EDU Plus InterRisk Szkolne NNW grupowe - Ubezpieczenia

Arkadiusz Kamiński — Pośrednictwo Ubezpieczeniowo–Finansowe
Przejdź do treści

EDU Plus InterRisk Szkolne NNW grupowe

Ubezpieczenia > oferty > InterRisk Grupowe

Roszczenie można zgłosić na poniższe sposoby:

 1. Poprzez Internet: na stronie www.interrisk.pl wypełniając Internetowy Formularz Zgłoszenia Roszczenia poprzez ikonkę „Zgłoś Szkodę – następnie ikonka „Internetowe zgłoszenie szkody” – dalej jako przedmiot szkody zaznaczamy „szkoda na osobie” – zapoznanie się z klauzulą informacyjną – jako rodzaj zdarzenia zaznaczyć należy „nnw z ubezpieczenia szkolnego”.
 2. Wysyłając skan dokumentów na adres mailowy: szkody@interrisk.pl
 3. Korzystając z Infolinii InterRisk KONTAKT (22) 575 25 25.
 4. Wysyłając listem poleconym skompletowane dokumenty (wniosek o wypłatę roszczenia i kopie dokumentacji medycznej, oryginały rachunków/faktur za koszty leczenia) bezpośrednio do Centrali Towarzystwa na adres:
  InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
  Vienna Insurance Group

  Przegr. Pocztowa nr 3334
  40-610 Katowice
  z dopiskiem „Roszczenie EDU”
Rolę Ubezpieczającego zamiast szkoły lub osoby fizycznej pełni Stowarzyszenie Edukacyjne „PSZCZÓŁKA” - podmiot zarejestrowany w KRS pod numerem 0000842063.
Arkadiusz Kamiński
Pośrednictwo
Ubezpieczeniowo-Finansowe
tel.:  (+48) 694-49-49-53 
Ul. Jagiellońska 30C/9, 80-367 Gdańsk.
Wróć do spisu treści