Generali, z myślą o następstwach nieszczęśliwych wypadków – PAKIET DLA DZIECKA - Ubezpieczenia

Pośrednictwo Ubezpieczeniowo – Finansowe Arkadiusz Kamiński
Przejdź do treści

Generali, z myślą o następstwach nieszczęśliwych wypadków – PAKIET DLA DZIECKA

Ubezpieczenia > oferty > Generali
ZAKRES OCHRONY OSZCZĘDNY OPTYMALNY MAKSYMALNY PRESTIŻ
Składka roczna 34,00 zł 59,00 zł 87,00 zł 169,00 zł
Śmierć Ubezpieczonego wskutek NW 15 000 zł 25 000zł 35 000 zł 55 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego 5 000 zł 15 000 zł 25 000 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego z progresją wskutek NW 10 000 zł 20 000 zł 30 000 zł 50 000 zł
Oparzenie lub odmrożenie ciała Ubezpieczonego 5 000 zł 6 000zł 7 000 zł 10 000 zł
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek NW 4 000 zł 4 500 zł 6 000 zł 10 000 zł
Czasowa niezdolność Ubezpieczonego do pracy zarobkowej lub nauki wskutek NW 3 000 zł
Uciążliwe leczenie Ubezpieczonego – następstwa NW 500 zł 750zł 1 000 zł 1 000 zł
Uraz niepowodujący trwałego uszczerbku na zdrowiu u Ubezpieczonego 10 000 zł 10 000 zł 20 000 zł
Koszty odbudowy stomatologicznej niezbędnej wskutek NW 1 500 zł
Koszty leczenia Ubezpieczonego – następstwa NW 2 000 zł 2 500 zł 5 000 zł 10 000 zł
Koszty rehabilitacji Ubezpieczonego - następstwa NW 2 000 zł 2 500 zł 5 000 zł 10 000 zł
Koszty operacji plastycznych Ubezpieczonego – następstwa NW 2 000 zł 2 500 zł 5 000 zł 10 000 zł
Osierocenie Ubezpieczonego wskutek NW 2 000 zł 2 500 zł 5 000 zł 10 000 zł
Wstrząśnienie mózgu Ubezpieczonego wskutek NW 500 zł 750zł
Pogryzienie Ubezpieczonego przez zwierzęta 200 zł
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu związany z leczeniem zatrucia pokarmowego Ubezpieczonego 1 000 zł 1 500 zł 2 000 zł 3 000 zł
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby 300 zł
Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy 1 000 zł 1 500 zł 2 000 zł 3 000 zł
Wypożyczenie lub zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych 3 000 zł 6 000 zł 9 000 zł 10 000 zł
Pośrednictwo
Ubezpieczeniowo – Finansowe
Arkadiusz Kamiński
tel.: (+48) 694-49-49-53
Ul. Jagiellońska 30C/9, 80-367 Gdańsk.
Wróć do spisu treści