Medyczne - Ubezpieczenia

Arkadiusz Kamiński — Pośrednictwo Ubezpieczeniowo–Finansowe
Przejdź do treści

Medyczne

Ubezpieczenia > oferty > Medyczne
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej dla Osób Wykonujących Zawód Medyczny
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej dla Osób Wykonujących Zawód Medyczny zostały przyjęte Uchwałą Zarządu INTER Polska nr 48/2019 w dniu 06.08.2019 roku i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawartych od dnia 09.10.2019 roku. Do pobrania TUTAJ.

Jednocześnie z dniem 08.10.2019 roku tracą moc Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej dla Osób Wykonujących Zawód Medyczny zatwierdzone Uchwałą Zarządu INTER Polska nr 44/2017 w dniu 24.10.2017 roku.

Gwarancja natychmiastowej pomocy prawnej dla osób wykonujących zawód medyczny.
Dzięki ubezpieczeniu INTER Ochrona Prawna ubezpieczony nie jest sam w trudnych sytuacjach! Wraz z radcami prawnymi Inter Polska pomaga wypracować najkorzystniejsze rozwiązanie, które zabezpieczy finanse klienta i zapewni mu poczucie bezpieczeństwa.
  • Doradztwo prawne w życiu zawodowym i prywatnym
  • Konsultacje prawne – każdorazowo potwierdzone pisemną opinią prawną.
  • Pokrycie kosztów zastępstwa procesowego, opłat i kosztów sądowych, kosztów biegłych i świadków.
Suma ubezpieczenia* 100.000 zł.

Ochrona Prawna w życiu zawodowym – wariant A podstawowy
  • Ochrona przed dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych skierowanych przeciwko Ubezpieczonemu w sprawach zawodowych – w tym naruszenie praw i dóbr osobistych pacjenta
  • Wsparcie w postępowaniu przed sądem dyscyplinarnym
  • Ochrona prawna postępowaniu pozasądowym – w tym mediacyjnym
  • Ochrona prawna w zakresie sporów z NFZ i ZUS
  • Konsultacje prawne – każdorazowo potwierdzone pisemną opinią prawną wsparcie


* W ramach Sumy ubezpieczenia INTER Polska pokrywa koszty ochrony prawnej do wysokości limitów określonych § 4 ust. 1 ww. Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.
Arkadiusz Kamiński
Pośrednictwo
Ubezpieczeniowo-Finansowe
tel.: (+48) 694-49-49-53
Ul. Jagiellońska 30C/9, 80-367 Gdańsk.
Wróć do spisu treści