostosowania mieszkania lub pojazdu po NW do 100% SU do 5 000 do 7 000 do 8 000 do 10 000
Opcja Dodatkowa D28 e-Rehabilitacja po NW Zgodnie z OWU ----- ----- do 5 000 do 5 000
Arkadiusz Kamiński
Pośrednictwo
Ubezpieczeniowo-Finansowe
tel.: (+48) 694-49-49-53
Ul. Jagiellońska 30C/9, 80-367 Gdańsk.
Wróć do spisu treści