DOGRYWKA EDU Plus - rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej w InterRisk TU S.A. VIG - Ubezpieczenia

Arkadiusz Kamiński — Pośrednictwo Ubezpieczeniowo–Finansowe
Przejdź do treści

DOGRYWKA EDU Plus - rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej w InterRisk TU S.A. VIG

Ubezpieczenia > oferty > Interrisk
Roszczenie można zgłosić na poniższe sposoby:
 1. Poprzez Internet: na stronie www.interrisk.pl wypełniając Internetowy Formularz Zgłoszenia Roszczenia poprzez ikonkę „Zgłoś Szkodę – następnie ikonka „Internetowe zgłoszenie szkody” – dalej jako przedmiot szkody zaznaczamy „szkoda na osobie” – zapoznanie się z klauzulą informacyjną – jako rodzaj zdarzenia zaznaczyć należy „Szkoda NNW z polisy majątkowej / szkolnej”.
 2. Wysyłając skan dokumentów na adres mailowy: szkody@interrisk.pl
 3. Korzystając z Infolinii InterRisk KONTAKT (22) 575 25 25.
 4. Wysyłając listem poleconym skompletowane dokumenty (wniosek o wypłatę roszczenia i kopie dokumentacji medycznej, oryginały rachunków/faktur za koszty leczenia) bezpośrednio do Centrali Towarzystwa na adres:
  InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
  Vienna Insurance Group
  ul. Noakowskiego 22
  00-668 Warszawa
  z dopiskiem „Roszczenie EDU”
Arkadiusz Kamiński
Pośrednictwo
Ubezpieczeniowo-Finansowe
tel.: (+48) 694-49-49-53
Ul. Jagiellońska 30C/9, 80-367 Gdańsk.
Wróć do spisu treści